Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 72 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jasień i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień
2017 71 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
2016 2578 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Jasień
2016 2298 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2297 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasień, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2295 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017
2016 2263 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/111/2016 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2262 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2016 2261 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/138/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2260 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/2016 Rady Miejskiej Jasienia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości