Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 199

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1874 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX.62.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 1875 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr IX.63.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Łagów instrumentem płatniczym, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 1572 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII.50.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2019 1573 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII.51.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
2019 1574 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII.53.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Łagów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1178 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr VI.47.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnego Łagowa
2019 1078 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI.45.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnego Łagowa
2019 1058 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.40.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Łagów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 1059 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.42.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2019r.
2019 1060 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI.43.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Łagów.
2019 415 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V.36.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.102.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów
2019 413 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.22.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.37.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2019 414 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV.26.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
2019 12 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2019.
2018 3137 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3136 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3139 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019r.
2018 3138 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2435 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.268.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019
2018 2436 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.269.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w Statutu Gminy Łagów
2018 2120 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.266.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII.63.2015 Rady Gminy Łagów z 19.06.2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
2018 2119 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.265.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.226.2014 Rady Gminy Łagów z 31 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 1916 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.259.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Łagów
2018 1917 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI.260.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Łagów
2018 1572 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXV.258.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Łagów w 2018r. oraz określenia sezonu kąpielowego
2018 1507 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV.256.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2018 1270 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.249.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Łagów
2018 1271 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII.251.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sielska drodze gminnej w miejscowości Łagów
2018 896 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.245.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2018r.
2018 897 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.246.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 898 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXII.247.2018 Rady Gminy Łagów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łagów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 37 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.226.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2018
2017 2755 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.230.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX.68.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 04 sierpnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2017 2754 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.228.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI.37.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 2753 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI.229.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.102.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów
2017 2589 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX.223.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018.
2017 2217 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.216.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zlokalizowanym na terenie Gminy Łagów
2017 2216 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.213.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2018
2017 1851 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.210.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Toporów
2017 1852 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.211.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łagów
2017 1670 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.203.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedla Ogrodowa" w Łagowie
2017 1489 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI.201.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łagów
2017 1486 2017-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVI.200.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr XXV.195.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 26 maja 2017 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łagów na lata 2017-2021"
2017 1282 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV.195.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łagów na lata 2017-2021''
2017 865 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.188.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łagów obejmującego tereny położone po obu stronach drogi Gronów - Łagów
2017 821 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.183.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 822 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.182.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2017r.
2017 823 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV.184.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 353 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.174.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łagów
2017 343 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.173.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
2016 2782 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.157.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2017
2016 2783 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.165.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
2016 2784 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII.169.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łagów i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów
2016 2292 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI.155.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2016 2291 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI.154.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017r.
2016 2290 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI.149.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2289 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI.148.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2017
2016 1771 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XX.144.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnego Łagowa
2016 1769 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XX.145.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2016 1118 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.122.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Łagów"
2016 1117 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.116.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łagów
2016 1120 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.126.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII.61.2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łagów
2016 1119 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.124.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 19 maja 2016r. w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łagów”
2016 805 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XVII.110.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łagów w 2016r.
2016 397 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XV.102.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów
2015 2709 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII.92.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2016
2015 2632 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XIII.94.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 2468 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII.90.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2198 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI.84.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2106 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.85.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2016r.
2015 2105 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
2015 2104 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.82.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2103 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.81.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2016
2015 2102 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1725 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X.75.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września 2010r., w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2015 1724 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X.74.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.124.2012 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2015 1439 2015-08-04 Uchwała Uchwała nr IX.68.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 1150 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
2015 1147 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łagów
2015 1146 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1145 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 917 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.44.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.141.2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
2015 916 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.43.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 915 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.37.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 918 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.45.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 921 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.48.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.143.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2015 920 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.47.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 919 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI.46.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów
2015 633 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.31.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łagów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 632 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.29.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2015 631 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr V.28.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łagów
2015 327 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łagów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łagów
2015 32 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.8.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2015
2015 26 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015 - 2020
2015 25 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania " pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
2015 24 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2040 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV.250.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015r.
2014 1742 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV.239.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2015
2014 1741 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIV.238.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.44.2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2014 1266 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Łagów z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Łagów
2014 853 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.227.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 854 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.228.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2014
2014 851 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.223.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2014 852 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.226.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 160 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI.213.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 161 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI.212.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 2794 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XX.200.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2014
2013 2783 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XX.208.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2013 2784 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XX.206.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2177 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIX.197.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014r.
2013 2077 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.188.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2014
2013 2078 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XVIII.189.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2071 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XVIII.193.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 27 września 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łagów
2013 1716 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XVII.175.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru centralnego Łagowa.
2013 1687 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII.183.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.144.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1688 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XVII.184.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.143.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 1065 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI.162.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 1066 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XVI.166.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.143.2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 136 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.144.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 137 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.146.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Edukacyjnym w Łagowie
2013 135 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.143.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 133 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.147.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 134 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.142.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji .
2013 141 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.136.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2013.
2013 142 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.139.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.44.2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2013 140 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.148.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 r.
2013 138 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.141.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów.
2013 139 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.140.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów.
2012 1779 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV.133.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łagów na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1780 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV.134.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łagów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1781 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIV.130.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz sposób i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
2012 1726 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV.129.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2013
2012 1727 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV.128.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 26 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1534 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII.120.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jemiołów
2012 1535 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII.124.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2012 1536 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XIII.125.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/274/10 z dnia 30 września 2010r., w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.
2012 965 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XI.97.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa.
2012 927 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XI.95.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Łagówek,
2012 238 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XI.85.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2012.
2012 152 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI.89.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Łagów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 24 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI.90.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/155/2001 w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej.
2012 25 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI.88.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X.75.2011 z dnia 28 października 2011r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 26 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XI.102.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2011r. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2012 r.
2011 2359 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.76.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 2358 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.75.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2357 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.74.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2012
2011 2360 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.77.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego w 2012 r na terenie Gminy Łagów.
2011 2363 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.80.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty miejscowej
2011 2362 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.79.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia miejscowości , w których pobiera się opłatę miejscową.
2011 2361 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X.78.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2011 1980 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII.53.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łagów.
2011 1970 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.59.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagówek
2011 1971 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.60.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niedźwiedź
2011 1968 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.57.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gronów
2011 1969 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.58.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagów
2011 1972 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poźrzadło
2011 1975 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toporów
2011 1976 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelechów
2011 1973 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sieniawy
2011 1974 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok
2011 1426 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.43.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej.
2011 1427 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.44.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2011 1029 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 886 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/04 z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 539 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2011r. zmiany uchwały Nr XXXVIII/275/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2011 540 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2011r. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 r.
2011 437 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2011.
2011 261 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 260 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie
2011 263 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łagów
2011 262 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Edukacyjnego w Łagowie Samorządowego Przedszkola w Łagowie.
2010 2003 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011.
2010 1951 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/10 Rady Gminy Łagów z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa, Gmina Łagów
2010 1776 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.
2010 1685 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Łagów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011.
2010 1546 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011 .
2010 1547 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2010 892 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI / 207 / 09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na rok 2010
2010 798 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/10 Rady Gminy Łagów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2010 799 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/10 Rady Gminy Łagów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII / 175 / 09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: zarządzenia poboru w sprawie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2010 603 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Łagów w 2010 r.
2010 338 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII / 229 / 10 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII / 175 / 09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2010 249 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiagnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Łagów, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zleconych zadań
2009 2160 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/201/09 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek od środków transportowych w 2010r.
2009 2159 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/199/09 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości w 2010r.
2009 2158 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXi/208/09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wysokosci stawek opłaty targowej
2009 1973 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów
2009 1974 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/186/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łagów
2009 1848 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/199/09 Rady Gminy Łagów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
2009 1843 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/09 Rady Gminy Łagów z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łagów
2009 1850 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/201/09 Rady Gminy Łagów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 1849 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/200/09 Rady Gminy Łagów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1631 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXII/137/08 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagów na rok 2009
2009 1233 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 725 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/09 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów
2009 522 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagów
2009 523 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Łagów w celu tworzenia nowych miejsc pracy
2009 122 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/141/08 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Łagów
2009 123 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/147/08 Rady Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Łagów, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zleconych zadań