Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 209

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1939 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2019 1940 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu udzielania dotacji z budżetu spółkom wodnym
2019 1446 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczaniec, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1445 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu terenów rekreacji przy stawach w Szczańcu
2019 1447 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/70/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1449 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Wójt Gminy Szczaniec
2019 1448 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 1235 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2019
2019 1236 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczaniec
2019 1191 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VIII/60/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2019 947 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brudzewo
2019 849 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kiełcze
2019 850 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wolimirzyce
2019 851 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Myszęcin
2019 835 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ojerzyce
2019 834 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Smardzewo
2019 833 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczaniec
2019 836 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbrówka Mała
2019 839 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Koźminek
2019 838 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wilenko
2019 837 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Opalewo
2019 245 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019r.
2019 246 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 244 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 92 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 91 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
2019 94 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie programu „Karta Seniora”
2019 93 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2989 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/131/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie statutu Gminy Szczaniec
2018 2935 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2531 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LXV/356/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczaniec
2018 2532 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LXV/357/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szczaniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2262 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIV/353/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Smardzewo do kategorii dróg gminnych
2018 2193 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/352/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Kiełczu
2018 2194 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/354/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Ojerzycach
2018 2195 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/355/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej w Wilenku
2018 2096 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/344/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2097 2018-09-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/345/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szczaniec
2018 1722 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LXI/331/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 1692 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr LXI/334/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2018 r. sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Szczaniec
2018 1251 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr LIX/323/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2018 1208 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LIX/318/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Stadion w Szczańcu"
2018 1046 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/313/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany statutu ośrodka pomocy społecznej
2018 1047 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/314/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1048 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr LVIII/315/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 364 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/298/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczaniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 363 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/297/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018r.
2018 362 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LIV/293/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2018
2018 367 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/301/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Opalewo
2018 366 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/300/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 365 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr LV/299/18 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczaniec
2018 122 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr LIV/287/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Opalewo
2018 115 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr LIV/289/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017 2695 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/282/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 2696 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr LII/283/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Szczaniec
2017 2692 2017-12-12 Uchwała Uchwała nr LII/284/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 2283 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/273/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
2017 2176 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i udział w konkursach i olimpiadach
2017 2159 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/256/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
2017 2152 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/258/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2017 2151 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym
2017 2150 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/255/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu
2017 1745 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Szczanieckiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu
2017 1593 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/245/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1321 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Szczańcu
2017 1226 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/226/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1194 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XLII/228/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1177 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/231/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej
2017 971 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/219/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2017 969 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/223/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2017 610 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017 609 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
2017 600 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2017 599 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2017 598 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/212/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2017 528 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 286 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2017 287 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2017 288 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnychna terenie Gminy Szczaniec.
2017 183 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2017
2017 160 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
2017 130 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2017 129 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2429 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 2428 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej
2016 2019 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu przyznawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Szczaniec
2016 1785 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Szczaniec do kategorii dróg gminnych
2016 1782 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Ojerzyce do kategorii dróg gminnych
2016 840 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 839 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminy Szczaniec
2016 838 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywność dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 837 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2016 836 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczaniec wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 432 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczaniec w 2016r. "
2016 252 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/131/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie statutu Gminy Szczaniec
2016 174 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/126/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/116/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2016 173 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/120/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2016
2016 170 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XX/125/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. , zmienioną uchwałą Nr XXVII/171/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2016 169 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XX/123/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 2195 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/113/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
2015 2167 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/116/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 2166 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/111/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 2169 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/117/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2168 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/118/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
2015 2165 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XIX/108/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myszęcin
2015 1930 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wolimirzyce
2015 1929 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kiełcze
2015 1928 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brudzewo
2015 1927 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Koźminek
2015 1926 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/98/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wilenko
2015 1925 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Opalewo
2015 1924 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrówka Mała
2015 1923 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ojerzyce
2015 1922 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Smardzewo
2015 1921 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Szczaniec
2015 1920 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2015 1919 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/73/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szczaniec
2015 1918 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 1917 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1675 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/82/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
2015 1658 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr XVII/81/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 września 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
2015 1454 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XVI/68/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2015 1455 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr XVI/76/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/291/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014 r.
2015 1309 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/66/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego
2015 778 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczaniec w 2015r.’’
2015 610 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany granic Sołectwa Wilenko i Sołectwa Myszęcin w Gminie Szczaniec
2015 589 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/73/11 w sprawie opłaty targowej
2015 590 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2015 584 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/24/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 505 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów, doradców zawodowych oraz w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze
2015 444 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/23/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec
2015 443 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/24/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 439 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Szczaniec
2015 333 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr V/17/15 Rady Gminy Szczaniec z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2015
2015 20 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na lata 2015 - 2020
2015 19 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczaniec
2014 2082 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/290/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2083 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/291/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 r.
2014 289 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/242/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2014
2014 255 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/243/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na rok 2014
2014 256 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/244/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 257 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/245/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 252 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/246/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 87 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2014 88 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/73/11 w sprawie opłaty targowej
2014 89 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2013 2567 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014 r.
2013 2547 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 r. na terenie Gminy Szczaniec
2013 2548 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 1482 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/185/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1479 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/186/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec.
2013 726 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 727 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec
2013 728 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 345 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2013
2013 111 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 110 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczaniec
2013 109 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 114 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 113 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 112 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec
2012 2514 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/145/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 r. na terenie Gminy Szczaniec
2012 2515 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/149/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 r.
2012 2533 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/148/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec
2012 1906 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczaniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1907 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1908 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2013
2012 1328 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/123/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Szczaniec
2012 1327 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczaniec na lata 2012-2016
2012 1330 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/125/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/168/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 1329 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXI/124/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Wójt Gminy Szczaniec
2012 814 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/98/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
2012 694 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/91/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Szczaniec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 624 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na terenie Gminy Szczaniec
2012 625 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Szczaniec, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 209 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/85/11 Rady Gminy Szcaniec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/267/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczaniec
2012 150 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Szcaniec z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2012
2011 2975 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2012 r.
2011 2744 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2743 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 2742 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 r. na terenie Gminy Szczaniec
2011 2745 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2748 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na terenie Gminy Szczaniec
2011 2747 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/268/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w spawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szczaniec
2011 2746 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 2193 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2011
2011 2001 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 2002 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Szczańcu prowadzonym przez Gminę Szczaniec
2011 1056 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 895 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 r.
2011 713 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 588 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej
2011 587 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 590 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 589 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/268/10 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szczaniec
2010 1756 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/266/10 RADY GMINY SZCZANIEC z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011 na terenie Gminy Szczaniec
2010 1755 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/265/10 RADY GMINY SZCZANIEC z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczaniec w roku 2011
2010 1758 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/268/10 RADY GMINY SZCZANIEC z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szczaniec
2010 1757 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/267/10 RADY GMINY SZCZANIEC z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczaniec
2009 2011 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/203/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń prowadzonego przez Gminę Szczaniec Gminnego Przedszkola w Szczańcu w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2009 2010 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/202/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Wójt Gminy Szczaniec
2009 1634 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXI/160/08 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczaniec na rok 2009
2009 864 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2009 865 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej
2009 866 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczaniec
2009 324 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/167/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/136/08 z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2009
2009 234 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczaniec
2009 235 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/147/08 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczaniec na rok 2009
2009 144 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/149/08 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia