Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 253

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1734 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw
2019 1735 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
2019 1736 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1124 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2019
2019 1125 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 marca 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2019"
2019 1126 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2019 209 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2019 r.
2018 3088 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2018 3089 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2561 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dąbie
2018 2366 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbie
2018 2367 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2019"
2018 2240 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2018 2239 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
2018 2242 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbie
2018 2241 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/322/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
2018 1696 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gronów
2018 1697 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kosierz
2018 1698 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatów
2018 1693 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbie
2018 1694 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbki
2018 1695 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/298/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gola
2018 1699 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łagów
2018 1703 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Zagór
2018 1704 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szczawno
2018 1705 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Trzebule
2018 1700 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Zagór
2018 1701 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pław
2018 1702 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Połupin
2018 1646 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeźnica
2018 1647 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Budynia
2018 1648 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/295/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ciemnice
2018 1604 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2018 1400 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie
2018 1401 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbie na lata 2018- 2022
2018 775 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dąbie w roku 2018
2018 765 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2018 764 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b ustawy - Karta Nauczyciela
2018 763 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2018 768 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Dąbie
2018 767 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 766 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dąbie na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 187 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
2018 186 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica, Gmina Dąbie
2018 188 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
2018 190 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ''Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2018 ''
2018 189 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie dla uczniów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
2018 55 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2018 r.
2017 2285 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbie lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2284 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/124/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 2287 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"
2017 2286 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2017 1830 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30.12.2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 1829 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2017 1832 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1831 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin Gmina Dąbie
2017 1579 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie.
2017 1580 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport.
2017 1581 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/139/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 1575 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1576 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2017 1578 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/125/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis
2017 1585 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/136/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 1586 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/137/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie.
2017 1577 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora; ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2017 1582 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVII/138/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2017 1583 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XXIV/145/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2017 1584 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XXIV/144/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbie
2017 898 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Ciemnice Gmina Dąbie
2017 899 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Połupin Gmina Dąbie
2017 900 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 749 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Dąbie.
2017 307 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawieprzyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2017"
2017 306 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 305 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu
2017 114 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2017 r.
2017 101 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2017 100 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2155 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
2016 2154 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/158/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2153 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 2016 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2018 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin Gmina Dąbie
2016 2015 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin, Gmina Dąbie
2016 2014 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin, Gmina Dąbie
2016 2003 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbie
2016 2002 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2016 2001 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie Statutu Gminy Dąbie
2016 1341 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2016 1340 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice w gminie Dąbie.
2016 1339 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno w gminie Dąbie
2016 1338 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin w gminie Dąbie
2016 1337 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice w gminie Dąbie.
2016 1336 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1335 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2016 1334 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie
2016 1333 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 1139 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Dąbie, w których pobiera się opłatę miejscową
2016 1138 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 1137 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 1142 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbie Nr XIV/113/2016 z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2016"
2016 1141 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1140 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis
2016 584 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2016 583 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu
2016 582 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie na rok 2016"
2016 581 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dąbie
2016 439 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/223/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2016 440 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów
2016 441 2016-03-02 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagów
2016 235 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.
2016 234 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 233 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2016 59 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 58 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbie na rok 2016
2015 2232 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dąbie
2015 2231 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2015 2234 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
2015 2233 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/81/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1659 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbie na lata 2015-2018”
2015 1638 2015-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.
2015 1484 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne oraz oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu
2015 1228 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/158/13 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.01.2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2015 1227 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.10.2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2015 1200 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/62/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/179/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1199 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2015 1198 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1179 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2015 1178 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 714 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 715 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 716 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2015 224 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 223 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 98 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2015r.
2014 2401 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbie nr XXXIX/264/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie
2014 2107 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie.
2014 2029 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"
2014 1656 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbie oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
2014 1657 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania
2014 1136 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Dąbie, w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1135 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1134 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2014 1133 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 maja 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2014 756 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 264 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 265 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 266 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/179/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 4 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2014 r.
2013 2844 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 2843 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie
2013 2846 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów
2013 2845 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.10.2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 2268 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2267 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/13 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.01.2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2013 2266 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2013 2271 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
2013 2270 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/179/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2269 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie.
2013 2053 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie
2013 1908 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1907 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1910 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów
2013 1909 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/179/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1619 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1620 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1621 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1413 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/158/13 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2013 1398 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/147/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1397 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1396 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1038 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbie na lata 2013- 2017
2013 1039 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbiu
2013 504 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
2013 447 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2013 377 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciemnice
2013 378 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin
2013 18 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2013 19 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2012 2939 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2012 2938 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Dąbie
2012 2940 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie
2012 2942 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2012 2941 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Dąbie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2645 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach obrębu Lubiatów w gminie Dąbie
2012 2432 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2433 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 1961 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/131/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów
2012 1962 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/132/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagów
2012 1909 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/129/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
2012 1896 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/125/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, kierownika filii; ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2012 1856 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin
2012 1857 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2012 1688 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1689 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XX/126/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 1680 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr xx/120/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 1570 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1245 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu
2012 1152 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie
2012 949 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbie
2012 929 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Połupinie w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
2012 928 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosierzu w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
2012 931 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz ustalenia granic ich obwodów.
2012 930 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczawnie w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
2012 918 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Dąbie składników mienia do korzystania.
2012 762 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/88/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 763 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pław
2012 764 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie
2012 751 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/223/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2012 372 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia " Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie"
2012 371 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
2012 374 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie.
2012 373 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym
2012 138 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2012 r.
2012 12 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbie oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 3002 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr IX/49/03 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zarządu i korzystania z cmentarza komunalnego w Pławiu.
2011 3003 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".
2011 2134 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2011r.
2011 2003 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 1 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2011 1822 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/223/1 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 1291 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola samorządowego w Gminie Dąbie
2011 1292 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczawno Gmina Dąbie
2011 857 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 856 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003r.
2011 858 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
2011 860 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 859 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/234/2010 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
2011 561 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2011 rok
2010 1445 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.
2010 1275 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/230/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2010 1087 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/223/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 898 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/212/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do rady gminy
2010 881 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/220/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/89/04 z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ( Dz. Urz. Woj. Lubus. 04.65.1064)
2010 580 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2010 r.
2009 2197 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica Gmina Dąbie
2009 1806 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 1 października 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2009 1807 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 1 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 listopada 2007r w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych.
2009 1777 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1776 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy
2009 1778 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/122/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 1780 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1779 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 1128 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Dąbie
2009 998 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/08 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2009r.
2009 943 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX/156/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 944 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXX/158/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie
2009 449 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 393 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2009 394 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003r.
2009 395 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Dąbie Nr XXXVI/152/05 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbie na lata 2006 - 2010
2009 106 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/132/08 Rady Gminy Dąbie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie
2009 107 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/133/08 Rady Gminy Dąbie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 108 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/135/08 Rady Gminy Dąbie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu