Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1473 2019-05-17 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2019 r.
2019 848 2019-03-21 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2019 r.
2019 795 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2019 roku.
2019 794 2019-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku.
2019 600 2019-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 20/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
2019 198 2019-01-21 Porozumienie komunalne Porozumienie komunalne Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2018 r.
2018 2001 2018-09-05 Porozumienie komunalne Porozumienie komunalne Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski a Gminą Witnica
2018 1756 2018-07-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 71/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „Powiatową Radą”
2018 959 2018-04-05 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 35/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków dotyczące ujawnienia w granicach dotychczasowych działek ewidencyjnych 1911 i 1912 z obrębu 3-Wawrów przebiegu granic działek ewidencyjnych jezior Bielawa i Krzywe
2018 697 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku 2018 r.
2018 698 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2018 roku
2018 539 2018-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 22/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
2018 357 2018-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 237 2018-01-30 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.
2017 376 2017-02-15 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lutego 2017 r.
2017 359 2017-02-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 19/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie przebiegu granic działek ewidencyjnych rzeki Kłodawka z działkami ewidencyjnymi przyległymi do rzeki z obrębu 5-Śródmieście
2016 447 2016-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 14/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2016 185 2016-01-26 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2016r.
2015 1105 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2015r. dotyczące wspólnej realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
2015 202 2015-01-29 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2015r.
2014 2440 2014-12-24 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2014r.
2014 526 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie nr WKU 01/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2013r. w sprawie współdziałania pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. , zwanym dalej „Miastem” reprezentowanym przez Tadeusza Jędrzejczaka Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorzowa Wlkp. – Małgorzaty Zienkiewicz a Województwem Lubuskim zwanym dalej „Województwem” reprezentowanym przez Elżbietę Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego – Józefy Chaleckiej.
2014 249 2014-01-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2013r. dotyczące wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
2012 1759 2012-10-04 Porozumienie Porozumienie nr WKU 01/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2012r.
2010 376 2010-04-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010r.
2009 1471 2009-10-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 824/II/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2009r. w sprawie zgłoszenia kandydatur na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej "Powiatową Radą"
2009 1086 2009-07-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2009r.
2009 847 2009-06-01 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. do porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie "Łączą nas rzeki - etap II - budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno
2009 728 2009-05-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2009r.
2009 544 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2009r.
2009 545 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2009r.
2009 396 2009-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 653/II/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2009 299 2009-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 1169/II/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp.
2009 183 2009-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1142/II/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.