Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1370 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2016 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1369 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i prządku na terenie Gminy Jasień
2016 1372 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2016 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów
2016 1371 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2016 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminów i miejsca składania deklaracji, warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2012 503 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Miejskiej Jasień z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2012 65 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej Jasień z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
2011 574 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Miejskiej Jasień z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
2010 1272 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/10 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z 26 marca 2009 r.
2010 1273 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/10 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie miasta Jasień.