Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 153

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2144 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr X/62/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim
2019 1842 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom
2019 1843 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1844 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gozdnica
2019 1508 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Gozdnica
2019 1043 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom
2019 1042 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2019 1041 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gozdnica
2019 1046 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gozdnica o statusie miejskim
2019 1045 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica na rok 2019
2019 1044 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 958 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica
2019 443 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/26/19 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
2019 204 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/18/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa Miasta Gozdnica na 2019 rok
2018 2956 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.
2018 2926 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2927 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2018 2928 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gozdnica
2018 2610 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gozdnica o statusie miejskim
2018 2611 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/253/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2018 2612 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy skweru na terenie Gozdnicy
2018 1436 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gozdnica
2018 1437 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie określenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gozdnica
2018 1210 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Gozdnica oraz zasad jego używania
2018 751 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 750 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 753 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica na rok 2018
2018 752 2018-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Gozdnica
2018 208 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica
2018 209 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/18 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 104 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Gozdnica na 2018 rok
2018 95 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gozdnicy i nadania jej statutu
2018 96 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 97 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Gozdnica
2017 2480 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gozdnica
2017 2479 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2017 2481 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w gminie Gozdnica
2017 2483 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.
2017 2482 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Gozdnica
2017 1904 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/166/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Czerwonej
2017 1905 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/167/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego
2017 1906 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXX/169/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gozdnica
2017 1549 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim
2017 1340 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/148/17 RADY MIASTA GOZDNICA z dnia 30 marca 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1341 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1310 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica
2017 1309 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Gozdnica
2017 1036 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/107/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdnica na lata 2016 - 2021
2017 1034 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy
2017 1033 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica
2017 633 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/114/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gozdnica
2017 634 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/17 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/49/07 Rady Miasta Gozdnica z dnia 19 września 2007r. w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy
2017 169 2017-01-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIV/125/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 93 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gozdnica
2016 2667 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/115/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
2016 2662 2016-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/114/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gozdnica
2016 2553 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/114/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gozdnica
2016 2432 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/116/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/94/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2016 2431 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/115/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.
2016 2430 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/113/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 1884 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/107/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdnica na lata 2016 - 2021
2016 1883 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/106/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1881 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/105/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/94/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2016 1880 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/104/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gozdnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1879 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XXI/103/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gozdnica
2016 1567 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/97/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1558 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/94/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2016 1559 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/95/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 1560 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/96/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1279 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/88/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica
2016 568 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI/77/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gozdnica
2016 560 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/74/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 4 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica
2016 559 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/70/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica
2016 558 2016-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/69/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 4 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica
2016 80 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XV/63/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Gozdnica na 2016 rok
2015 2553 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/58/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2015 2552 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/57/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych
2015 2393 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/51/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica
2015 2392 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/50/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2015 2394 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/52/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2396 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/54/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
2015 2395 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIII/53/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
2015 1430 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/40/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy
2015 1376 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr X/39/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy
2015 1367 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/31/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
2015 1098 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/29/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2015 428 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gozdnica publicznych szkół podstawowych i gimnazjów wraz z granicami ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli
2015 341 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2015 r.
2015 269 2015-02-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica
2014 2148 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/225/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2014 2147 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/224/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2014 1871 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
2014 1576 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2014 1371 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gozdnica
2014 656 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 3 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Gozdnica
2014 203 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 111 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2014r.
2013 2421 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/181/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2013 2115 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gozdnica
2013 1209 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXV/167/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1210 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XXV/168/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 993 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica
2013 994 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 995 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gozdnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 679 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2013 561 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/149/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 14 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Gozdnica
2013 329 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/125/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2013 r.
2013 187 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Gozdnica.
2013 188 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zasad wydzierżawiamia i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdnica.
2013 189 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/137/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 174 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/130/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 175 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/131/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Gozdnica.
2013 176 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/132/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 167 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica.
2013 168 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/129/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica.
2012 2223 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.
2012 1785 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 1786 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1312 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 682 2012-03-19 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 15 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica.
2012 446 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gozdnica o statusie miejskim.
2012 428 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Gozdnica na 2012 r.
2012 448 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Gozdnica o statusie miejskim.
2012 447 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/85/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gozdnicy.
2011 2972 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2686 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.
2011 2687 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica.
2011 2688 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy podatkowych.
2011 2240 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
2011 1840 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Gozdnica.
2011 915 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 1 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gozdnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2011 658 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 659 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gozdnicy.
2011 290 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Gozdnica na 2011r.
2011 130 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica.
2010 1704 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/281/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.
2010 1705 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/285/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Gozdnica.
2010 1325 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową.
2010 1327 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1324 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gozdnica na lata 2010–2013”.
2010 1326 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Miejskim w Gozdnicy oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające ten czas.
2010 540 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Gozdnica na 2010r.
2010 10 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gozdnica.
2009 2082 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/210/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2009 1947 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/204/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica.
2009 1946 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/202/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica.
2009 1945 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/199/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.
2009 1600 2009-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy.
2009 1281 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 lipca 2009r. Uchwała Nr XXVII/180/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdnica o statusie miejskim na lata 2006-2010
2009 782 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica.
2009 592 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Gozdnica
2009 593 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim
2009 459 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXI/114/08 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gozdnicy na rok 2009