Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1003 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/08 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2009
2009 671 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 670 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2009 673 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2009 672 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą
2009 407 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury.
2009 408 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
2009 411 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym.
2009 406 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie podziału instytucji kultury Kostrzyńskie Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odrą na dwie odrębne samorządowe instytucje kultury: Kostrzyńskie Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odrą i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie nad Odrą
2009 409 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą.
2009 410 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/295/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
2009 114 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/08 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków w 2009 nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą
2009 115 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/08 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 18 grudnia 2008r. o zmianie uchwały Nr VII/36/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą