Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1089 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2009 1069 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 9 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice
2009 949 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/08 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małomice na 2009r.
2009 911 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice
2009 912 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 741 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będących mieszkańcami gminy Małomice"
2009 377 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/162/08 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i Oddziałach Przedszkolnych
2009 349 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 226 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/08 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Małomice
2009 232 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/08 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Małomice