Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1418 2010-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/09 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 2010
2009 2199 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/09 Rady Miasta Babimost z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
2009 1829 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/09 Rady Miasta Babimost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
2009 1830 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/09 Rady Miasta Babimost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1831 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Miasta Babimost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania
2009 1639 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/163/09 Rady Miasta Babimost z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babimost
2009 1640 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/166/09 Rady Miasta Babimost z dnia 24 września 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1641 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXX/169/09 Rady Miasta Babimost z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
2009 1054 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/09 Rady Miasta Babimost z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydaków
2009 1055 2009-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/09 Rady Miasta Babimost z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie wzniesienia obelisku
2009 857 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Miasta Babimost z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Babimost
2009 858 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/09 Rady Miasta Babimost z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wzniesienia obelisku
2009 828 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/08 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 628 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/143/09 Rady Miasta Babimost z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Babimost
2009 368 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Miasta Babimost z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w Babimoście
2009 369 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/09 Rady Miasta Babimost z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów i logopedów
2009 176 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/08 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 34 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/119/08 Rady Miasta Babimost z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
2009 35 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/121/08 Rady Miasta Babimost z dnia 3 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz sportu
2009 11 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/08 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa