Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1317 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/08 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2009
2009 717 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 716 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
2009 718 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Osiecznicy
2009 720 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 719 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
2009 570 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2009 310 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców
2009 309 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis
2009 311 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie
2009 313 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Krośnie Odrzańskim
2009 312 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2009 121 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/08 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie
2009 29 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/08 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych