Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 144

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1186 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2019 roku
2019 1018 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2019 1019 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz upoważnienia Wójta Gminy Bobrowice do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i pomieszczeń
2019 1020 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2019 376 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2019 151 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019
2018 2867 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
2018 2537 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/287/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2538 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/288/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
2018 2539 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/289/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowice
2018 1415 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/270/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2018 1397 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/272/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bobrowice
2018 1396 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/271/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowice
2018 1399 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/274/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 1398 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/273/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2018 1078 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/247/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1079 2018-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/248/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 603 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/251/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2018 roku
2018 602 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/246/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym
2018 605 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/253/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 604 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/252/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2827 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XIX/231/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2018
2017 2781 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/237/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2017 2782 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/242/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2017 2045 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/214/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2017 1344 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/196/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kukadło
2017 1345 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/197/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Wełmice
2017 1346 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/207/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2017 868 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/185/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Przychów
2017 867 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/184/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Strużka
2017 870 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/187/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym
2017 869 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/186/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 558 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/175/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2017 roku
2017 557 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/173/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach
2017 560 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/179/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 559 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/178/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2017 147 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XIV/156/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2017
2016 2790 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/164/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
2016 2519 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/147/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowice
2016 2514 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/146/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 1855 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/140/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowice
2016 1854 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/132/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bobrowice na lata 2016-2019
2016 1278 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/112/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 542 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/97/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2016 roku
2016 541 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr X/96/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 84 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2016
2015 2508 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/72/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 2302 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
2015 2301 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/67/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 2304 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2015 2303 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1730 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 1205 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 878 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 451 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dachowskie Ługi”
2015 450 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
2015 449 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014- 2018
2015 446 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2015 99 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2015
2015 77 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2054 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach
2014 2055 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
2014 1629 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr XXV/258/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1321 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014-2018
2014 1313 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
2014 1029 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1028 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
2014 664 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/218/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice
2014 665 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/220/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego
2014 666 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/222/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
2014 134 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/208/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2014
2014 79 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/214/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Bobrowice
2014 78 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/209/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Bobrowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 2660 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/204/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2014
2013 2644 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/196/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2645 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/201/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Bobrowice
2013 2012 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XIX/191/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
2013 1685 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
2013 1674 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowice
2013 1306 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/161/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
2013 1300 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/162/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Bobrowice
2013 1297 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/159/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 711 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI/156/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
2013 356 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/137/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2013
2012 2422 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XiV/129/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 2409 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/124/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2013 rok
2012 2410 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/130/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
2012 1668 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/119/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1669 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr XIII/120/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 6 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobrowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1175 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/108/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia sołectwa Brzezinka
2012 1018 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XI/106/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli
2012 1019 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XI/107/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2012 661 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr X/94/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku
2012 662 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr X/95/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012 663 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr X/102/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych
2012 430 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2012
2012 181 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr IX/85/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 182 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr IX/87/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2012 180 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 2518 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2011 2519 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2011 2516 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
2011 2517 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2011 2522 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2523 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2520 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2012
2011 2521 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2267 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 20 września 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Bronków
2011 2268 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 20 września 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Chojnowo
2011 1517 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi
2011 1518 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice
2011 1519 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
2011 526 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 514 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2011
2011 446 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
2011 39 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
2011 40 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010 690 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowice na lata 2009-2013
2010 691 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 440 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 274 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/218/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2010 225 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 46 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2010 45 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
2009 2211 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII /195/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego
2009 2035 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV/203/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowice
2009 1764 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV/207/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1518 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/151/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowice na rok 2009
2009 1463 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 11 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego
2009 1464 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
2009 1203 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/186/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2009 918 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/184/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 915 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/181/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2009 917 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/183/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 914 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/180/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2009 916 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/182/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
2009 549 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/176/09 Rady Gminy Bobrowice Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i upraw rolno - ogrodniczych położonych w Bobrowicach
2009 504 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/169/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2009 505 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/170/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
2009 210 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/157/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu sołectwa Żarków
2009 209 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/156/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnawa Krośnieńska
2009 211 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/158/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Bobrowicach
2009 213 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/163/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 212 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/159/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowice na lata 2009 - 2013