Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 463 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/228/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubsko na rok 2009
2009 277 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/09 Rady Miasta Lubsko z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubsku
2009 278 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/09 Rady Miasta Lubsko z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2009 160 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym
2009 55 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/216/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2009 - 2013
2009 56 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/220/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Lubsko
2009 57 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/222/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2009 8 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/224/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych