Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1958 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/237/08 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto na rok 2009
2009 1350 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr L/296/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2009 1351 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr L/302/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2009 1337 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr L/300/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1255 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2009 931 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XLV/277/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych
2009 721 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 722 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/274/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany granic obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto
2009 550 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2009 258 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/242/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/236/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
2009 259 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/249/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego teren zakładu Gedia Poland Sp. z o.o.