Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 428

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1198 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/2/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
2018 1197 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/1/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
2018 1199 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/3/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem.
2018 1201 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/5/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
2018 1200 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie nr ZPP-P.031/4/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. zadań publicznych w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
2018 608 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIX/736/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2018 344 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 18 grudnia 2017 r. uchwała budżetowa na 2018 rok Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2802 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LVII/702/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2017 2803 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LVII/713/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 2619 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/678/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2017 2618 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/677/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2017 2617 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/676/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie Wlkp.
2017 2622 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/688/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2621 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/687/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2017 2620 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LV/686/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za pomocą innego instrumentu płatniczego
2017 2306 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr LIV/652/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
2017 2237 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/672/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/498/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2238 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/673/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/533/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 2106 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr LII/598/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu "Gorzowska Karta Dużej Rodziny"
2017 2107 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr LII/600/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 2108 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr LII/622/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 1959 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/591/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/498/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1960 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr LI/592/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/533/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1928 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr L/578/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1889 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr L/572/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2017 1890 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr L/579/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 1376 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLV/531/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2017 1364 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/533/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/498/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 1363 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/532/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1362 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/530/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2017 1184 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/498/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2017 895 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/501/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. do nowego ustroju szkolnego
2017 896 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/502/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2017 897 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/503/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 485 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/488/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2017 roku.
2017 245 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/469/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu pn. "Tania działka budowlana".
2017 236 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/82/2011 w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2017 235 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/466/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2017 234 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/465/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 239 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego u zbiegu ul. Górczyńskiej i Księcia Adama Czartoryskiego
2017 238 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/470/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
2017 237 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/468/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 203 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/447/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 19 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2017 200 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/462/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. oraz nadania mu statutu
2016 2796 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/452/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy - Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2017 - 2021
2016 2797 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/453/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 2787 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/439/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
2016 2696 2016-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
2016 2676 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/420/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie powołania Gorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2016 2672 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/441/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2016 2671 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/438/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Mosiężną i ul. Metalowców
2016 2670 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/419/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Programu "Karta Seniora".
2016 2651 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/422/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników
2016 2652 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/423/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2016 2653 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/424/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 2146 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/414/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
2016 2044 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/393/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz opłaty manipulacyjnej.
2016 2010 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/394/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 1784 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/383/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2016 1783 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/381/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2016 1600 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/349/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla komunikacji miejskiej Gorzowa Wlkp. i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2014-2025.
2016 1572 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/367/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2016 1551 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 1552 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 1549 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/350/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2016 1550 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/352/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
2016 1553 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/363/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich placówkach samorządowych nieobjętych regulacją ustawy - Karta Nauczyciela
2016 1556 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/368/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2016 1557 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/369/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2016 1554 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp.
2016 1555 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/365/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 1110 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/336/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2016 1109 2016-05-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/325/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Gorzowie Wlkp., stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
2016 955 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/319/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek opłat i cennika usług obowiązujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97
2016 954 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/311/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci części budynków szkolnych zajęte na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
2016 685 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXV/296/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2016 roku.
2016 345 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/275/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2016 344 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/274/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2016 343 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/273/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Placówka Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp.”
2016 150 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/269/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2016 131 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/268/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2016 130 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/267/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr IX/85/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gorzów Wlkp., które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2016 129 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/266/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 61 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/256/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2015 2700 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/251/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
2015 2699 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/250/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
2015 2698 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/249/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody
2015 2701 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/252/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Miasto Gorzów Wielkopolski i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
2015 2704 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/260/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określania zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2015 2703 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/258/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 2702 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XX/255/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
2015 2202 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/218/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Bulwaru Nadwarciańskiego w Gorzowie Wlkp.
2015 2203 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2015 2204 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na terenie dla niego wyznaczonym
2015 2199 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/215/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”
2015 2200 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z miasteczka ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego w Gorzowie Wlkp.
2015 2201 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/217/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków, skwerów i placów miejskich w Gorzowie Wlkp.
2015 2205 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/221/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2014 rok
2015 2209 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/232/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 2210 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 2215 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/243/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 2206 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/222/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 2207 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok
2015 2208 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XIX/229/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016
2015 1844 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/204/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 1843 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 1787 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/205/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 1 listopada 2015 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2015 1716 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/180/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg gminnych.
2015 1715 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/179/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2015 1713 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/172/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu regulaminu budżetu obywatelskiego.
2015 1712 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
2015 1711 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2015 1502 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/164/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1501 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2015 1500 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp.
2015 1499 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w placówce dla osób nietrzeźwych w Gorzowie Wlkp.
2015 1498 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 1497 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie świadczenia przysługującego za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej
2015 1496 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
2015 1477 2015-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej realizowanej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”
2015 1421 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/143/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1422 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/144/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 1239 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2015 1238 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 1237 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Programu „Karta Dużej Rodziny”
2015 1014 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/109/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej.
2015 1013 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1012 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2015 1011 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2015 1010 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp.
2015 935 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2015 934 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i jego jednostkom podległym
2015 933 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej oraz nagradzania szkół za osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
2015 759 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gorzów Wlkp., które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 756 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 755 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2015 731 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem bez opłat w związku ze zmianami administracyjnymi
2015 689 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 688 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki
2015 687 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp.
2015 686 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
2015 685 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 1 w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2015 684 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
2015 680 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne
2015 681 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 391 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Gorzów Wlkp., które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów
2015 61 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr IV/20/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul. Sulęcińską i południową granicą miasta
2014 2170 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/845/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015
2014 2166 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/848/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.
2014 2165 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/852/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.
2014 2167 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/849/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2014 2169 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/851/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 "W Połowie Drogi" i Domu Pomocy Społecznej Nr 2.
2014 2168 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/850/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.
2014 2026 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/843/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2025 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/841/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego synagogę u zbiegu ulic Spichrzowej i Łazienki w Gorzowie Wlkp.
2014 2024 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/830/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
2014 2023 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/826/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki
2014 2022 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/825/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. w sprawie połączenia instytucji kultury pn. "Kamienica Artystyczna Lamus" z instytucją kultury pn. Miejski Ośrodek Sztuki w jedną instytucję pn. Miejski Ośrodek Sztuki.
2014 1804 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXIV/799/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada a rzeką Wartą
2014 1801 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/818/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg powiatowych
2014 1800 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/817/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg gminnych
2014 1799 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/816/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg gminnych
2014 1798 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/796/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.
2014 1793 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/819/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1792 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXXIV/814/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 listopada 2014 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1724 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXIV/815/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt
2014 1723 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr LXXII/776/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych nr 2 i 4 oraz zmiany opisu granic okręgów wyborczych nr 2, 3, 4 i 5
2014 1618 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXIII/782/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt
2014 1617 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr LXXIII/780/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2014 1380 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXIX/767/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
2014 1374 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LXXI/773/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gorzów Wlkp. udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2014 1180 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr LXVIII/752/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2014 1171 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/751/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.
2014 1085 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LXVII/749/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1012 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/739/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1011 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/735/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2014 1014 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/748/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1013 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/743/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy części Alei Odrodzenia Polski
2014 918 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LXV/732/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2014 919 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LXV/733/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 837 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/721/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia warunków odplatności za pomoc w formie posiłków
2014 838 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/722/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2014 638 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/709/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2014 rok
2014 433 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LXII/696/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2014 434 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LXII/697/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014-2020
2014 435 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LXII/698/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp.
2014 136 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2014 135 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LX/680/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wielkopolski zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, na lata 2014 - 2025.
2013 2886 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr LX/681/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2014 rok.
2013 2887 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr LX/685/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 2888 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr LX/686/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2013 2771 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/661/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Programu „Karta Dużej Rodziny”
2013 2690 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/662/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp."
2013 2689 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/658/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014
2013 2691 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/665 /2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2013 2693 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/678/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 2692 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/670/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 2352 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr LVII/638/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi.
2013 2317 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/646/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, w podatku rolnym i leśnym, w podatku od spadków i darowizn, w podatku od czynności cywilnoprawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej oraz opłacie targowej
2013 2316 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/645/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokosci stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 2315 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/644/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2013 2320 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/657/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp.
2013 2319 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/653/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.
2013 2318 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr LVII/652/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 2050 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr LVI/635/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 września 2013r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 1 listopada 2013 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2013 1954 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/607/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie Wlkp.
2013 1953 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/606/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2013 1958 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/625/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim.
2013 1955 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/608/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Jazz Clubu "Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp.
2013 1934 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/604/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2013 1899 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr LIV/610/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 1753 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr LII/595/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.
2013 1722 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/602/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 1510 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/582/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 1500 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/570/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1501 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/571/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2013 1502 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/572/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1499 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/569/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2013 1496 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/566/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1497 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/567/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1498 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/568/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
2013 1507 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/577/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1508 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/578/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1509 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/579/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1506 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/576/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1503 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/573/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Gorzowie Wlkp.
2013 1504 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/574/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Gorzowie Wlkp.
2013 1505 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/575/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1376 2013-05-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/546/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp.
2013 1276 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/548/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie szczególnych zasad użytkowania obiektów gminnych oraz zasad ochrony obiektów i obszarów zabytkowych położonych w strefie śródmiejskiej Gorzowa Wlkp.
2013 1275 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/545/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.
2013 1278 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/556/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 1277 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/549/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.
2013 1052 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/535/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2013 1053 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/536/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 757 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/508/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2013 758 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/509/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 755 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/506/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 756 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/507/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „ Mecenas Kultury - Gorzów Przystań"
2013 761 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/525/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2013r. w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na sektory do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
2013 762 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/526/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 759 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/510/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 760 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/524/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2013r. zmieniająca uchwałę o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 373 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/501/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 372 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr xlii/477/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadana statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
2013 371 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/476/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.
2013 370 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/475/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Jazz Club „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp.
2013 340 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/463/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2012 2917 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/460/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2916 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/459/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2915 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/458/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2012 2920 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/468/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp.
2012 2919 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/462/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2918 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/461/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2773 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/420/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2012 2737 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/424/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.
2012 2736 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/422/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Dom Kultury Małyszyn w Gorzowie Wlkp.
2012 2735 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/421/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Klub Nauczyciela w Gorzowie Wlkp.
2012 2740 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/431/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzów Wlkp. na lata 2012 - 2016
2012 2739 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/428/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013
2012 2738 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/425/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Klub Myśli Twórczej „Lamus” w Gorzowie Wlkp.
2012 2256 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/415/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały
2012 2025 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/399/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2013rok.
2012 2021 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/403/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2012 2020 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/400/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok
2012 2023 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2012 2022 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/410/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2012 1844 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/379/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp.
2012 1810 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp.
2012 1760 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/396/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 września 2012r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2012 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2012 1704 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/383/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego na południe od ulicy Myśliborskiej w rejonie ulicy Brukselskiej
2012 1703 2012-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/381/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzów Wlkp. obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną.
2012 1483 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2012 1424 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/362/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp.
2012 1423 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/360/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodzicom, osobom dysponującym dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
2012 1422 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/359/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom, osobom dysponującym dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 1427 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/365/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97
2012 1426 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/364/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu instytucji artystycznej pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska.
2012 1425 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/363/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska
2012 1238 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/331/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Gorzowie Wlkp.
2012 1239 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/332/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp.
2012 1236 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/329/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wlkp.
2012 1237 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/330/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Gorzowie Wlkp.
2012 1242 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/335/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2012 1243 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/341/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
2012 1240 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/333/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 1241 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/334/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „Mecenas Kultury-Gorzów Przystań”.
2012 1155 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Dom Kultury „Małyszyn”
2012 1154 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury pn. Klub Nauczyciela
2012 1157 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
2012 1156 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Gorzowie Wlkp.
2012 1067 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp.
2012 1068 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2012 885 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2012 884 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2012 883 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzów Wlkp. na lata 2012 - 2016
2012 888 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97
2012 887 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/289/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.
2012 886 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.
2012 630 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2012 631 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/258/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2012 516 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i nadania jej statutu.
2012 420 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 421 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2012 422 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2012 376 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/231/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz samorządowych osób prawnych prowadzących działalność kulturalną
2012 169 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2012 166 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/224/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 111 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/221/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2011 2947 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 2946 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 2949 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
2011 2948 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XXI/203/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012
2011 2606 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp.
2011 2607 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usuniecia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2555 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/195/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka
2011 2332 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/184/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok.
2011 2333 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/185/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok
2011 2334 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/196/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2011 2143 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
2011 2144 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2011 2142 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2011 2140 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/128/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2011 2141 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XV/129/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 2156 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róźnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 2157 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów do tego uprawnionych.
2011 2148 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 września 2011r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.
2011 2145 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwirowej, Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej.
2011 2146 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wzniesienia na terenie parku Górczyńskiego w Gorzowie Wlkp., pomnika Włodzimierza Korsaka
2011 2116 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 września 2011r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2011 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2011 1632 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych.
2011 1633 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/120/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1635 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.
2011 1406 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
2011 1407 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2011 1408 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1374 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1348 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2011 1347 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2011 1350 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa w Gorzowie Wlkp.
2011 1349 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2011 1189 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2011 1190 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 969 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną
2011 970 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
2011 782 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania dotowanego zadania.
2011 783 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych.
2011 784 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2011 609 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.
2011 560 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. uchwała budżetowa na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2011 368 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp.
2011 369 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/30/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2011 218 2011-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów
2011 49 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1296/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.
2011 48 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1295/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2011 51 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1298/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Gorzowa Wlkp."
2011 50 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1297/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1985 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1309/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011
2010 1984 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1192/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1987 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1986 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011
2010 1928 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1280/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp.
2010 1929 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1281/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i budynki mieszkalne
2010 1930 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1293/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1882 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1883 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok
2010 1602 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1283/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok.
2010 1603 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1284/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1450 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1257/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanej między ulicami: Franciszka Walczaka i gen. Nikołaja Bierzarina.
2010 1451 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1258/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanej w rejonie ulicy Żelaznej.
2010 1452 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1259/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2010 1449 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1256/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski w rejonie ulic Bazaltowej i Marmurowej.
2010 1446 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1253/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Przemysłową i Piotra Wawrzyniaka.
2010 1447 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1254/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Obrońców Pokoju, gen. Leopolda Okulickiego i gen. Stanisława Franciszka Sosabowskiego .
2010 1448 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1255/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski w rejonie ul.Poznańskiej.
2010 1458 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1271/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie Wlkp. do kategorii dróg gminnych
2010 1459 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1277/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1453 2010-10-15 uchwala Uchwala nr LXXXII/1260/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na rachunkach dochodów wyodrębnionych, źródeł dochodów, przeznaczenie dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz trybu ich zatwierdzania.
2010 1457 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1270/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie Wlkp. do kategorii dróg powiatowych
2010 1454 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1267/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2010 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1455 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1268/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. kategorii drogi powiatowej
2010 1456 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LXXXII/1269/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. do kategorii drogi gminnej
2010 1274 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LXXX/1215/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Karamać w Gorzowie Wlkp.
2010 1068 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1193/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 1069 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1198/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 1070 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1199//2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 1038 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1204/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 948 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1166/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 947 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1165/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.
2010 950 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1171/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2010 958 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1196/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 957 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1195/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 949 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr LXXIV/1167/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2010 866 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1154/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, stypendiów sportowych oraz nagród za osiągane wyniki dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp.
2010 865 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1153/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcie miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2010 roku
2010 869 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1159/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2010 867 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1155/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 879 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1162/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 maja 2010r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska.
2010 878 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXIII/1161/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 maja 2010r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska.
2010 868 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXXII/1158/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 755 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/1145/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dziewięciu Muz
2010 607 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LXX/1104/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 608 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LXX/1116/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej.
2010 456 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/1100/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 „W Połowie Drogi” i Domu Pomocy Społecznej Nr 2.
2010 455 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/1099/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.
2010 332 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1075/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Matejki w Gorzowie Wlkp.
2010 100 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXVII/1071/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i budynki mieszkalne
2010 101 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXVII/1072/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
2009 2109 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LXV/1048/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka.
2009 2108 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LXV/1045/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów.
2009 2081 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1049/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Przemysłową, Woskową i Grobla.
2009 2080 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1029/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp.
2009 2079 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1021/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2009 2078 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1020/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.
2009 2077 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1019/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.
2009 1885 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/1017/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1884 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/1003/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.
2009 1803 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/971/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp.
2009 1804 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/993/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie obelisku upamiętniającego Nauczycieli Tajnego Nauczania, Pionierów, Nauczycieli, Pedagogów i Pracowników Oświaty na terenie Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej
2009 1805 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/994/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie wzniesienia pomników Ernsta Henselera i Jana Korcza na skwerze przy ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp.
2009 1690 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/996/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.
2009 1691 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/997/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2010 rok
2009 1692 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/998/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 1512 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/990/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym na północ od ulicy Szczecińskiej.
2009 1510 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/988/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.
2009 1513 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/991/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyporządkowania nazw: ul. Stanisława Mikołajczyka i Plac Jana Pawła II.
2009 1509 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/970/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli położonych w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
2009 1514 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LXIII/992/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyporządkowania nazwy: ul. Marcina Kasprzaka.