Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 639 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie pobou w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchonści, ustalenia inkwasentów, wysokosci wynagrodzenia oraz obszaru działania
2009 629 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 630 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobiegniew dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
2009 473 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/203/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dobiegniewie
2009 474 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/205/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 475 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/208/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 402 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVIIII/179/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 403 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie
2009 404 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 379 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobiegniew"
2009 221 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobiegniew
2009 222 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie