Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 188

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 992 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słońsk
2019 993 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2019 994 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słońsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 571 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 572 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 573 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2019 220 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2019 rok
2018 3117 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3118 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2808 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
2018 2809 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2482 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Słońsk, instrumentem płatniczym
2018 2353 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 października 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych składników wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2018 2354 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2018 2319 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Słońsk
2018 2278 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jego przebiegu
2018 2279 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania
2018 2081 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 2082 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Słońsk
2018 1497 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania.
2018 1496 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2018 1498 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania
2018 1500 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słońsk
2018 1499 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słońsk oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2018 832 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2018 810 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słońsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 811 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słońsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 106 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXX/183/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2018 rok
2018 100 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Słońsk
2017 2550 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2516 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Słońsk
2017 2515 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2017 2518 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy
2017 2517 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Słońsk
2017 2126 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Słońsk
2017 2122 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia go z użytkowania
2017 2121 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2017 2120 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2017 2119 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2017 2117 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2017 1947 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
2017 1250 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce i Słońsk w gminie Słońsk
2017 973 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2017 811 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 619 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2017 rok
2017 65 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/281/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Słońsk
2017 54 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lemierzycach
2016 2647 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2646 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania boisk sportowych w miejscowości Słońsk
2016 2645 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w sporcie
2016 2583 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2582 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2580 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2011 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania
2016 2006 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania
2016 1379 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słońsk za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Słońsk
2016 1367 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2016 rok
2016 1143 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XV/91/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2016 763 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2016 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2015 2373 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 2372 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 2371 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2374 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2377 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2015 2376 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 2375 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1598 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 11 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słońsk oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 1596 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 11 września 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu stanicy rybackiej w Polnem
2015 1593 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 11 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 1425 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2015 1395 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Słońsk do kategorii dróg gminnych
2015 1396 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania.
2015 1351 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Słońsk
2015 1352 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum
2015 1349 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2015 363 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Słońsk
2015 360 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 328 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Słońsk
2015 141 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2015 rok
2015 22 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2014 2178 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 2028 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2027 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/281/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Słońsk.
2014 1745 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/282/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu świetlicy wiejskiej w Przyborowie.
2014 1721 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XL/279/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1720 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1688 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/281/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Słońsk.
2014 1473 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/265/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1225 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1224 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Słońsk
2014 1223 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Słońsk na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 872 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 870 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go użytkowania.
2014 871 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go użytkowania.
2014 869 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 469 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 470 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 464 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 186 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Słońsk na 2014 rok
2014 113 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słońsk na lata 2014 – 2018
2013 2685 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2013 2671 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2013 1989 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 1988 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 września 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania.
2013 1981 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 września 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania.
2013 1815 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu świetlicy wiejskiej w Ownicach
2013 1492 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania
2013 1109 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1105 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
2013 610 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Słońsk
2013 611 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/327/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2013 597 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 325 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2013 rok
2013 236 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2013 149 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Słońsk do kategorii dróg gminnych
2013 148 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
2013 147 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2013 161 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Słońsk.
2013 151 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
2013 150 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Słońsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2508 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2509 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
2012 2506 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2012 2507 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2512 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Słońsk.
2012 2513 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
2012 2510 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2511 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 1946 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Słońsk na stałe okręgi wyborcze.
2012 1487 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce w Gminie Słońsk
2012 817 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2012 644 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
2012 645 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XV/102/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Słońsk do kategorii dróg gminnych.
2012 175 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Słońsk na 2012 rok
2012 127 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały określającej stawki podatku od środków transportowych.
2012 17 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy obowiązujących na terenie Gminy Słońsk w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2012 18 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Słońsk oraz jej jednostkom podległym
2012 19 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słońsk
2011 2999 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu świetlicy wiejskiej – Domu Spotkań w Lemierzycach
2011 3000 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu świetlicy wiejskiej – Domu Wielopokoleniowego w Głuchowie
2011 2965 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 2681 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2680 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
2011 2679 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych.
2011 2684 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Słońsk w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 2683 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2011 2682 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 1953 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa wsi Lemierzycko.
2011 1954 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1955 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1701 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową Przedszkola Samorządowego w Słońsku.
2011 896 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Słońsk dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 897 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 652 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2011 rok.
2011 360 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/ 8 /2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 361 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Wodno- Ściekowej przyjętego uchwałą Rady Gminy Słońsk nr V/35/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r.
2011 362 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Słońsk
2010 1858 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/314/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1860 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/316/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 października 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Jamno, Budzigniew, Chartów, Lemierzycko, Lemierzyce, Przyborów, Grodzisk, Głuchowo, Ownice, Polne, Słońsk.
2010 1690 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/323/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1689 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/322/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczeń podatku rolnego
2010 1692 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/327/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.
2010 1691 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LI/324/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
2010 1307 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słońsk.
2010 1185 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
2010 789 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/280/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy.
2010 790 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym Gorzów Wlkp. Oddział Zewnętrzny w Słońsku.
2010 807 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granicy stałego obwodu głosowania utworzonego na terenie Gminy Słońsk
2010 770 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Słońsk na 2010 rok
2010 195 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/260/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2009 2153 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2009 2154 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
2009 2009 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2009 1796 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
2009 1795 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1387 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
2009 1388 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk
2009 1234 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należnosci pieniężnych Gminy Słońsk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Odrynacja podatkowa
2009 824 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2009 723 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym Gorzów Wlkp. Oddział Zewnętrzny w Słońsku
2009 724 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 marca 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lemierzycach, będącej Filią Szkoły Podstawowej w Słońsku im. "Przyjaźni Narodów", wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słońsku przy ulicy Lipowej 9
2009 353 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lemierzycach, będącej Filią Szkoły Podstawowej w Słońsku im. "Przyjaźni Narodów", wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słońsku przy ulicy Lipowej 9
2009 140 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Słońsk
2009 141 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora bądź kierownika w Zespole Szkół w Słońsku
2009 142 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2009 73 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/166/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/193/05 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie opłat za świadczenia związane z prowadzeniem przez gminę Przedszkola Samorządowego w Słońsku
2009 74 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/171/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 października 2008r. w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2009 75 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXV/172/08 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 października 2008r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze