Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9544

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1241 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków oraz opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1226 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.82.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwolnień oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
2019 1225 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.80.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i stawek procentowych udzielanych bonifikat
2019 1228 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bagno Buków” na terenie gminy Sulechów.
2019 1227 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 0007.83.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2019 1212 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela
2019 1211 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 1210 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Drezdenko w roku 2019
2019 1213 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/49/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Drezdenko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2019 1216 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 1215 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Drezdenka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2019 1214 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w roku szkolnym 2019/2020
2019 1190 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII.18.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2019 r.
2019 1189 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII.17.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Winogronowej na Osiedlu Ogrodowym w Otyniu
2019 1193 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom Odrzański oraz określenia granic ich obwodów.
2019 1192 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański w 2019 roku.
2019 1183 2019-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2019 1155 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 0007.43.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 1156 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 0007.44.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
2019 1117 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 36/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa
2019 1116 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2019 roku
2019 1119 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 43/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej na terenie miejscowości Czerna i Konin Żagański
2019 1118 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 42/8/VI/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Iłowej oraz nadanie statutu Centrum Kultury w Iłowej
2019 1115 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2019 1112 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie miasta Babimost
2019 1111 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2019 roku
2019 1114 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2019 1113 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie użytku ekologicznego
2019 1120 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice
2019 1132 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/107/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu oraz flagi Gminy Świebodzin
2019 1131 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1134 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/114/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1133 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/110/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2019 rok.
2019 1130 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/104/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 1122 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2019 1121 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice.
2019 1129 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/100/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1123 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice na rok 2019”.
2019 1080 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1079 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2019 roku.
2019 1082 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Sól - Miasto.
2019 1081 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1071 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2019 1070 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
2019 1069 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobiegniew w 2019 roku.
2019 1076 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2019 roku
2019 1074 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów sołectw
2019 1072 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Torzym w 2019 r.
2019 1063 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2019 1062 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2019 1061 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2019.
2019 1066 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach
2019 1065 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1064 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 1009 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepin w 2019r.
2019 1010 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/66/03 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Sława
2019 1007 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Leśna drodze wewnętrznej w Kowalowie.
2019 1008 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Ogrodowa drodze wewnętrznej w Kowalowie.
2019 1013 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 1012 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/77/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sława w 2019 roku.
2019 1011 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sława
2019 998 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
2019 997 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 996 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/17/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2019 999 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 1003 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2019.
2019 1002 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019 – 2023.
2019 979 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubniewice w 2019 roku.
2019 980 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2020 rok
2019 977 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim
2019 978 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 981 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Lubniewice w roku 2019
2019 984 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
2019 983 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbąszynek
2019 982 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/15/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie połączenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
2019 960 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 961 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 959 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 953 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/16/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2019 roku
2019 956 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek
2019 955 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/20/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Zbąszynek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 962 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie, w obrębie ewidencyjnym gruntów Strzelce Krajeńskie.
2019 963 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 954 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 929 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku.
2019 928 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa.
2019 939 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 940 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2019 r.
2019 914 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 38/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Kłopot
2019 915 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 39/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Krzesin
2019 916 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 40/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Maczków
2019 913 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 37/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Grzmiąca
2019 910 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 34/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Białków
2019 911 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 35/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Bieganów
2019 912 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 36/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Drzeniów
2019 921 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 45/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Urad
2019 919 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 43/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Rąpice
2019 920 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 44/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Sądów
2019 917 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 41/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Mielesznica
2019 918 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 42/IV/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu Sołectwa Radzików
2019 892 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
2019 893 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Cybinka instrumentem płatniczym
2019 890 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2019 889 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 888 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy Ośno Lubuskie oraz zasad ich używania
2019 894 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2019 r.”
2019 898 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.37.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łęknica w 2019 roku
2019 891 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania i rewaloryzacji miasta Ośno Lubuskie dla potrzeb utworzenia Miejskiego Obszaru Przemysłowego.
2019 897 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.36.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia parkingu płatnego niestrzeżonego oraz wysokości opłaty za parkowanie
2019 895 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019
2019 896 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI.35.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z toalety publicznej usytuowanej na terenie gminy Łęknica
2019 875 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 0007.69.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nowy Świat
2019 873 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2019 872 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 878 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiących pomoc de minimis
2019 877 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenie górnych stawek opłat za opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2019 876 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz stawki tej opłaty
2019 859 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 858 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2019 860 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/36/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubsko, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 862 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/43/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/306/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2019 861 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”
2019 844 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.71.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów
2019 843 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.68.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów
2019 846 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 845 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 0007.77.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulechów na 2019 rok
2019 824 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.23.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok budżetowy 2019.
2019 823 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2019 825 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2019 roku
2019 829 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.41.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
2019 828 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2019 804 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 803 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso.
2019 806 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/110/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 805 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień.
2019 799 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasień w 2019 roku
2019 797 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 r.
2019 788 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.5.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogi wewnętrznej położonej na osiedlu Ogrodowym w miejscowości Otyń
2019 777 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Drzecin
2019 779 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 772 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Nowe Biskupice
2019 771 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Nowy Lubusz
2019 769 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Rybocice
2019 764 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/67/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława na rok 2019.
2019 765 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słubice
2019 768 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Stare Biskupice
2019 767 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Świecko
2019 773 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Lisów
2019 770 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Pławidło
2019 766 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice, gmina Słubice.
2019 776 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Golice
2019 774 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Kunowice
2019 775 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Kunice
2019 750 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 748 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/295/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
2019 747 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 752 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Sulęcinie
2019 751 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
2019 731 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/68/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/272/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 732 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/71/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 730 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 729 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Kożuchowa do ustalania opłat za korzystanie z toalety publicznej stanowiącej własność Gminy Kożuchów
2019 727 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna
2019 735 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty.
2019 726 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Kręta" na ulicę "Poziomkową"
2019 733 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/72/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXX/172/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
2019 734 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Nowe Ogrody
2019 720 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.32.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2019 roku.
2019 719 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.30.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
2019 717 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.28.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Czerwieńsku
2019 718 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 722 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.36.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
2019 721 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 0007.35.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
2019 690 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 0007.25.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Czerwieńsk instrumentem płatniczym
2019 689 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 705 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 691 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr 0007.26.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
2019 663 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego gminnego programu osłonowego Gminy Czerwieńsk w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie
2019 676 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2019 roku
2019 662 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
2019 659 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały ws: ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminu
2019 661 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 680 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2019 681 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotowice gmina Nowogród Bobrzański
2019 679 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2019 677 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Centrum Obsługi Pasażerów przy ul. Traugutta w Kożuchowie stanowiącej własność Gminy Kożuchów
2019 678 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Nowogród Bobrzański na rzecz dotychczasowych najemców
2019 639 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/30/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bytom Odrzański
2019 638 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/29/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bytom Odrzański na lata 2019-2029.
2019 637 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bytom Odrzański
2019 657 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VI/22/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
2019 656 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VI/21/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim
2019 654 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
2019 625 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 624 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko, warunków i trybu jej składania
2019 623 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 628 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 627 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planów sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2019 626 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego
2019 618 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 613 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/27/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2019 612 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr III/26/2019 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 619 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 622 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty na terenie Gminy Drezdenko
2019 621 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 620 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 605 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów.
2019 606 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Miasteczko.
2019 583 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 584 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2019 570 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019
2019 574 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 32/8/V/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2019 548 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 0007.47.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 490 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Książ Śląski
2019 489 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dziadoszyce z przysiółkiem Zawada
2019 491 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lasocin
2019 493 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Górny
2019 492 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Dolny
2019 484 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bielice
2019 483 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Broniszów
2019 485 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bulin
2019 487 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czciradz
2019 486 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cisów
2019 500 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Solniki
2019 499 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sokołów
2019 501 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Studzieniec
2019 488 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drwalewice
2019 502 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stypułów z przysiółkiem Kierzkowice
2019 495 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Podbrzezie Dolne
2019 494 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Średni
2019 496 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Podbrzezie Górne
2019 498 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Słocina
2019 497 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Radwanów
2019 476 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr 0007.15.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2019 rok
2019 457 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Miechów
2019 456 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Małuszów
2019 459 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Trzebów
2019 458 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Rychlik
2019 452 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Drogomin
2019 451 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2019
2019 455 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Grochowo
2019 453 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
2019 460 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno
2019 467 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 466 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 462 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Wielowieś
2019 454 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Długoszyn
2019 463 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Zarzyń
2019 461 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Tursk
2019 465 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Ostrów
2019 464 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Żubrów
2019 437 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie
2019 435 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 1 lutego 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2019 434 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2019 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański”
2019 440 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 439 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 438 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2019 roku.
2019 426 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 428 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2019 427 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 416 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/28/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2019 417 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko
2019 418 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 398 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 399 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 394 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kożuchów
2019 395 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2019 401 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 404 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Torzym
2019 400 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 402 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
2019 403 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Torzym
2019 379 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałego osiedla mieszkalnego w Świebodzinie
2019 380 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście
2019 381 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/66/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sikorskiego
2019 371 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok
2019 374 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 30/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019  GMINY IŁOWA
2019 378 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin
2019 382 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Słoneczne
2019 386 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/71/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Wojska Polskiego
2019 387 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/72/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Żaków
2019 377 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Witnica w miejscowości Stare Dzieduszyce
2019 383 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/68/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sobieskiego
2019 384 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/69/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Kopernika
2019 385 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/70/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Widok
2019 359 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 360 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 357 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2019 358 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 361 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Nowe Miasteczko.
2019 367 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2019 364 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Gospodarczej i drogi krajowej DK 27 w Żarach.
2019 362 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowe Miasteczko.
2019 363 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/6/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 342 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
2019 339 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 338 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Małomice.
2019 345 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Sułów
2019 344 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Samorządowy w Rzepinie.
2019 343 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Drzecinie, gmina Słubice
2019 329 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody
2019 328 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Sulęcin
2019 330 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sulęcin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sulęcin.
2019 332 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 331 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Sulęcin
2019 316 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały II/10/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cybinka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok
2019 317 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
2019 311 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/31/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2019 rok”
2019 306 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
2019 310 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr III/28/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Trzciel
2019 318 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
2019 322 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 323 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023
2019 321 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 319 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 320 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sława w prawo własności tych gruntów
2019 295 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
2019 296 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2019 292 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jasień instrumentem płatniczym
2019 294 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 297 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 300 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/33/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel
2019 301 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 298 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 299 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr III/32/2019 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel
2019 255 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
2019 256 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/4/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2019 254 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/1/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbąszynek
2019 231 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 GMINY OTYŃ
2019 230 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie na Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie oraz nadania nowego statutu.
2019 229 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2019 234 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/277/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Dobiegniewie oraz nadania mu statutu.
2019 233 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobiegniewie.
2019 232 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 27 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA
2019 235 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Dobiegniewie.
2019 224 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok
2019 223 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Drezdenko w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 221 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2019 rok
2019 226 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V. 1 .2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu
2019 227 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V. 2 .2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2019 225 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drezdenko w 2019 roku
2019 213 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 0007.17.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie miasta i gminy Kargowa
2019 202 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2019 rok
2019 203 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok.
2019 205 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019
2019 188 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 0007.27.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kotewka” na terenie Gminy Sulechów
2019 189 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 0007.28.2019 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy terenowi położonemu w obrębie 2 miasta Sulechów
2019 175 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
2019 174 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr III.15.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok Gminy Łęknica
2019 173 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019.
2019 170 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2019 rok
2019 171 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2019 rok
2019 169 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr IV.27.2019 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Łęknica
2019 163 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 152 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok
2019 138 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa obejmującego tereny w obrębie: miasta Szprotawa, Henryków, Sieraków i Nowa Kopernia.
2019 142 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na świadczenia z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 132 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubniewice.
2019 137 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia - Polkowiczki.
2019 143 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w formie posiłku przez gminę Krosno Odrzańskie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 146 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Rzepinie i nadania mu statutu
2019 148 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko
2019 144 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2019 145 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 119 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 w gminie Łęknica.
2019 123 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2019 117 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 25/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 118 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 27/8/IV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iłowa i jej jednostkom organizacyjnym
2019 126 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Witnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 127 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 124 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałego osiedla w miejscowości Rozłogi
2019 125 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 89 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. W sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków .
2019 90 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/30/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2019 rok
2019 88 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna
2019 86 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2019 87 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2019 95 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Gubinie
2019 100 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęknica
2019 101 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 99 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łęknica na lata 2019-2024
2019 97 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skwierzyna
2019 98 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2019 69 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
2019 68 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.
2019 70 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.
2019 81 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 71 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019  - 2023”
2019 48 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2019.
2019 46 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007.22.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sulechów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2019 51 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
2019 50 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019.
2019 34 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 35 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek
2019 33 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek na zadania służące poprawie jakości powietrza
2019 30 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 31 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2019 36 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 40 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.15.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2019 41 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk na zadania służące poprawie jakości powietrza
2019 39 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 0007.14.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Czerwieńsk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Zbąszynek
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek
2019 15 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2019 14 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ośno Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 13 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie
2019 21 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek
2019 20 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2019 19 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok
2019 3 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego - pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023
2018 3149 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/250/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Cybinka
2018 3147 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach przedmiotowego programu
2018 3146 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3152 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cybinka” na lata 2019–2023
2018 3151 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3150 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3131 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
2018 3132 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 3133 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 3130 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni budynków szkolnych w części zajętej na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
2018 3127 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok.
2018 3128 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 3129 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 3143 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3144 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3145 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otyń
2018 3142 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2018 3134 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3140 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 3141 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3098 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 3099 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3095 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
2018 3097 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3104 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasień
2018 3107 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Lubska
2018 3114 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3105 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla części drogi wojewódzkiej nr 287 stanowiącej obwodnicę miasta Jasienia.
2018 3106 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2019
2018 3084 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2018 3077 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.26.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie cennika opłat za korzystanie z basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
2018 3085 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie użytku ekologicznego „Myszkowskie Bagno”
2018 3087 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sława.
2018 3086 2018-12-27 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2019
2018 3051 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023
2018 3050 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2018 3049 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 0007.18.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2018 3052 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 3061 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/267/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 grudnia 2004r., w sprawie: lokalizacji targowisk na terenie gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu targowiska.
2018 3060 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/39/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Międzyrzeczu.
2018 3059 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
2018 3030 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3029 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3031 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3033 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3032 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3028 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/450/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice
2018 3006 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.9.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023
2018 3007 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży ” na lata 2019-2023
2018 3008 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3005 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.8.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 3001 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz nadania mu statutu
2018 3003 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.5.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 3004 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr 0007.7.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3013 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3014 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2018 3015 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2018 3012 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański
2018 3009 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3010 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność gminy Nowogród Bobrzański w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2018 3011 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 2972 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 15/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2973 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 16/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2018 2974 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 18/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 2971 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2018 2968 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2018 2969 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 10/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
2018 2970 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 2977 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
2018 2982 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Szlichtyngowie.
2018 2983 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2018 2984 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/17/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Szlichtyngowa.
2018 2981 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019r.
2018 2978 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2979 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego.
2018 2980 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
2018 2951 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2950 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2953 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2018 2952 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2018 2934 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kożuchów
2018 2933 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy w 2019 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2018 2949 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2018 2936 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 2961 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego gminy na rok 2019
2018 2960 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2018 2963 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Wierzbnica gmina Bytom Odrzański.
2018 2962 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023