Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 21 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/415/10 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2011 22 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/416/10 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - Kożuchów
2011 23 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/417/10 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 października 2010r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2009 873 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2009 699 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Kożuchów
2009 700 2009-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Kożuchów
2009 599 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/08 Rady Miasta Kożuchów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kożuchów na 2009 rok
2009 448 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kożuchów
2009 306 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2009 305 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 308 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Górny
2009 307 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2009 199 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/08 Rady Miasta Kożuchów z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi, zwrotu wydatków za te usługi przez świadczeniobiorców, trybu ich pobierania oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od zwrotu odpłatności
2009 2 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/08 Rady Miasta Kożuchów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie