Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 338

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2051 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/106/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1789 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr XII/104/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1763 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/94/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
2019 1764 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr XI/99/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Deszczno
2019 1150 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/75/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2019 1151 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/78/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2019 roku
2019 1152 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VII/82/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierżów
2019 562 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Deszczno
2019 563 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziersławice
2019 564 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżów
2019 557 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białobłocie
2019 558 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolemin
2019 561 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciecierzyce
2019 566 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/52/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karnin
2019 559 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borek
2019 560 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzozowiec
2019 565 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik
2019 567 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/53/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kiełpin
2019 568 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/54/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koszęcin
2019 569 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/55/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasowiec
2019 543 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/59/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzelec
2019 546 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/62/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Prądocin
2019 541 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/57/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maszewo
2019 542 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/58/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwica
2019 545 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/61/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płonica
2019 547 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/63/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulim
2019 540 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/56/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łagodzin
2019 544 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr V/60/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiedle Poznańskie
2019 479 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 480 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr VI/66/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr IV/29/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2019 445 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie.
2019 444 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2019 447 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/36/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 001528F w m. Dzierżów
2019 446 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/300/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2019 44 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok.
2018 3124 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3123 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – Pani Adriany Kondzior do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego.
2018 3126 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej
2018 3125 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2810 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Deszczno
2018 2811 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2018 2812 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
2018 2468 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LIII/434/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Deszczno
2018 2285 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LII/433/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 2156 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LI/427/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Deszczno
2018 2158 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr LI/432/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/410/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych
2018 2055 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr L/423/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/413/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2018 2056 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr L/424/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2018 1844 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/422/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/405/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018 1771 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/413/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2018 1772 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/416/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu
2018 1531 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/407/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2018 1530 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/406/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
2018 1529 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/405/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2018 1534 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/410/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia zespołu klubów dziecięcych
2018 1533 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/409/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 3 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 3 „Bajkowa Przystań”
2018 1532 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/408/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy nr 2 „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego nr 2 „Bajkowa Przystań”
2018 1246 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2018 1204 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/378/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Deszczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1205 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLV/379/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 913 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/377/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad poboru podatków pobieranych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2018 914 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/384/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2018 roku
2018 915 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLV/385/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwica
2018 432 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Deszczno, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 430 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 316 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/354/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2018 317 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/356/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2018 129 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/353/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2824 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok
2017 2825 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na terenie Gminy Deszczno
2017 2766 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 2765 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Bajkowa Przystań” z siedzibą w Maszewie
2017 2763 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/343/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Deszczno
2017 2761 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2017 2387 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2017 2386 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 2385 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/325/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017 2384 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: Klub Dziecięcy „Bajkowa Przystań” oraz ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań”
2017 2379 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 2380 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 2132 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Deszczno za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2127 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2017 2128 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/313/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 2129 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2017 1963 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 1964 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/309/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 1805 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 1806 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 1807 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/303/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z lokali do wynajmu w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie
2017 1262 2017-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 1088 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno
2017 984 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Karnin
2017 985 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Brzozowiec
2017 836 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 835 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 837 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2017 839 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2017 roku
2017 838 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2017 402 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2017 403 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/246/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Deszczno
2017 404 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2017 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2017 – 2027
2016 2828 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok
2016 2817 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Brzozowcu
2016 2360 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
2016 2359 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2358 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 2363 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 2362 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 2361 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu
2016 1810 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2016 1809 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu i nadania mu Statutu
2016 1808 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1691 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2016 1287 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Deszczno
2016 1286 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2016 1283 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2016 1282 2016-06-22 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
2016 978 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białobłocie
2016 979 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/165/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/61/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Deszczno
2016 980 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2016 – 2021
2016 677 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX/157/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2016 roku
2016 477 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Deszczno oraz nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania
2016 476 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Gminy Deszczno z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 18 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Borek
2016 14 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin
2016 13 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Deszczno
2016 12 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Karnin
2016 7 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok
2016 8 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Deszczno w związku z uczestniczeniem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2016 9 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2015 2269 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/114/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 2270 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
2015 2271 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 1977 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 1976 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/111/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/466/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2015 1979 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/110/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1978 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/115/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 1758 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 12 października 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – pani MAGDALENY SŁOMIŃSKIEJ do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego.
2015 1562 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1559 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 1426 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2015 855 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 lutego 2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Deszcznie
2015 854 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno
2015 850 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2015 710 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2015 709 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie
2015 708 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – pani MAGDALENY SŁOMIŃSKIEJ do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
2015 379 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Deszcznie
2015 241 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2015 238 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-28/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 marca 1999 roku
2015 237 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-27/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 marca 1999 roku
2015 96 2015-01-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok
2015 63 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2014 2406 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 2405 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2015 roku
2014 1931 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXI/479/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1930 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXI/478/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ulim
2014 1929 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXI/477/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzierżów
2014 1928 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXI/476/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 1811 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/470/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzierżów
2014 1810 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/469/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2014 1803 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/467/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ciecierzycach
2014 1802 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LX/466/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2014 1587 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIX/462/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1586 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr LIX/458/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2014 1581 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIX/457/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/344/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2014 1580 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIX/456/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały XLIV/335/10 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2014 1573 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LIX/453/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/393/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Deszczno
2014 1494 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/448/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych gminy Deszczno
2014 1236 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LVI/441/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi stanowiącej uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Deszczno
2014 1235 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LVI/437/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Deszczno
2014 1110 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LIV/424/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2014 711 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/414/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2014 712 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/415/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2014 707 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/411/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2014 706 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/410/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2014 709 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/413/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2014 708 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LII/412/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
2014 570 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/402/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 571 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/403/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XLV/345/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2010 – 2015
2014 572 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LI/405/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Deszczno
2014 328 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 327 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 326 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 331 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Deszczno
2014 330 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 329 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 43 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2014 rok
2014 31 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2014 32 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 2609 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ulim
2013 2610 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzozowiec
2013 2605 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2604 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2013 2603 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku
2013 2608 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 2607 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 2606 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2307 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/363/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2308 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Deszczno
2013 2292 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/362/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2289 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 2290 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno
2013 2291 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
2013 2086 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/350/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno
2013 2083 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/352/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2084 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Gminy Deszczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2085 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/354/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2080 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/351/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 1826 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-27/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 marca 1999 roku
2013 1827 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-28/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 marca 1999 roku.
2013 1823 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 1822 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 1825 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim
2013 1824 2013-08-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 1736 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/223/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Deszczno
2013 1737 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/336/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 1573 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/330/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 1439 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/324/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/297/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1261 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki ewidencyjnej nr 458, obręb Brzozowiec, na terenie gminy Deszczno
2013 1262 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/317/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ulim
2013 1253 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1252 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białobłocie
2013 1255 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/319/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 1254 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/318/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1225 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/320/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Deszczno
2013 1042 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ciecierzyce
2013 1043 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2013 1040 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Dzierżów.
2013 1031 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Osiedle Poznańskie
2013 1032 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Osiedle Poznańskie
2013 1019 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1020 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik
2013 1017 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 1018 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1021 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/299/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik
2013 1024 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 1025 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/305/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Karnin i Łagodzin
2013 1022 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2013 1023 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/301/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2013 1004 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim
2013 1005 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/294/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim
2013 734 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 506 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2013 507 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 387 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 386 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 389 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 388 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 383 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 382 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
2013 385 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 384 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 396 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 395 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 391 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 397 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno.
2013 392 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 390 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 394 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 393 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 261 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2013 rok.
2013 164 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 163 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2013 166 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 165 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 143 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2013 144 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Deszczno
2013 145 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2800 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
2012 2520 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku
2012 1992 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe okręgi wyborcze.
2012 1991 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1990 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 1995 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2012 1994 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2012 1993 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądocin
2012 1770 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego.
2012 1755 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonego w granicach administracyjnych Gminy Deszczno
2012 1756 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Deszczno
2012 1629 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2012 1630 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2012 1485 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ulim.
2012 1486 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Łagodzin.
2012 1481 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Deszczno
2012 1309 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2012 1310 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białobłocie
2012 620 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik.
2012 353 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 269 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2012 rok.
2012 135 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo.
2011 2821 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2012 roku.
2011 2822 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 2475 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie: określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2438 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2012 roku
2011 2437 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
2011 2436 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 2441 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno.
2011 2440 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
2011 2439 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2158 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
2011 2159 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim
2011 1942 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Deszczno w związku z uczestniczeniem w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 1732 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręby Karnin i Deszczno.
2011 1667 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno
2011 1529 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Kiełpin.
2011 1530 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Bolemin.
2011 1531 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/347/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego kąpieliska w Karninie
2011 1090 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2011 775 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr V/26/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2011 776 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2011 777 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
2011 535 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2011 536 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/86/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe
2011 537 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX /87/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
2011 364 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/22/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2011 359 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 365 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/24/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 367 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/26/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2011 366 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/25/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2011 289 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr V/19/2010 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2011 rok
2010 1969 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/381/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 października 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2010 1952 2010-12-29 uchwała Uchwała nr XLVII/358/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-287/2002 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
2010 1971 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/390/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik
2010 1970 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/388/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic Deszczno
2010 1785 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/389/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miesjcowości Maszewo
2010 1753 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/394/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2011 roku
2010 1754 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/395/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1442 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/369/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2010 1276 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Deszczno przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1092 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLV/344/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2010 1093 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLV/345/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2010 – 2015
2010 1094 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLV/347/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego kąpieliska w Karninie
2010 921 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Deszczno na 2010 rok.
2010 825 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2010 514 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/312/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/166/08 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania i ustalania odpłatności, za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 154 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
2010 106 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Deszczno