Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 120

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1193 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.31.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.9.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2016 679 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX.14.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otyń
2016 676 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX.16.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2016 675 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX.10.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2016 674 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XX.9.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia jednolitych kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Otyń
2016 649 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX.4.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.124.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
2016 651 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX.7.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL.36.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi stanowiącej uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Otyń
2016 653 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XX.15.2016 Rady Gminy w Otyniu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVI.109.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń.
2016 74 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.128.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Otyń
2015 2527 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
2015 2526 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.121.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2525 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2524 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.119.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 2523 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XVII.118.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2015 1995 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XVI.109.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń.
2015 1961 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI.108.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2015 1564 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr XIV.86.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Żurawie Bagno”.
2015 1546 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV.88.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.89.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń
2015 1544 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.88.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń
2015 1541 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Otyń, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej z mocy prawa
2015 1322 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.78.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Otyń, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2015 1321 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.77.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1320 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.76.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Ługi
2015 1319 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.75.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Ługi
2015 1318 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.74.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modrzyca (część)
2015 1312 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XII.73.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Bobrownikach, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Otyniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Otyniu
2015 998 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2015 996 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XI.66.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 774 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr IX.52.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na osiedlu Ogrodowym w Otyniu
2015 729 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr IX.56.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów w Gminie Otyń.
2015 500 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VII.45.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2015 270 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr V.39.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 stycznia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 GMINY OTYŃ
2015 226 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V.37.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 222 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr V.36.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/117/2004 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu
2014 2473 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
2014 2039 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.63.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2038 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.56.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie: programu współpracy na rok 2015 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 2014 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.45.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2014 2007 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.48.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2014 2006 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.47.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
2014 2005 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.46.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody własne Gminy Otyń w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2014 2010 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.51.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Otyń w roku 2015
2014 2009 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.50.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie : ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Otyń
2014 2008 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.49.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie : ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
2014 1544 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI.40.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
2014 1395 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL.31.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Otyń.
2014 1391 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL.37.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1390 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL.36.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi stanowiącej uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Otyń
2014 1123 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.24.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 883 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII.22.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Otyń na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 884 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII.23.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Otyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 412 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.5.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 400 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV.3.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020.
2014 401 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV.4.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 117 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.93.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY OTYŃ
2014 118 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.98.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.86.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r . w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Otyń
2013 2759 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.89.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otyń na lata 2014 – 2019
2013 2722 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.88.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 2720 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.85.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
2013 2721 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.86.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
2013 2719 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.84.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Otyń
2013 2712 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.82.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2013 2713 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.83.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Otyń w roku 2014
2013 2164 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII.73.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 11 października 2013r. w sprawie: programu współpracy na rok 2014 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013 2161 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.69.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 11 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1843 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.55.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Gminnemu Centrum Kultury w Otyniu
2013 1844 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.56.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1440 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.36.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otyń
2013 1015 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.29.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1016 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVI.30.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 marca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2013 475 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV.2.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2013 476 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV.3.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 326 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.84.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013  GMINY OTYŃ
2013 206 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.83.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2013 207 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.87.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/16/2008 dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2012 2699 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.65.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Otyń
2012 2698 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.63.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2012 2700 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.66.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
2012 2702 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.64.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Otyń w roku 2013
2012 2701 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXII.79.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
2012 1869 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XX.41.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie: programu współpracy na rok 2013 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 1861 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX.42.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1862 2012-10-22 Uchwała Uchwała nr XX.43.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1788 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XX.40.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 września 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1359 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX.32.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr ew. 623/24 w Otyniu
2012 1358 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX.31.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu Ogrodowym w Otyniu
2012 1361 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX.34.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: podziału gminy Otyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1360 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX.33.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: podziału gminy Otyń na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 847 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII.13.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 848 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII.15.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Otyń na rok 2012.
2012 310 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XIII.113.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY OTYŃ
2012 57 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII.100.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: programu współpracy na rok 2012 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 2941 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XI.79.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń.
2011 2550 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr IX.66.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Modrzyca w rejonie ul. Nowosolskiej
2011 2408 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.86.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Otyń.
2011 2407 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.84.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Otyń
2011 2406 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.78.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 432/10 w m. Otyń, Gmina Otyń
2011 2411 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.89.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń.
2011 2410 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.88.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Otyń.
2011 2409 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XI.87.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/3/08 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Otyń
2011 2036 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr IX.67.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy w Otyniu nr XVII/64/2007 z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otyń
2011 2000 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX.64.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1979 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI.44.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niedoradz
2011 1526 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy.
2011 1527 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Otyń.
2011 1528 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2011 1384 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 873 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY OTYŃ
2011 767 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Otyń przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 852 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/40/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niedoradz
2010 783 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLII/25/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 1095/8 w m. Modrzyca, Gmina Otyń
2010 784 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLII/26/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 433 w m. Otyń, Gmina Otyń
2010 785 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLII/35/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian do Statutu Gminy Otyń
2010 409 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/13/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń gm. Otyń
2010 410 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/16/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie rodzaju oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń przeznaczonych w budżecie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2010 411 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/17/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń, Gmina Otyń
2010 406 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/10/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrzyca gm. Otyń
2010 407 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/11/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrzyca gm. Otyń
2010 408 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/12/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń gm. Otyń
2010 248 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/53/09 Rady Gminy w Otyniu z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVI/33/2009 Rady Gminy w Otyniu z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na budowę przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków