Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1189 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII.17.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Winogronowej na Osiedlu Ogrodowym w Otyniu
2019 1190 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII.18.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2019 r.
2019 788 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr VI.5.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogi wewnętrznej położonej na osiedlu Ogrodowym w miejscowości Otyń
2019 231 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 GMINY OTYŃ
2019 227 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V. 2 .2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2019 226 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr V. 1 .2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu
2018 3143 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.26.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 3142 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.21.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2018 3145 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.28.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otyń
2018 3144 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2715 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX.53.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2018 2716 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX.55.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otyń.
2018 2717 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 2704 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIX.58.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Otyniu i Filii w Niedoradzu.
2018 2705 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr LIX.59.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu i nadania jej Statutu.
2018 2671 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LIX.60.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otyń
2018 2542 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LVIII.52.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek "Baśniowa Kraina " w Otyniu
2018 2274 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII.49.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 2275 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII.50.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 1725 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.38.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII.86.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Otyń za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji i kultury dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Otyń
2018 1724 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.36.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Otyń
2018 1723 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.35.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Otyń dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Otyń
2018 1726 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.39.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLIII.87.2017 Rady Gminy Otyń w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
2018 1729 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.44.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Otyń
2018 1728 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.43.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Otyń
2018 1727 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr LV.40.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Otyń
2018 1411 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr LIII.20.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody
2018 848 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.9.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2018 r.
2018 849 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.14.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Otyń na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 850 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.15.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Otyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych