Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 144

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2146 2019-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/195/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
2019 1952 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/168/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1954 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/169/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 1949 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/166/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wielkopolskim.
2019 1951 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 1957 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/188/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondo Europejskie
2019 1958 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/189/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Miła
2019 1955 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/170/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2019 1956 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/171/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6. letnie i dzieci młodsze
2019 1554 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/161/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą
2019 1555 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/162/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2019 1395 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/123/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski
2019 1396 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/132/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Fryderyka Chopina
2019 1397 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/134/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 1055 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/107/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1056 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/113/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 1057 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/114/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz nadania jej statutu
2019 1052 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/100/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2019 1053 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/102/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2019 1054 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 832 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr V/84/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wielkopolski zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2025
2019 694 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim
2019 693 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim
2019 692 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/71/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim
2019 697 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/85/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2019 roku
2019 696 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 695 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania statutu
2019 664 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr V/70/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich
2019 349 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 350 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2019 201 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 47 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/40/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2019 25 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2019 24 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 23 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2019-2023
2019 26 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2019 29 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Górczyńską a ul. Daszyńskiego
2019 28 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2019 27 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Gorzowie Wielkopolskim
2018 2796 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego”
2018 2773 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2018 2774 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników
2018 2426 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/874/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
2018 2427 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/877/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/720/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2428 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/893/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2253 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/859/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaliczenia części drogi wewnętrznej ul. Gwiaździstej w Gorzowie Wielkopolskim do kategorii dróg gminnych
2018 2252 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/857/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”
2018 2255 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/868/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód od ul. Dobrej
2018 2254 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXIX/864/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 2072 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXVIII/830/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2018 2073 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr LXVIII/852/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gorzowa Wielkopolskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2064 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/834/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 2063 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/832/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 2062 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/831/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Nagrody Honorowej "Mecenas Kultury - Gorzów Przystań"
2018 2067 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/851/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 2066 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/847/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 2065 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LXVIII/835/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
2018 1551 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr lxv/802/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 1550 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/801/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Gorzowska Karta Dużej Rodziny”
2018 1552 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/803/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich samorządowych szkołach i placówkach oświatowych nieobjętych regulacją ustawy - Karta Nauczyciela
2018 1554 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/822/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomosci zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2018 1553 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr LXV/809/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Żwirowej
2018 1412 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LXIV/789/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Strzelecką, ul. Wybickiego i rzeką Kłodawką
2018 1393 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/784/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 1394 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/795/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondo Zgody
2018 1395 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LXIV/798/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
2018 1206 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LXII/767/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi
2018 1207 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr LXII/768/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy ul. Okrzei
2018 921 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski oraz przeprowadzenia konsultacji
2018 920 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LX/750/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2018 923 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LX/761/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Gorzowa Wielkopolskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 922 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LX/760/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Gorzowa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 607 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/735/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2018 roku
2018 606 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/734/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim
2018 609 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/745/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz opłaty manipulacyjnej
2018 611 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/747/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2018 610 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/746/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez osoby niebędące obywatelami polskimi za naukę w publicznych szkołach artystycznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 351 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/722/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania liczby punktów za spełnianie kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów rekrutacyjnych w pierwszym etapie naboru do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2018 350 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/721/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2018 349 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/720/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 352 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII//725/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Gorzowska Karta Dużej Rodziny"
2018 355 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/730/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową granicą miasta
2018 354 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/728/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2018 353 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVIII/726/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2236 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/653/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ul. 30 Stycznia
2017 1941 2017-09-15 Uchwała Uchwała nr L/586/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic symbolizujących komunizm
2017 1891 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr L/587/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ul. Szlachecka
2017 1598 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/553/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu im. Księdza Piotra Sadownika
2017 1597 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/552/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy Zenona Bauera skwerowi położonemu pomiędzy ulicami Piotra Wawrzyniaka i Przemysłową
2017 1599 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/554/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw rond Barlineckie i Szpitalne
2017 1601 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/557/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/696/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania
2017 1600 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/555/2017 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ul. Poleska
2016 686 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/304/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy Aleja ks. Witolda Andrzejewskiego
2016 195 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2015 2212 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/238/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ozima
2015 2211 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/237/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna
2015 2214 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/240/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jęczmienna
2015 2213 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/239/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leszczynowa
2015 1714 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/174/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą
2015 76 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2014 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała budżetowa na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2013 1956 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/622/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej przy ul. Bazaltowej
2013 1957 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/623/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic położonych między ul. Franciszka Walczaka, ul. Pomorską i ul. Podmiejską
2013 190 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2012 999 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/314/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej między ul. Wschodnią i ul. Zielną.
2012 1000 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Wawrowskiej.
2012 997 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Siedlickiej.
2012 998 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Stalowej.
2012 1001 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej na północ od ul. Wawrowskiej.
2012 1004 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej między ul. Minerów i ul.Tartaczną.
2012 1005 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Teatralnej.
2012 1002 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Łagodzińskiej.
2012 1003 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom odchodzącym od ul. Marcina Kasprzaka.
2011 1634 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp.
2010 764 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1511 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/989/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski
2009 1420 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LX/958/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejsca prowadzenia i włączenia V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Okólnej 35 w Gorzowie Wlkp. do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 stycznia 29 w Gorzowie Wlkp.
2009 1421 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LX/959/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejsca prowadzenia Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22 w Gorzowie Wlkp.
2009 1330 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr LVI/913/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzow Wlkp. w rejonie ulic: L. Okulickiego i Kombatantów
2009 1306 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr LVI/911/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Walczaka, Czereśniowej i Piłsudskiego
2009 1295 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr LVI/909/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Przemysłowej, Wawrzyniaka
2009 1139 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr LVII/931/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1117 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/919/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie opinii dla nazw węzłów komunikacyjnych w przebiegu drogi S-3 na odcinku obwodnicy Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1116 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/918/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1118 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/920/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie pozbawienia niektórych odcinków ulic w Gorzowie Wlkp. kategorii dróg gminnych
2009 1120 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/923/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1119 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr LVI/921/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia niektórych odcinków ulic na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg powiatowych
2009 977 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII/870/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
2009 976 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII/869/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2009 979 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII/872/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2009 978 2009-06-19 Uchwała Uchwała nr LIII/871/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2009 903 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr LII/850/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2009r.
2009 827 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XLV/744/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009r.
2009 631 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/825/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp.
2009 632 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/842/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz utworzenia obwodów głosowania
2009 633 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/843/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Miasta Gorzów Wlkp.
2009 539 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/820/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97
2009 316 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/771/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 317 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/772/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. w 2009r.
2009 318 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/773/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów gorzowskich szkół samorządowych
2009 112 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XLV/761/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka
2009 61 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/757/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp.
2009 60 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/756/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 63 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/762/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 62 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLV/759/08 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przekazania Dyrektorowi Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. do realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych