Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 992 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2009r.
2009 768 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/172/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci objętych podziałem
2009 742 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finasowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 743 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad korzystania z sal komunalnych należących do gminy Nowogród Bobrzański
2009 744 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański
2009 590 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2009 589 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 587 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy Działkowa w Nowogrodzie Bobrzańskim
2009 588 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicy Złota i ulicy Srebrna w miejscowości Niwiska
2009 518 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej
2009 116 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański na rok 2009
2009 117 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXi/181/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 3 2009-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/171/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie pozbawienia nazwy ulicy Budowlana działki Nr 1856/11 w Nowogrodzie Bobrzańskim