Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 243

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1900 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.75.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Pszczew Nr XIII.72.2015 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.
2019 1901 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.78.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.204.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2019 1898 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.70.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Pszczew
2019 1899 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.71.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1904 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.85.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczewie
2019 1905 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.86.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Pszczew
2019 1902 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.79.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.124.2016 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1903 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XII.80.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniający uchwałę Nr XX.125.2016 Rady Gminy Pszczew w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2019 1512 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X.61.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Pszczew
2019 1500 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr X.62.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX.56.2019r. Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 1374 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr IX.56.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 1341 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr IX.53.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII.49.2019 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 931 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.47.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczew na lata 2019 - 2023.
2019 930 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Pszczew na rok 2019.
2019 933 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 932 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII.48.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie „ programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” na 2019 rok
2019 580 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII.33.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/04 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie oraz zmiany do uchwały Nr XXIV/148/96 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie z Środowiskowym Domem Samopomocy
2019 581 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII.36.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pszczew
2019 582 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII.38.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pszczew
2019 389 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI.29.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok
2019 253 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr VI.32.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2019
2018 2868 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
2018 2775 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2776 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu Gminy Pszczew na lata 2019-2023.
2018 2657 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LI.319.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2018 2277 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIX.314.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pszczew
2018 2246 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr XLIX.315.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał rady gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 1974 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.309.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1975 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.310.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pszczew
2018 1573 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLV.294.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018 1282 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV.285.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Pszczew
2018 1283 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV.287.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Pszczew na rok 2018
2018 993 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.279.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członków ochotniczej straży pożarnej
2018 994 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.280.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Pszczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 995 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XLII.281.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ” na 2018 rok
2018 538 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLI.276.2018 Rady Gminy Pszczew z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pszczew na okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2018 74 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.260.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok
2017 2855 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.262.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pszczew instrumentem płatniczym
2017 2444 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.254.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2017 2445 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.255.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2446 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.256.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2018
2017 1977 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV.247.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za umieszczenie reklam na terenach i budynkach, stanowiących mienie komunalne Gminy Pszczew
2017 1809 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.239.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.72.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2017 1808 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.234.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1811 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.71.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie opłaty targowej
2017 1810 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.240.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 1658 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.224.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie
2017 1659 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.VII.34.2011 Rady Gminy Pszczew w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1240 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2017 1233 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.221.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 maja 2017 r. o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania
2017 701 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.203.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Pszczew obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 700 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew”
2017 703 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.205.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 702 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX.204.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pszczew obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2017 570 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.198.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Pszczew spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu ich rozliczania
2017 561 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.193.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.VII.34.2011 Rady Gminy Pszczew w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 562 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.194.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wybudowanie
2017 563 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.195.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Pszczew
2017 257 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII.189.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.71.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie opłaty targowej
2017 259 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII.191.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.72.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2017 258 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII.190.2017 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzeni za inkaso
2017 41 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.178.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2017 rok
2016 2709 2016-12-21 Uchwała Uchwała nr XXV.175.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017
2016 2324 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV.174.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 2323 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV.172.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2016 2322 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV.171.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2098 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.155.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Świechocin
2016 2097 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.154.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Stołuń
2016 2096 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.153.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Zielomyśl
2016 2099 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.156.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Janowo
2016 2102 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.159.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Rańsko
2016 2101 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.158.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Borowy Młyn
2016 2100 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.157.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Policko
2016 2095 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.152.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Szarcz
2016 2094 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.151.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Silna
2016 2091 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.148.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Gorzycko
2016 2092 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.149.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Stoki
2016 2093 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.150.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie Statutu Sołectwa Pszczew
2016 2080 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV.163.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2079 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV.162.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2078 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV.161.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 2077 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.168.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2016 2076 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV.166.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 października 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XX.115.2012 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania
2016 1722 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII.140.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2016 1721 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII.139.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew ”
2016 1725 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII.142.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2016 1723 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXII.141.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 1326 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI.136.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom
2016 1325 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI.133.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew
2016 1160 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX.126.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1159 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX.125.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2016 1158 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XX.124.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 924 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX.112.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2016
2016 531 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. w sprawie „Całorocznego programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew”
2016 528 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.109.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI.94.2016 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Pszczew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 527 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.106.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 526 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.105.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIII.72.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2016 525 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.104.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. zmieniającej uchwałę nr XIII.71.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie opłaty targowej
2016 524 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.103.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 321 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII.100.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2016 320 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII.97.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej ulic w Pszczewie
2016 237 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI.94.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Pszczew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 43 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XV.86.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2016 rok
2015 2455 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII.76.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pszczew
2015 2453 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIII.68.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2237 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.71.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2236 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.70.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2235 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.67.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2015 2240 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.64.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2239 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej
2015 2238 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIII.72.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2015 1767 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.65.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2015 1766 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.64.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 października 2015r. w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 1588 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr X.53.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1144 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VIII.41.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 819 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.32.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V.21.2015 Rady Gminy Pszczew w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 820 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca  uchwałę Nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 821 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 485 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 481 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 482 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 480 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V.23.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XX.115.2012 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania
2015 479 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V.21.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 5 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 296 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr IV.19.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok
2014 2485 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II.6.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2201 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV.276.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2200 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV.275.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2014 1796 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.272.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1795 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV.271.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 2 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1589 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.266.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia ulic w Pszczewie do kategorii dróg gminnych
2014 1554 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIII.265.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2014 1314 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII.258.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkole prowadzone przez Gminę Pszczew świadczy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2014 1142 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI.255.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Szarcz w obrębie Pszczew i w obrębie Zielomyśl w gminie Pszczew
2014 1143 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI.256.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew w obrębie Pszczew
2014 1138 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XLI.254.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew
2014 754 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.247.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 755 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX.243.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.201.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie opłaty targowej
2014 426 2014-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie oraz zmiany do uchwały Nr XXIV/148/96 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie z Środowiskowym Domem Samopomocy
2014 427 2014-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2014 428 2014-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 418 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.231.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 419 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.232.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 420 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.233.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 102 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI.221.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok
2014 47 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI.222.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z świetlic wiejskich na terenie Gminy Pszczew
2013 2711 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2283 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV.212.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2013 2284 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV.211.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2013 2047 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII.204.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2013 2045 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII.205.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 września 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2013 1959 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.197.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI.170.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1960 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.198.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu stałego targowiska „Mój Rynek” w Pszczewie
2013 1799 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.199.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pszczew na lata 2013 – 2018
2013 1800 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.201.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 765 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.175.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew
2013 169 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.167.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Pszczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 69 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.170.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 70 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 71 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.166.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok
2012 2706 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.159.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2012 2705 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.156.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie gminy Pszczew.
2012 2704 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.152.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2709 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.164.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew
2012 2708 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.163.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2012 2707 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV.162.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2012 2292 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV.148.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 2286 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV.145.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
2012 1890 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.139.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie
2012 1889 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.138.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 1891 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.140.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczew
2012 1893 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.144.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Pszczew na stałe okręgi wyborcze
2012 1892 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.141.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Pszczew.
2012 1880 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.134.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1881 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.135.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 1882 2012-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII.136.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 października 2012r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przeznaczonych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 1553 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI.122.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego – logo Gminy Pszczew  oraz zasad jego używania
2012 1371 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI.118.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 1229 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XX.113.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie
2012 1220 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX.115.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie w strefie oraz regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania
2012 1215 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XX.112.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VI/44/03 Rady Gminy Pszczew w sprawie statutów sołectw
2012 1219 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI.119.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Pszczew.
2012 836 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX.104.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 marca 2012r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew”.
2012 615 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.103.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP
2012 467 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII.94.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012r. sprawie: sprostowania błędu w numerach uchwał z dnia 15 grudnia 2011.
2012 466 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.
2012 418 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI.87.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok
2012 90 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV.71.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 89 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV.73.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2463 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia " Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pszczew"
2011 2477 2011-12-02 Uchwała Uchwała nr XIV.69.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pszczew, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 2452 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIV.70.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
2011 2147 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII.65.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Pszczew
2011 1908 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI.58.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
2011 1909 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI.59.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkole prowadzone przez Gminę Pszczew świadczy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2011 1910 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI.60.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.
2011 1898 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI.64.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1425 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 0007.X.53.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwalę nr XVII/124/04 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miejscowości Pszczew
2011 1288 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX.44.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 1289 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX.45.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 922 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007.VII.33.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
2011 921 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007.VII.32.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pszczew
2011 924 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007.VII.35.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2011r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie
2011 923 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007.VII.34.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 643 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 0007.VI.26.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pszczew na rok 2011
2011 576 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Pszczew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 577 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2011 578 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 283 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr XL/237/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew obrębach: Pszczew, Świechocin, Silna, Policko, Borowy Młyn, Stołuń, Szarcz, Zielomyśl
2011 279 2011-01-27 Uchwała Uchwała nr XL/235/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ewid. gruntu 314, 315 i część działki nr 310 - w obrębie Stołuń
2011 256 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III / 6 /10 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 184 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 185 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 186 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pszczew i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 66 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XL/236/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 września 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew obrębie Borowy Młyn
2010 1852 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/240/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 września 2010r. w sprawie: pozbawienia drogi jej kategorii
2010 1676 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
2010 1549 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/242/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1550 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/245/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1211 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1212 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1213 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1036 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 724 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Pszczew na rok 2010
2010 413 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2010 219 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie gminy Pszczew
2010 158 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z ekologiczną energią w Gminie Pszczew
2010 159 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XII/63/07 rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Pszczew
2009 1991 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2009 1993 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1992 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłat od posiadania psów na terenie gminy Pszczew
2009 1808 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 1809 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 października 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 1483 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 168 / 09 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pszczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 1478 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pszczew
2009 1479 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczew
2009 1368 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Pszczew
2009 1057 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 951 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr XXII/129/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 grudnia 2008r. uchwała budżetowa Gminy Pszczew na 2009r.
2009 933 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/148/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Pszczew
2009 469 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 470 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XII/63/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Pszczew
2009 240 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczew, spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej
2009 118 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/124/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/07 w sprawie statutu Gminy Pszczew