Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 665 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.1.0033.2018 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalet publicznych usytuowanych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
2017 332 2017-02-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 7 lutego 2017 r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I –II półrocze 2016r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól.
2016 2560 2016-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GKŚ.7240.0014.2016 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 września 2016r. w sprawie współdziałania w realizacji powierzonych Gminie Nowa Sól – Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, polegających na utworzeniu Biura ds. Transportu Zbiorowego
2016 2561 2016-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GKŚ.7240.0012.2016 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kolsko, Gminę Kożuchów, Gminę Nowa Sól, Gminę Otyń i Gminę Siedlisko Gminie Nowa Sól – Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
2016 1042 2016-05-12 Umowa Umowa nr IE.032.0002.2016 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 stycznia 2016r. dotycząca realizacji projektu pn. ,,Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014- 2020
2016 549 2016-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 29 lutego 2016r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2015r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2015 2389 2015-12-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr GKŚ.7240.0009.2015 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kolsko, Gminę Kożuchów, Gminę Nowa Sól, Gminę Otyń i Gminę Siedlisko - Gminie Nowa Sól – Miasto zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
2015 1568 2015-09-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 31 sierpnia 2015r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2015r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2015 315 2015-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 lutego 2015r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2014r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2014 1775 2014-10-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 2 września 2014r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2014 962 2014-04-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 18 grudnia 2013r.
2014 438 2014-02-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 11 lutego 2014r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2013r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2013 1801 2013-08-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól.
2013 1150 2013-04-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 25 lutego 2013r.
2013 814 2013-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 7 lutego 2013r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2012r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2012 1651 2012-09-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 24 lipca 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2011r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2012 1210 2012-06-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2011 1939 2011-09-12 Komunikat Komunikat Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 18 sierpnia 2011r. Zestawienie danych dotyczacych czynszu mieszkaniowego za I półrocze 2011 r.
2011 793 2011-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 1 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego 2010 rok połozonych na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto.
2011 316 2011-02-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 listopada 2010r. Porozumienie w soprawie przejeci od Gminy Nowa Sól zadania zarządzania publiczna droga gminną.
2011 317 2011-02-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 listopada 2010r. Porzumienie w sprawie przejęcia od Gminy Otyn zadania zarządzania publiczną droga gminną.
2010 1947 2010-12-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 30 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za rok 2009.
2010 259 2010-03-11 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 15 stycznia 2010r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego 2009r. położonych na obszarze Gminy Nowa Sól Miasto
2009 1087 2009-07-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 9 lipca 2009r.