Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 35

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1408 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Boleminie.
2012 1118 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 24 maja 2012r.
2012 1045 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 1046 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 06 listopada 2009 roku
2012 1047 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2012r.
2012 841 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno.
2012 842 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bolemin.
2012 843 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno na 2012 rok
2012 616 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin.
2012 392 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia w Gminie Deszczno Straży Gminnej
2012 393 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim.
2012 394 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie.
2010 706 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/10 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
2009 2097 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno
2009 2096 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 145/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku.
2009 2099 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2098 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2009 2095 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 144/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku
2009 2094 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
2009 1628 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2010 roku
2009 1629 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych
2009 1529 2009-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin
2009 1460 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczni - obręb Bolemin.
2009 1319 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/08 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 1276 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2009 1090 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2009 1091 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Deszcznie
2009 969 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Deszczno
2009 968 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Deszcznie
2009 1012 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXX/227/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2009 772 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2009 654 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2009 655 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno.
2009 321 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009r. w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2009 322 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w 2009r. w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zsepole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno