Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 409 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 stycznia 2011r. W sprawie : uchwalenia programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2011 -2015 .
2011 410 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubniewice.
2010 1319 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 260 /2010 Rady Miasta Lubniewice z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1972 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach
2009 1665 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1664 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XxIV/192/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1667 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1666 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokosci stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2009 1277 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 8 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Lubniewicach i nadania Statutu
2009 904 2009-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/172/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
2009 833 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/152/08 Rady Miasta Lubniewice z dnia 30 grudnia 2008r. uchwała budżetowa Gminy Lubniewice na 2009 rok
2009 736 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XIX/164/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 marca 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokosć oraz szczególowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pacy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubniewice
2009 737 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XIX/165/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach i nadania statutu
2009 650 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/180/01 Rady Miasta Lubniewice z dnia 5 czerwca 2001r. w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu w Lubniewicach oraz ulicom na tym osiedlu
2009 287 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie miany statutu Miasta i Gminy Lubniewice
2009 200 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/149/08 Rady Miasta Lubniewice z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 201 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/150/08 Rady Miasta Lubniewice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa
2009 202 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/151/08 Rady Miasta Lubniewice z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubniewicach