Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 279

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2196 2019-08-06 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bledzew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1973 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Kleszczewo
2019 1925 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1720 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
2019 1719 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1722 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/56/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Kleszczewo
2019 1721 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bledzew
2019 1502 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej w Bledzewie
2019 1503 2019-05-22 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Bledzew
2019 1424 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Bledzew
2019 1298 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 957 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bledzew w 2019 roku
2019 615 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 616 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2019 617 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/74/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2019 178 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2018 2843 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2018 2844 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2845 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2218 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LI/324/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
2018 2196 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LI/323/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 1962 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr L/316/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1963 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr L/320/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/32/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2018 1964 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr L/321/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2018 1918 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/317/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2018 1919 2018-08-28 Uchwała Uchwała nr L/318/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/74/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2018 1537 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bledzew w 2018 roku
2018 1218 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Bledzew na lata 2018 - 2022"
2018 1217 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Bledzew
2018 1219 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1221 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru oraz warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
2018 1220 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
2018 990 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/284/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew z 30 stycznia 2018 r. nr XLIII/268/18
2018 989 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XI/54/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. i pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2018 992 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/286/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XI/54/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
2018 991 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLV/285/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2018 988 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/283/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
2018 973 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/282/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla określonych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku
2018 543 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bledzew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 544 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bledzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 296 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/267/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 stycznia 2018 r. sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XLVIII/364/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. i pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2018 297 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Bledzew
2018 86 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XLII/258/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2018 65 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/260/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych
2018 64 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII/263/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2255 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XL/248/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/133/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2017 2013 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2017 2002 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bledzewie
2017 2000 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bledzew i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2017 2001 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 1908 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów
2017 1907 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Bledzew instrumentem płatniczym, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 1535 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów
2017 1350 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia pojedynczych drzew za pomniki przyrody
2017 1348 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/352/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 kwietnia 2006 r. o ustalenie pojedynczych drzew za pomniki przyrody
2017 1352 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2017 1351 2017-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/297/05 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2005 r. o uznaniu stanowiska bluszczu pospolitego za pomnik przyrody
2017 1016 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bledzew
2017 1015 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1014 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2017 763 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2017 r. Nr XXXII/188/17 dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2017 568 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bledzew w 2017 roku
2017 567 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2017 379 2017-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/168/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
2017 313 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2017 r.
2017 312 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2017 153 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/170/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 88 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXX/174/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2016 2629 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2525 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2524 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2017 r.
2016 2527 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
2016 2526 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
2016 2521 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/133/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2016 2515 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2029 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chycina
2016 2021 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2020 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/267/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Bledzew
2016 1696 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr XXV/142/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew dla fragmentu obrębu Bledzew
2016 1661 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/138/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie
2016 1607 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1606 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 1605 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2016 1603 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2016 1430 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 2
2016 808 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XXI/108/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bledzew w 2016 roku
2016 120 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
2016 116 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym
2016 115 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/177/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 114 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/200/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2624 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/88/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020
2015 2620 2015-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/80/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2016 r.
2015 2606 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/82/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2605 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/81/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/75/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2608 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/84/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/151/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2607 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/83/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 1916 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/73/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 1915 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVI/76/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1873 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/79/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Bledzew oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 1872 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XVI/75/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1861 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVI/74/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 1860 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVI/70/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/217/13 Rady gminy Bledzew z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2015 1651 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XV/66/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej nr 3 kategorii drogi gminnej
2015 1552 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1551 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr XIV/64/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2015 1475 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bledzewie
2015 1419 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/49/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
2015 1388 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XII/52/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bledzew na lata 2015-2018
2015 1379 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/53/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bledzew przy udziale środków pozyskanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2015 809 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 808 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VII/21/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew w obrębie Stary Dworek
2015 799 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/29/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2015 798 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr V/12/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2015 801 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/33/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 800 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII/32/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2015 791 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/16/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 792 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VII/24/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 793 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/151/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 2207 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/319/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2203 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/318/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2014r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Gminie Bledzew
2014 2199 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/317/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2015 r.
2014 2198 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/309/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 1607 2014-09-08 Uchwała Uchwała nr LII/307/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/301/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie
2014 1492 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
2014 1480 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr L/299/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/267/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Bledzew
2014 1479 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminy Bledzew
2014 1478 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/200/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1477 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie określenia sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości wykonania obowiązków polegających na pozbywaniu się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości
2014 1476 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LI/301/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie
2014 1458 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1457 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/265/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 1456 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1455 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności i w formie rzeczowej
2014 676 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/265/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 674 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/263/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
2014 675 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/264/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów
2014 671 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr xlv/262/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Popowo
2014 670 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/261/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Templewo
2014 650 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2013 2297 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/242/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 2295 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/239/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2014 r.
2013 2296 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/241/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 1812 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/216/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2013 1710 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1711 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1485 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2013 1486 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 1274 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 770 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 769 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2013 771 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2013 773 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/151/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 772 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 355 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/173/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2013 353 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/176/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 312 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/175/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 309 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/177/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 310 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/178/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 311 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/179/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2013 279 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/184/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. zmiany uchwały Nr XXIX/167/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 280 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/185/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2013 r.
2012 2767 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2649 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2012r. zmiany uchwały Nr XXVII/152/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2652 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/154/12 Rady Gminy Bledzew w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2012 2380 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 2208 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie w sprawie podziału gminy Bledzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2209 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bledzew na stałe okręgi wyborcze
2012 2202 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 2201 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2203 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2012 2205 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/142/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2012 2204 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 2199 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2200 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2002 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 1751 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 1750 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2012 1753 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/75/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 1752 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/78/11 Rady Gminy Bledew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagroczenia za inkaso
2012 1628 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXV/141/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia inkasenta w Sołectwie Nowa Wieś
2012 1594 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Bledzew na stałe okręgi wyborcze
2012 1458 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania dotowanego zadania
2012 1459 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie
2012 1437 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
2012 1372 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Bledzew.
2012 837 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bledzew w 2012 roku
2012 838 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/119/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 622 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 427 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/ 88/ 11 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012
2012 243 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/ 91/ 11 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 2866 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI / 85 / 11 Rady Gminy Bledzew z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok
2011 2867 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI /86 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości
2011 2473 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV /66 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Bledzew
2011 2474 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XV /80 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2012 r.
2011 2431 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /75 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2430 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /74 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych
2011 2429 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /73 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 2432 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /76 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2435 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /79 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości
2011 2434 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /78 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 2433 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XV /77 /11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2382 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/63/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 16 września 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 2383 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/380/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
2011 1816 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, jaka jest uzytek ekologiczny "Przy Drodze"
2011 1692 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/54/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 1538 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/46/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew
2011 1261 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej w Bledzewie
2011 1224 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Bledzew
2011 1028 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bledzew na lata 2011 -2016
2011 698 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/382/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 699 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 700 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/381/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 608 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 515 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr V/14/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 496 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 8 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/ 352 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010 r.
2011 497 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 9 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/ 353 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010 r.
2011 498 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 11 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2011 45 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIII/395/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Bledzew
2011 46 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LIII/406/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Gminie Bledzew
2010 1554 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/381/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2010 1555 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 1553 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/380/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnień od podatku
2010 1551 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/378/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015”
2010 1552 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/379/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2010 1559 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/389/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół i placówek oświatowych Gminy Bledzew, realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 1560 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/393/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 1558 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/388/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie
2010 1556 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/383/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2011r.
2010 1557 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/386/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1396 2010-10-08 uchwala Uchwala nr LI/372/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1243 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1244 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr L/364/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bledzew
2010 1245 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr L/365/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bledzew
2010 1084 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/352/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Nowej Wsi
2010 1085 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Starym Dworku
2010 980 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/346/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkonych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Gminie Bledzew
2010 981 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/347/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie utworzenia Sołectwa Dębowiec
2010 982 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 maja 2010r. w sprawie statutu Sołectwa Dębowiec
2010 582 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/293/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 474 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 5 marca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
2010 292 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/317/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bledzew
2010 293 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/319/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/305/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z sal wiejskich położonych na terenie Gminy Bledzew
2010 226 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/305/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z sal wiejskich położonych na terenie Gminy Bledzew
2010 95 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLI/294/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2010 96 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLI/304/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/385/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych domów jednorodzinnych na rzecz najemców i dzierżawców, gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych lokali i domów jednorodzinnych oraz wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew
2010 55 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XL/287/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 56 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XL/290/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
2009 2072 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2010r.
2009 2083 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/285/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2009 2073 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 2071 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013
2009 2020 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/284/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku
2009 1709 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 września 2009r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 1618 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: podatku od środków transportowych
2009 1617 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: opłaty od posiadania psów
2009 1620 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1619 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku
2009 1430 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1431 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów i nauczycieli przedszkola Gminy Bledzew
2009 1334 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1213 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości wykonania obowiązków polegających na pozbywaniu się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości
2009 1027 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Nowa Wieś
2009 1028 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Osiecko
2009 1025 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Chycina
2009 1026 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Goruńsko
2009 1029 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Popowo
2009 1032 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Templewo
2009 1033 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/253/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Zemsko
2009 1030 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Sokola Dąbrowa
2009 1031 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/09 z dnia 28 maja 2009r. statutu Sołectwa Stary Dworek
2009 913 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Bledzew
2009 830 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 669 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/09 z dnia 26 marca 2009r. regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bledzew
2009 591 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/03 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 441 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/226/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego wprowadzającego opłatę śmieciową z tytułu przejęcia przez Gminę Bledzew od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości stałych odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi
2009 440 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/223/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie statutu Sołectwa Bledzew
2009 36 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/378/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 września 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2009 37 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania na rok 2009
2009 38 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bledzew