Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1488 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 22 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1469 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Andersa i części ulicy Piłsudskiego w Bytomiu Odrzańskim
2009 1470 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaliczenia drigi do kategorii dróg gminnych
2009 1190 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański
2009 993 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XX/151/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytom Odrzański na rok 2009
2009 779 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański
2009 780 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finasowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański oraz przejęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2009 776 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy
2009 777 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim
2009 778 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański
2009 66 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/154/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól
2009 17 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bytom Odrzański
2009 68 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/158/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański
2009 67 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/157/08 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytom Odrzański