Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 90

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2483 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr LXIII.484.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian nazw ulic
2014 2475 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIII.485.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielona Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 2474 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIII.486.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie
2014 2410 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LXII.473.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości
2014 2403 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LXII.474.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 2404 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LXII.477.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2014 2335 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI.465.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w celu ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 2331 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI.462.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 2316 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian nazw ulic
2014 2315 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.464.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2314 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.463.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2313 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.461.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
2014 2312 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.455.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmującego tereny położone w obrębie Przylep
2014 2311 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.453.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy
2014 2272 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXI.451.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zielona Góra
2014 2077 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LIX.449.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
2014 2068 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LIX.446.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 1905 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIX.447.14 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
2014 1794 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.440.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. zmnieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2014 1758 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr LVIII.441.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1626 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr LVII.433.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 1487 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LVI.428.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
2014 1486 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LVI.427.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2014 1485 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LVI.425.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzieięce na terenie Gminy Zielona Góra
2014 1441 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LIV.419.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Nowym Kisielinie
2014 1230 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LIII.416.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1229 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr LIII.413.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zielona Góra w ramach pomocy de minimis
2014 958 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.399.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Babrzysko"
2014 957 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.398.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2014 960 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.401.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Ługowskie Łąki"
2014 959 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.400.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Trzcinowisko"
2014 916 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX.393.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 895 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII.391.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego - Gminy Zielona Góra i Miasta Zielona Góra - na prawach powiatu, w wyniku czego powstanie jedna jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Zielona Góra - na prawach powiatu, obejmujące swym zasięgiem granice administracyjne obu połączonych jednostek samorządu terytorialnego
2014 894 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII.389.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 691 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVI.372.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra
2014 351 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.354.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014r. podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 334 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIII.355.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w Gminie Zielona Góra
2014 335 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIII.356.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zielona Góra
2014 70 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII.349.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2014 rok
2014 68 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII.347.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zielona Góra
2014 66 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII.341.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Drzonkowie
2013 2702 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI.335.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury "Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Zawadzie"
2013 2696 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI.332.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2013 2697 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI.333.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowym Kisielinie
2013 2288 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL.327.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2013 2286 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL.319.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zielona Góra
2013 2287 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL.326.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 października 2013r. w sprawie Programu współpracy na rok 2014 Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013 2107 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.315.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2013 2106 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.314.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 2109 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.317.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 2108 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.316.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Starym Kisielinie
2013 1904 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII.305.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2013 1832 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.296.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2013 1833 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.298.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2013 1657 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.282.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy
2013 1648 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.288.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowym Kisielinie
2013 1638 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV.287.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2013 1637 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXV.286.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2013 1419 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII.275.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 21 maja 2013r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Ochli
2013 1221 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXII.269.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2013 964 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI.263.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2013 776 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX.240.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmującego tereny położone w obrębie Drzonków.
2013 751 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.243.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
2013 344 2013-01-22 Aneks Aneks nr 2/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transortu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2013 214 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.232.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zielona Góra
2013 215 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.233.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
2013 216 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.236.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2013 rok
2012 2658 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.225.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zielona Góra na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 2617 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.223.12 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Łężycy
2012 2618 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.224.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2012 2619 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.226.12 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy na 2013 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 2609 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.222.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Drzonkowie
2012 2608 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.219.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 2572 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVII.218.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zielona Góra
2012 2118 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.210.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stary Kisielin gmina Zielona Góra.
2012 1982 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.214.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Przylepie
2012 1983 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.215.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Ochli
2012 1842 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Zielona Góra z dnia 17 października 2012r. w sprawie wspólnego wykonania zadania publicznego polegającego na zleceniu wykonania opracowania: aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Zielona Góra i projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zielona Góra.
2012 1609 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra.
2012 1551 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.192.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Starym Kisielinie
2012 1552 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.194.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Zielona Góra nie będących w zarządzie szkół.
2012 1526 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.193.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1288 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.184.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1289 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.186.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2012 1290 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.187.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2012 1216 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXi.178.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
2012 1217 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI.179.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
2012 795 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIX.165.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 618 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.155.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 2 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Zatoniu
2012 292 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII.149.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2012 rok