Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 83

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2823 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVII.124.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Otyń
2017 2778 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII.121.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Otyń.
2017 2725 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVI.117.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
2017 2723 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI.116.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczenia
2017 2715 2017-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVI.113.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Modrzyca.
2017 2539 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVI.114.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
2017 2148 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.86.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Otyń za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji i kultury dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
2017 2147 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.87.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2017 2142 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.100.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czasław
2017 2141 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.99.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ługi
2017 2135 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.95.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bobrowniki
2017 2134 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.94.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Modrzyca
2017 2133 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.93.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Otyń
2017 2138 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.98.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Konradowo
2017 2137 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.97.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zakęcie
2017 2136 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.96.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Niedoradz
2017 1574 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLI.74.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI.53.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedoradzu
2017 1551 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XLI.68.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
2017 1457 2017-06-24 Uchwała Uchwała nr XL.65.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czasław
2017 1455 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XL.64.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ługi
2017 1454 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XL.63.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Konradowo
2017 1448 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.62.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zakęcie
2017 1446 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.61.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niedoradz
2017 1445 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.60.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bobrowniki
2017 1441 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.58.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Otyń
2017 1442 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XL.59.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Modrzyca
2017 1435 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XL.51.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXVI.20.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 1436 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XL.54.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Otyń
2017 1300 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX.39.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowo i wsi Otyń (część).
2017 996 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.36.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2017 993 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.27.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2017 992 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.26.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2017 995 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.30.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Otyń na rok 2017
2017 994 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII.33.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.19.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2017 743 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.19.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2017 722 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI.20.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 327 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.6.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakęcie (część) oraz w miejscowości Otyń (część) – dz. 289/1, 290/2, 291/2 i cz. dz. 284/12.
2017 268 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII.86.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 GMINY OTYŃ
2017 92 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXII.88.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Otyń oraz zasad i trybu jego nadawania.
2016 2654 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX.68.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń.
2016 2576 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.75.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 2575 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.74.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Otyniu oraz nadania jej statutu
2016 2574 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.73.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2016 2573 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX.67.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarzy komunalnych i domu przedpogrzebowego Gminy Otyń
2016 2570 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX.71.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI.53.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedoradzu
2016 2567 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX.69.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otyń
2016 2564 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX.64.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2016 2563 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXX.63.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2016 2225 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX.61.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Otyń.
2016 1882 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI.53.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedoradzu
2016 1851 2016-09-15 Uchwała Uchwała nr XXV.41.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń
2016 1779 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.52.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 1778 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.51.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 1197 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.32.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Otyń
2016 1192 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.27.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń na rok 2016
2016 1186 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.25.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.86.2015 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie "Żurawie Bagno"
2016 1185 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.24.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/36/2007 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 2800 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.94.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2011 2799 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.93.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
2011 2798 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.92.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
2011 2803 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.97.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/14/02 Rady Gminy w Otyniu z dnia 17 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
2011 2802 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.96.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2801 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII.95.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Otyń w roku 2012
2011 1753 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.56.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 322/3 i 575 w m. Otyń, Gmina Otyń
2011 1754 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.57.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 502/30 w m. Modrzyca, Gmina Otyń
2011 1755 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.58.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 502/35 w m. Modrzyca, Gmina Otyń
2011 935 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr LI/84/10 Rady Gminy Otyń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: programu współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 308 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/39/2008 Rady Gminy w Otyniu z dnia 01 grudnia 2008 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 73 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr L/67/10 Rady Gminy Otyń z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 61 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LI/84/10 Rady Gminy Otyń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: programu współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 860 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 54 /2009 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY OTYŃ
2009 2093 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/45/09 Rady Gminy Otyń z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2009 1838 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/45/08 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na rok 2009 Gminy Otyń
2009 1400 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/33/09 Rady Gminy Otyń z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na budowę przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków
2009 1401 2009-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/37/09 Rady Gminy Otyń z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/16/09 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych i wałędających się zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania
2009 1216 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/24/09 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otyń
2009 1082 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/15/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego wsi Ługi
2009 971 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/19/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń, Gmina Otyń
2009 970 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/18/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń, Gmina Otyń
2009 973 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/21/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrzyca, Gmina Otyń
2009 972 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/20/09 Rady Gminy Otyń z dnia 25 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrzyca, Gmina Otyń
2009 573 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/3/09 Rady Gminy Otyń z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw
2009 372 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/09 Rady Gminy Otyń z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń, Gmina Otyń