Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 732 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/99/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Rzepin na rok 2009
2009 586 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/9/09 Rady Miasta Rzepin z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie odpłatności rodziców za wyżywienie dziecka oraz opłaty stałej w przedszkolach samorządowych w Gminie Rzepin
2009 383 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/3/09 Rady Miasta Rzepin z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzepin
2009 217 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/96/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Rzepin
2009 45 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/89/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2009 46 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/91/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie odpłatności rodziców za wyżywienie dziecka oraz opłaty stałej w przedszkolach samorządowych w Gminie Rzepin
2009 47 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV/92/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/58/04 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Dom Kultury w Rzepinie