Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1256 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/09 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Parkowej , miasto Nowe Miasteczko
2009 807 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/09 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 806 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych
2009 18 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/121/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie tworzenia specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Nowym Miasteczku
2009 19 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/122/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Nowym Miasteczku
2009 20 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/129/08 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych na obszarze Miasta i Gminy Nowe Miasteczko