Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 638

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1999 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.200.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wrejonie ul. Trójmiejskiej w Zielonej Górze
2019 1998 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.199.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wrejonie ul. Grzegorza Zarugiewicza w Zielonej Górze
2019 2001 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.215.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Róży Wiatrów w Zielonej Górze
2019 2000 2019-07-12 Uchwała Uchwała nr X.210.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej zasilającej Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Zielonej Górze
2019 1948 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X.207.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika ks. Kazimierza Michalskiego.
2019 1950 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr X.212.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 1846 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.191.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2019 1847 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.192.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci.
2019 1848 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X.213.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 1835 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr X.209.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
2019 1634 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.170.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dębowej i ul. Borówkowej w Zielonej Górze.
2019 1635 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.173.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
2019 1632 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.160.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.
2019 1633 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.161.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1638 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.181.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 1639 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.182.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze
2019 1636 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.174.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.
2019 1637 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.176.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2019 1389 2019-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VIII.2.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2019 1344 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.152.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
2019 1343 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.151.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
2019 1345 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.157.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
2019 1347 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.159.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 1346 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII.158.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2019 1051 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VII.132.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Ochla-Sadowa i ul. Ochla-Folklorystyczna w Zielonej Górze.
2019 1026 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.129.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2019 roku.
2019 1025 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.125.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2019 1028 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.136.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie warunków, form zakresu oraz trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół.
2019 1027 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VII.135.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1004 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII.141.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania
2019 887 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.122.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
2019 739 2019-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr V.1.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Zielonej Górze
2019 711 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.97.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 715 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.111.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2019 710 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.96.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
2019 709 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.91.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 29 w Zielonej Górze.
2019 714 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.110.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej w Zielonej Górze.
2019 713 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.108.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze.
2019 716 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.116.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 712 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr V.98.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra.
2019 687 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.94.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
2019 685 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.90.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 686 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.92.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
2019 688 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V.95.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2019 372 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III.36.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2019 353 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.72.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2019 352 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.64.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian statutów sołectw Kiełpin i Ochla.
2019 351 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.43.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów oraz określenia warunków i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2019 356 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.84.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
2019 355 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.83.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2019 354 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV.82.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2019 185 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr III.30.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
2019 113 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2019.
2019 114 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.23.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Długą, ul. 1 Maja i ul. Stanisława Moniuszki w Zielonej Górze
2019 62 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie pomnika przyrody.
2019 63 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.31.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki.
2019 60 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2019 61 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra.
2019 66 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.34.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania.
2019 67 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.37.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2019 64 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.32.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
2019 65 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III.33.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 2769 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2018 2770 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.10.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
2018 2771 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2018 2576 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1077.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Lisiej i ul. Krakusa w Zielonej Górze
2018 2577 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1079.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jana z Kolna w Zielonej Górze
2018 2574 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1073.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2018 2575 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1074.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2018 2580 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1088.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
2018 2581 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1097.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 2578 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1082.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2018 2579 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LXXVI.1087.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra
2018 2327 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LXXV.1065.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2018 2328 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LXXV.1066.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2018 2231 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LXXV.1064.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6.
2018 2204 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1037.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2205 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1038.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
2018 2202 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1034.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 2203 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1035.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2018 2206 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1051.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy parku w Zielonej Górze.
2018 2209 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1062.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2018 2210 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1063.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2018 2207 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1056.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piwnej w Zielonej Górze.
2018 2208 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LXXV.1058.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze
2018 1983 2018-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXXIII.9.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik.
2018 1984 2018-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXXIII.10.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze
2018 1944 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1030.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze.
2018 1938 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1016.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zielona Góra i jednostkom organizacyjnym miasta.
2018 1937 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1003.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Dąbrówki, ul. Jedności i ul. Polną w Zielonej Górze
2018 1939 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1026.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 1941 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1029.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Elektronik” w Zielonej Górze.
2018 1940 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1028.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.
2018 1924 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1015.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Zielona Góra dotacji celowych na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
2018 1925 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1019.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1926 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LXXIII.1020.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2018 1859 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXII.999.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. R. Traugutta w Zielonej Górze
2018 1860 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr LXXII.1001.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 111/1, 111/2 i 131/2 przy ul. Barcikowice w Zielonej Górze
2018 1861 2018-08-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXIX.8.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Zielonogórską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2018 1857 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr LXXII.1002.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście Zielona Góra
2018 1597 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LXIX.995.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśny Dwór oraz terenu sąsiadującego w Zielonej Górze.
2018 1577 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.986.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2018 1578 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.987.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2018 1579 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LXIX.993.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 1454 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII.978.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
2018 1380 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVII.975.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze
2018 1379 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVII.970.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze.
2018 1378 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVII.964.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2018 1381 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVII.976.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Zielona Góra maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1389 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVII.7.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie sprostowania błędów
2018 1388 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVII.6.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra
2018 1387 2018-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVII.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2018 1225 2018-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVI.3.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2018 1226 2018-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXVI.4.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
2018 1154 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.942.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Zielonej Górze.
2018 1153 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.941.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Praktycznego nr 3 w Zielonej Górze.
2018 1152 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.940.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Centrum Kształcenia Praktycznego nr 4 w Zielonej Górze.
2018 1157 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.957.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2018 1156 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.954.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
2018 1155 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr LXVI.943.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie statutu Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Zielonej Górze.
2018 872 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.927.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 873 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.932.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 870 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.917.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie statutu Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
2018 871 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.922.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Stefana Batorego i ul. Energetyków w Zielonej Górze.
2018 876 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.936.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2018 roku.
2018 908 2018-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXV.2.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2018 874 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.933.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 875 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LXV.934.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 786 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr LXV.918.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2018 548 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.873.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
2018 549 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.877.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze
2018 547 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.872.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z urządzeń użyteczności publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze służących realizacji usług publicznych w zakresie agospodarowania i unieszkodliwiania odpadów oraz o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne.
2018 545 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.870.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.
2018 546 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.871.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 550 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.878.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 554 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.888.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2018 555 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.891.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zielona Góra.
2018 553 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.887.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 551 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.881.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Anny Jagiellonki i ul. Elektronowej w Zielonej Górze
2018 552 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXIV.883.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.
2018 325 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LXIII.866.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Racula-Wincentego Witosa i granicą sołectwa Racula w Zielonej Górze.
2018 302 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.852.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Europejskiej w Zielonej Górze.
2018 303 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.855.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania
2018 300 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.849.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 4
2018 301 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.851.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Władysława Reymonta i ul. Andrzeja Struga w Zielonej Górze.
2018 306 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.863.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2018 307 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.864.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park Braniborski”
2018 304 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.856.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania
2018 305 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr LXIII.862.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2017 2829 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LXI.837.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
2017 2828 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018.
2017 2830 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LXI.838.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub wskutek stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
2017 2863 2017-12-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LXI.1.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
2017 2831 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LXI.839.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości.
2017 2810 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.825.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2017 2809 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.824.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2017 2808 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.821.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2017 2811 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.827.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2017 2814 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.834.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 2813 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.833.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2017 2812 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr LXI.831.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 2607 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LX.815.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2017 2608 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr LX.816.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra
2017 2575 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX.771.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2017 2562 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.769.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2017 2561 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.763.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu.
2017 2560 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.761.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic: Leona Wyczółkowskiego i Aleja Wojska Polskiego oraz w rejonie ulicy Józefa Chełmońskiego w Zielonej Górze.
2017 2563 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.770.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
2017 2566 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.814.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Park Braniborski”.
2017 2565 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.810.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze.
2017 2564 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LIX.807.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2017 2478 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LIX.806.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2017 2477 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr LIX.757.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok.
2017 2305 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.738.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
2017 2295 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.747.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piastowskiego w Zielonej Górze
2017 2294 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.739.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.
2017 2297 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.752.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2017 2296 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr LVIII.749.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Ochla-Kożuchowska w Zielonej Górze.
2017 2227 2017-10-31 Uchwała Uchwała nr LVIII.734.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok.
2017 2060 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr LVI.714.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Energetyków i ul. Generała Mariana Langiewicza w Zielonej Górze.
2017 2033 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI.711.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze.
2017 2034 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI.713.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze.
2017 2015 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI.715.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2017 2016 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr LVI.728.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
2017 1873 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr LIII.672.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
2017 1839 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.673.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra.
2017 1840 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.674.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze.
2017 1841 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.675.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 2.
2017 1838 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.671.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze
2017 1835 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.667.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze oraz niektórych innych uchwał
2017 1836 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.669.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
2017 1837 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.670.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 7.
2017 1846 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.692.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody.
2017 1847 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.697.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze
2017 1848 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.701.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2017 1845 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.689.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie statutu Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
2017 1842 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.676.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu "Słoneczne".
2017 1843 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.686.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2017 1844 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr LIII.688.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 1521 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.651.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1520 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.650.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1519 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.642.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra na 2018 rok.
2017 1522 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.652.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 1525 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.661.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2017 1524 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.660.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2017 1523 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr LII.654.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 9 w Zielonej Górze
2017 1479 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr LII.655.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2017 1353 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr LI.630.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum usługowego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.
2017 1354 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr LI.633.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze 
2017 1306 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr LI.631.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2017 1305 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr LI.621.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyznania liczby punktów za spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w pierwszym etapie naboru do placówek publicznych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
2017 1280 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr LI.628.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2017 1169 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr L.611.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Zielona Góra, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2017 816 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.587.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
2017 815 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.586.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego .
2017 817 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.590.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze
2017 819 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.595.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów sportowych w rejonie ul. Sulechowskiej i ul. Amelii w Zielonej Górze.
2017 818 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII.593.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2017 roku.
2017 735 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.588.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra.
2017 629 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVII.584.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżek rowerowych w rejonie sołectw: Ochla, Kiełpin, Zatonie i Drzonków w Zielonej Górze.
2017 539 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.572.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2017 538 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
2017 540 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.573.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2017 542 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.582.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Stary Kisielin – Malinowa w Zielonej Górze.
2017 541 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XLVI.574.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2017 292 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII.523.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
2017 252 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.555.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze
2017 251 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.554.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
2017 250 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.532.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie ul. Łużyckiej w Zielonej Górze.
2017 249 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.531.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
2017 248 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.522.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
2017 247 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.521.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Zielona Góra.
2017 246 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII.518.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 2770 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII.517.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z miejsc parkingowych przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze.
2016 2769 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII.516.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej w rejonie sołectwa Drzonków w Zielonej Górze
2016 2768 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII.515.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
2016 2766 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.514.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 2765 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.513.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2016 2764 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.508.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z kompleksu przyrodniczo - edukacyjnego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze
2016 2763 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.505.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra.
2016 2762 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.504.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2016 2761 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XLII.501.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017.
2016 2605 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XLI.497.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra.
2016 2472 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.485.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 2473 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.486.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2016 2470 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.478.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2016 2471 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.483.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
2016 2474 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.487.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2016 2477 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.495.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Lubuskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego w Zielonej Górze
2016 2478 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.499.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2016 2475 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.488.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
2016 2476 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI.493.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze .
2016 2119 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.470.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 10
2016 2118 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.468.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kopciuszka w Zielonej Górze.
2016 2120 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.472.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.
2016 2122 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.474.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2016 2121 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XL.473.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze
2016 1947 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.455.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2016 1946 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.454.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Racula-Szparagowa w Zielonej Górze
2016 1949 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.459.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2016 1948 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX.458.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 1762 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.424.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac Kolejarza w Zielonej Górze
2016 1763 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.426.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Ronda Stefana Batorego w Zielonej Górze
2016 1760 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.421.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2016 1761 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.423.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze
2016 1764 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.438.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 5 w Zielonej Górze
2016 1767 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.443.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Zielona Góra
2016 1768 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.446.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
2016 1765 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.439.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej nr 6 w Zielonej Górze
2016 1766 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII.442.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielona Góra
2016 1729 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII.436.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zielonej Górze.
2016 1726 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.433.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli.
2016 1727 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.434.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2016 1728 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII.441.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2016 1670 2016-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI.420.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zasad i wysokości opłat za korzystanie z kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.
2016 1523 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.415.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2016 1522 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.414.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu autodromu w Zielonej Górze – sołectwo Stary Kisielin.
2016 1521 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.413.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2016 1520 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.412.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 8 w Zielonej Górze.
2016 1519 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.410.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 7 w Zielonej Górze.
2016 1518 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.408.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 6 w Zielonej Górze.
2016 1517 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.406.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 5 w Zielonej Górze
2016 1516 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.404.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu nr 4 w Zielonej Górze.
2016 1515 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.399.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2016 1514 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.397.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 12 .
2016 1513 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV.393.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 1191 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.387.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra.
2016 1190 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.382.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian nazw ulic w Zielonej Górze
2016 1189 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.381.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2016 1188 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.376.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2016 1187 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.375.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra.
2016 985 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.359.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2016 986 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.362.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze.
2016 983 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.347.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ronda w Zielonej Górze.
2016 984 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.349.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze
2016 989 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.368.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze
2016 990 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.374.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
2016 987 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.364.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej Górze.
2016 988 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.366.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze
2016 764 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX.332.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 13.
2016 758 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.335.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2016 757 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.330.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Chemiczną a terenem kolejowym w Zielonej Górze.
2016 756 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.328.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra
2016 759 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.337.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2016 762 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.344.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2016 761 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.340.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 760 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX.338.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2016 roku
2016 411 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.316.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 410 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.315.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2016 413 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.327.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2016 412 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX.319.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wzniesienia pomnika Świętego Urbana I – patrona Zielonej Góry.
2016 289 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.302.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
2016 288 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.290.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.
2016 282 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.286.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 11.
2016 281 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.285.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8.
2016 283 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.296.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2016 285 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.303.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zielona Góra.
2016 284 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII.299.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze.
2016 142 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.279.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
2016 139 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.276.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra.
2016 140 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.277.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra.
2016 141 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII.278.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2015 2750 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.267.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
2015 2749 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.264.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu jej płatności i sposobu wnoszenia
2015 2748 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.262.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2015 2747 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.261.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Zielona Góra instrumentem płatniczym
2015 2746 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.260.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2015 2745 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.258.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2015 2744 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.254.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie statutu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
2015 2743 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.253.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie statutu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
2015 2742 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI.249.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2016
2015 2164 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XXV.237.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 14.
2015 2158 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr XXV.244.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2015 2144 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.245.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2015 2143 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.243.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 2142 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.242.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2015 2141 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.241.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
2015 2140 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XXV.233.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
2015 2066 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.220.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawada
2015 2065 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.219.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zatonie
2015 2064 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.218.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sucha
2015 2063 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.217.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Kisielin
2015 2062 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.216.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Racula
2015 2061 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.215.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przylep
2015 2060 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.214.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ochla
2015 2059 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.213.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Kisielin
2015 2058 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.212.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ługowo
2015 2057 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.211.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łężyca
2015 2056 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.210.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępa.
2015 2055 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.209.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kiełpin
2015 2054 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.208.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeleniów
2015 2053 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.207.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jarogniewice
2015 2052 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.206.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jany.
2015 2051 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.205.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Drzonków
2015 2050 2015-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.204.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcikowice
2015 1852 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.226.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2015 1851 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.224.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta.
2015 1850 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII.222.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
2015 1686 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII.200.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze.
2015 1685 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII.189.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2015 1540 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XX.174.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze.
2015 1533 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XX.173.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 15.
2015 1532 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XX.172.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mieczysława Karłowicza i ul. Władysława Orkana w Zielonej Górze.
2015 1495 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.181.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2020 dla Miasta Zielona Góra i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Zielona Góra porozumienia w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego.
2015 1494 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.182.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2015 1493 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.180.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra.
2015 1492 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.175.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik
2015 1491 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.170.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
2015 1490 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.169.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1489 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr XX.166.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zielonej Górze.
2015 1336 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.146.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta
2015 1329 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.151.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Zielona Góra w referendum ogólnokrajowym
2015 1328 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.150.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Mieście Zielona Góra
2015 1327 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.147.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania statutu Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze
2015 1326 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.145.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze.
2015 1325 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.138.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra
2015 1324 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr XVIII.136.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2015 1009 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr XVI.121.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Źródlanej i ul. Obywatelskiej w Zielonej Górze
2015 1004 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI.130.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.
2015 1003 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI.123.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2015r. w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze
2015 1002 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr XVI.119.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 907 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.107.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 906 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.106.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji.
2015 908 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.108.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 910 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.115.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 909 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr XIV.109.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 736 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XIII.71.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2015 737 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr XIII.72.2015 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2463 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.708.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze
2014 2462 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.706.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra.
2014 2461 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.704.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Liliowy Las”
2014 2466 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.717.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Franciszka Rzeźniczaka i ul. Trasa Północna w Zielonej Górze
2014 2465 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.713.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra
2014 2464 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.709.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 9
2014 2367 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr LXXVI.695.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2014 2283 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LXXV.686.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
2014 2277 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXXV.687.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2014 2276 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXXV.678.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 2274 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXXV.688.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2251 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LXXV.689.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2014 2250 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LXXV.681.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra
2014 1924 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV.675.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
2014 1923 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV.671.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
2014 1922 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV.666.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1921 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV.665.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 1772 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LXXIII.649.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2014 1771 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr LXXIII.640.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2014 1770 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII.648.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 1769 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII.647.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Mieście Zielona Góra.
2014 1768 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXXIII.646.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście Zielona Góra
2014 1596 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.619.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze
2014 1597 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.620.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze
2014 1594 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.617.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Park Braniborski”.
2014 1595 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.618.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2014 1600 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.629.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2014 1601 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.634.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2014 1598 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.626.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych
2014 1599 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXI.627.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych
2014 1574 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXXI.632.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2014 1427 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LXIX.613.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2014 1281 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LXVIII.593.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
2014 1168 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.581.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Raculi.
2014 1167 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.576.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2014 1170 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.589.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 1169 2014-06-09 Uchwała Uchwała nr LXVII.588.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie nadania statutu HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.
2014 1113 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr LXVII.575.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2014 927 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr LXV.566.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów
2014 913 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LXV.571.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze
2014 805 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr LXIV.554.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bukowej i ul. Złotej w Zielonej Górze
2014 783 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.543.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście Zielona Góra
2014 782 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.542.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 781 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.540.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2014 786 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.546.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
2014 785 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.545.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2014 784 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.544.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Mieście Zielona Góra
2014 575 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LXII.532.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 332 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.512.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 7
2014 333 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.513.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze- Śródmieście 5.
2014 311 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.518.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 310 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.511.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 312 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.521.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego tj. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 314 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.523.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 313 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.522.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki
2014 236 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr LX.520.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2014 2 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr LIX.501.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2014.
2013 2842 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr LIX.505.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2013 2592 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.489.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra.
2013 2591 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.488.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
2013 2593 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.491.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2013 2595 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.493.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Zielona Góra.
2013 2594 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.492.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2013 2310 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr LVI.472.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Uczonych w Zielonej Górze
2013 2302 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI.466.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego
2013 2301 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI.465.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 2304 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI.476.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zielona Góra oraz Nagrody Miasta Zielona Góra
2013 2303 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LVI.474.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze
2013 2066 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr LV.455.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania.
2013 2067 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr LV.463.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych.
2013 1914 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII.445.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 1.
2013 1641 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr LI.436.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2013 1642 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr LI.439.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2013 1468 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr L.416.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Fryderyka Chopina w Zielonej Górze.
2013 1466 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr L.418.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze.
2013 1467 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr L.421.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum Nr 5 w Zielonej Górze.
2013 1213 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.395.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze.
2013 1214 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.400.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5 w Zielonej Górze.
2013 1215 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.402.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo - wychowawczym w Zielonej Górze.
2013 990 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV.388.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2013 989 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV.383.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 3.
2013 992 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV.391.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze.
2013 991 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV.390.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzniesienia pomnika „Dobosza Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”.
2013 745 2013-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLIII.1.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały – Statutu Miasta Zielona Góra.
2013 723 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.361.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze
2013 724 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.371.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 2
2013 725 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.373.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej w Zielonej Górze
2013 410 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII.348.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy parku w Zielonej Górze.
2013 411 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII.352.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Braniborskiej w Zielonej Górze.
2013 412 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII.353.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Zielona Góra.
2013 17 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XLI.337.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2013.
2012 2946 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI.340.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2012 2947 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI.344.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze w rejonie ul. Słubickiej.
2012 2948 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XLI.345.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2012 2801 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XLI.335.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
2012 2487 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.323.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie statutu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Zielonej Górze.
2012 2486 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.322.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
2012 2488 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.324.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie statutu Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.
2012 2490 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.331.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2489 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XL.330.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2352 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX.318.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 2039 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.303.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2012 1852 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXV.282.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela , nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
2012 1798 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXV.289.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Raculi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2012 1728 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII.298.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1631 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV.280.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2012 1516 2012-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.267.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze.
2012 1349 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.269.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 1350 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.273.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze.
2012 1190 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII.250.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2012 835 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.167.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - "Bajkowe".
2012 827 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.230.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra.