Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 2603 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI.85.15 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok
2014 1628 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIX.290.14 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 3 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Międzyrzecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2011 423 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr II/9/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
2011 217 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LI/345/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 84 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/339/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Międzyrzeckiego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 85 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/340/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 1885 2010-12-17 uchwała Uchwała nr XLIX/322/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2010 1412 2010-10-08 uchwala Uchwala nr XLIX/324/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Międzyrzeckiego oraz ustalenia zasad ich używania.
2010 1321 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2010 1320 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Międzyrzeczu
2010 1232 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego”.
2010 1233 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2010 904 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/301/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego
2010 905 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/302/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie międzyrzeckim
2010 542 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XL/274/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2010 r.
2009 2201 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/09 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 2200 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/09 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2009 513 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/09 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego