Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 113

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 995 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maszewo
2019 952 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek prowadzonych przez Gminę Maszewo
2019 396 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2019
2019 397 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/19/19 Rady Gminy Maszewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2018 3090 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3091 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom z terenu Gminy Maszewo na lata 2019-2023
2018 2816 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr I/5/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
2018 2437 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/196/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2438 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/199/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
2018 2439 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLI/200/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/150/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego
2018 1932 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/190/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Maszewo
2018 1933 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr XL/191/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo
2018 507 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2018 roku
2018 508 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/175/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 509 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/18 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 2785 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2018
2017 2490 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Maszewo
2017 2357 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych
2017 2356 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wpółpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalonść pożytku publicznego na 2018 r.
2017 1932 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2017 Rady Gminy Maszewo z dnia 14 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr działki 64/12 obręb wsi Korczyców
2017 1514 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2017 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Gminie Maszewo
2017 1108 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/140/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 1097 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 490 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/138/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 489 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Maszewo z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2017 roku
2017 233 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/149/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Maszewo
2017 232 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/17 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Maszewo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania
2016 2697 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXII/125/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na rok 2017
2016 2692 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXII/127/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
2016 2253 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XX/120/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę nr VIII/51/15/Rady Gminy Maszewo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawiania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Maszewo"
2016 2196 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/122/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Maszewo
2016 2195 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/121/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maszewo
2016 2194 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/115/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/114/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Maszewo – sołectwa Trzebiechów - Siedlisko
2016 2193 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/114/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/58/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od niruchomości na obszarze Gminy Maszewo
2016 2190 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XX/116/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Maszewo na lata 2017-2020
2016 2035 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/112/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 września 2016r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Maszewo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
2016 2027 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/110/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Maszewo
2016 1423 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2016 1214 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/100/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 31 maja 2016r. zmieniając uchwałę Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2016 1213 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XVII/99/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie
2016 1019 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/88/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Maszewo
2016 1018 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/87/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarownia nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Maszewo
2016 1013 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XV/91/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
2016 390 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/80/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
2016 391 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/81/16 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo w 2016 roku.
2015 2739 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2016
2015 2595 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 2476 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 2475 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 2474 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
2015 2326 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/58/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo
2015 2007 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr X/59/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 1950 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo
2015 1937 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/57/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/54/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Maszewo
2015 1680 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 24 września 2015r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Maszewo”
2015 1648 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Maszewo z dnia 24 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2015 794 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/16/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Maszewo
2015 214 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2015
2015 117 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/16/15 Rady Gminy Maszewo z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Maszewo
2015 62 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo i uchwałę Nr XXIV/138/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2015 58 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/13 /14 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2221 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 2145 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo i uchwałę Nr XXIV/138/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2014 103 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/172/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2014 104 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/173/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu Gminy Maszewo w latach 2014-2020
2013 2822 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2823 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2014
2013 2274 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo
2013 2275 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Maszewo
2013 1905 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Maszewo
2013 1906 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego
2013 1682 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/147/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2013 1272 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2013 1273 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania złoża Połęcko na terenie gminy Maszewo
2013 1062 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maszewo
2012 2838 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/118/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2831 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Maszewo na rok 2013
2012 2832 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXI/117/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 2296 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/107/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego prowadzoną przez Gminę Maszewo.
2012 2297 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Maszewo
2012 1936 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Maszewo.
2012 1412 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XV/90/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gęstowicach
2012 1271 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Maszewo na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1272 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/95/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1273 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie ,,Diabelski Staw koło Radomicka”.
2012 869 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 611 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XIII/75/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Maszewo.
2012 431 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Maszewo na rok 2012
2012 253 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok .
2012 252 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny , wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego ,leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji
2012 255 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawiezarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 254 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2608 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na obszarze gminy Maszewo.
2011 2609 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Maszewo.
2011 2551 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Maszewo.
2011 2062 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej Nr 000816F obręb wsi Skórzyn.
2011 2063 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Maszewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1089 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 952 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 524 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności ożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1128 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2009 Rady Gminy Maszewo z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Maszewo na rok 2010
2010 155 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2009 2152 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Maszewo
2009 1685 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za wyżywienie dziecka oraz opłaty za dodatkowe zajęcia świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Maszewo
2009 928 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXII/107/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 585 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/103/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 582 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/99/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie "Uroczysko Radomicko"
2009 583 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/100/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. o uchyleniu Uchwały Nr IV/19/ 07 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: uznania za pomnik przyrody skupisk tworów przyrody ożywionej w postaci źródlisk o nazwie „Stara Dolina Pliszki”
2009 584 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/101/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Maszewoe
2009 462 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/92/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2009
2009 429 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/95/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Maszewo, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2009 58 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/86/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 59 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/88/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Maszewo i zasady zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu