Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 358

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1836 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin
2019 1837 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr IX/146/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w grupie żłobkowej oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2019 1697 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/133/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1698 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/135/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Świebodzin
2019 1455 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/122/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świebodzin na rok 2019
2019 1428 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/123/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Świebodzin jest organem prowadzącym
2019 1429 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/124/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Świebodzin
2019 1406 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/121/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 1131 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/106/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 1130 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/104/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2019 1129 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/100/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1134 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/114/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 1133 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/110/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2019 rok.
2019 1132 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/107/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu oraz flagi Gminy Świebodzin
2019 381 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/66/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sikorskiego
2019 382 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Słoneczne
2019 380 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/65/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście
2019 378 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin
2019 379 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałego osiedla mieszkalnego w Świebodzinie
2019 386 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/71/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Wojska Polskiego
2019 387 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/72/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Żaków
2019 385 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/70/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Widok
2019 383 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/68/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sobieskiego
2019 384 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/69/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Kopernika
2019 221 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2019 rok
2019 123 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2019 124 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałego osiedla w miejscowości Rozłogi
2018 2898 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2018 2897 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/4/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2018 2900 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 - 2023
2018 2899 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 2503 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/720/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzin"
2018 2504 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/721/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2485 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/718/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok
2018 2298 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/712/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/691/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świebodzin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 2299 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/715/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świebodzin
2018 2297 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/707/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Łukową
2018 1971 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/691/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świebodzin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1972 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/693/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1973 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/694/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2018 1785 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr XLV/686/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1504 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/671/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
2018 1503 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/670/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/495/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Świebodzin.
2018 1506 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/684/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1505 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/673/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałego osiedla mieszkalnego w Świebodzinie
2018 1406 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/653/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Świebodzin oraz sposobu ich rozliczania.
2018 1384 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin.
2018 1385 2018-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/666/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1223 2018-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/643/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Zachodniej
2018 1193 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/636/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 1192 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/635/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. uchylająca upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
2018 1194 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/640/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Świebodzin jest organem prowadzącym
2018 1196 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/647/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świebodzin na rok 2018.
2018 1195 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XLII/641/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości, zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2018 938 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/617/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 939 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/618/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 936 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/615/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokosci dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2018 937 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/616/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2018 942 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/621/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Świebodzin
2018 943 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/622/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2018 940 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/619/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2018 rok
2018 941 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/620/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Świebodzin
2018 299 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/589/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Świebodzin oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 169 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/572/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2018 rok.
2017 2635 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/553/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2017 2636 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/554/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2017 2633 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/551/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2017 2634 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/552/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2017 2639 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/561/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świebodzin na lata 2018 - 2022
2017 2640 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/564/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 2637 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/555/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
2017 2638 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/560/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świebodzin
2017 2276 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/550/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 2275 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/549/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin.
2017 1867 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/511/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Świebodzin
2017 1868 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/512/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Świebodzin
2017 1556 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/490/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1557 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/491/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1554 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/488/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2017 1555 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/489/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu – „Świebodzińska Karta Seniora” na terenie Gminy Świebodzin
2017 1560 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/494/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1561 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/495/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Świebodzin
2017 1558 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/492/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1559 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/493/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzina
2017 1408 2017-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276
2017 1377 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/477/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1162 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/458/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
2017 1161 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/457/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 1164 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/470/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2017 1163 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/459/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 943 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/439/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin
2017 934 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/450/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2017 878 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/447/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 877 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/437/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2017rok
2017 880 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/452/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 879 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/448/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy Świebodzin
2017 517 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/426/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276
2017 76 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/405/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 43 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/398/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2017 rok
2017 44 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/401/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2017 45 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/403/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świebodzin.
2016 2465 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXV/383/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2016 2457 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/385/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2016 2456 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/384/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2016 2455 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/382/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2016 2454 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/381/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2016 2458 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/392/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powołania Świebodzińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2016 2150 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/371/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 2151 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/373/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Chociule gm. Świebodzin
2016 1930 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/364/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przez osoby korzystające z usług ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie
2016 1929 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/363/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przez osoby korzystające z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych
2016 1928 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/362/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy
2016 1927 2016-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/361/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1541 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/331/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 1540 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/330/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin.
2016 1539 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/322/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2016 1538 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/321/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków przez osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy, ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie
2016 1537 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/320/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 1536 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/319/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, będących w zakresie zadań własnych Gminy Świebodzin
2016 1535 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/318/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2016 956 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/281/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Świebodzin oraz ustalania zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2016 745 2016-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/274/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin
2016 480 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/263/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 465 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/256/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2016 287 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/248/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2016 250 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świebodzin
2016 91 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/235/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2016 rok
2015 2790 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/240/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin
2015 2789 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/239/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 2433 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/219/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
2015 2432 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/218/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2015 2409 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/224/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2015 2353 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/216/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu drewna przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku leśnego, zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2015 2352 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/215/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2015 2354 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/217/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2015 2356 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/221/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
2015 2355 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XIV/220/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2015 1867 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/199/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1868 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/201/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
2015 1869 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XIII/202/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 1487 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/175/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin
2015 1486 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/172/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Świebodzin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1251 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/153/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu – „Świebodzińska Rodzina 3+” na terenie Gminy Świebodzin
2015 1250 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/149/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Świebodzin w referendum ogólnokrajowym
2015 1249 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/148/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin
2015 882 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/121/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin
2015 881 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/116/21015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ronda
2015 880 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VII/105/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Noclegowni dla Bezdomnych w Świebodzinie
2015 608 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/93/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 607 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/92/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 453 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/91/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu
2015 452 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/90/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2015 422 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/77/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 395 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/72/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 56 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2015 rok
2015 17 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/53/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 16 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr III/51/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2332 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2015-2020”.
2014 2057 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/693/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2014 2056 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/692/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2014 2059 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/695/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2014 2058 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/694/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2014 2045 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/696/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2041 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/697/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 1756 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/684/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego"
2014 1737 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/681/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom
2014 1736 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/676/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2014r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 1433 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/659/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2014 1361 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/652/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1121 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/644/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 976 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/625/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie oraz nadania mu Statutu
2014 975 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/623/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy osiedla dla nowego terenu
2014 974 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/624/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 774 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/608/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/245/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 773 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/607/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/244/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 776 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/619/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2014 775 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLII/609/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 585 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/590/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 586 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLI/601/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 242 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/573/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na rok 2014”, podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków
2014 243 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/574/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin
2014 244 2014-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin
2014 34 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/554/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2014 rok
2013 2894 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/567/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Noclegowni dla Bezdomnych w Świebodzinie
2013 2895 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/568/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 2494 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/535/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2013 2493 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/534/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2013 2492 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/533/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2013 2495 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/536/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2013 2498 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/553/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w grupie żłobkowej oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
2013 2497 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/538/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
2013 2496 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/537/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2013 2239 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/531/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2058 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/504/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1894 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 1895 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/499/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
2013 1593 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/476/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1425 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/469/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 1010 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/430/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Świebodzin dotyczącego zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Gminy Świebodzin na lata 2012-2032” przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz przy udziale środków NFOŚiGW
2013 446 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/389/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Witosław
2013 445 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/388/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wilkowo
2013 444 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rzeczyca
2013 443 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/386/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rusinów
2013 442 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/385/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rudgerzowice
2013 441 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/384/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rosin
2013 440 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/383/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rozłogi
2013 439 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/382/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Raków
2013 438 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/381/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podlesie
2013 437 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/380/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osogóra
2013 436 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/379/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Dworek
2013 435 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/378/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ługów
2013 434 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/377/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubogóra
2013 433 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/376/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubinicko
2013 432 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/375/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kupienino
2013 431 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/374/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępsko
2013 430 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/373/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jordanowo
2013 429 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeziory
2013 428 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gościkowo
2013 427 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/370/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grodziszcze
2013 426 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/369/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Glińsk
2013 425 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/368/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chociule
2013 424 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/367/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borów
2013 423 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/366/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Żaków.
2013 422 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/365/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Wojska Polskiego.
2013 421 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Widok.
2013 420 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/363/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sobieskiego.
2013 419 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/362/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Kopernika.
2013 418 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Łużyckie.
2013 417 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/360/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Słoneczne
2013 416 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/359/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sikorskiego
2013 415 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/358/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Dworcowe
2013 414 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Poznańskie
2013 413 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/356/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście
2013 401 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/355/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin
2013 120 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/337/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2013 rok.
2012 2929 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/345/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2928 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/344/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2931 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/342/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2930 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/343/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spelniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2610 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/322/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2012 2499 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/310/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2012 2456 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/309/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2457 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/311/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2455 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/308/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2012 2453 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/306/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2012 2454 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/307/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2012 2458 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/312/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
2012 2462 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/320/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 2463 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/321/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2461 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/319/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin.
2012 2459 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/313/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2012 2460 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2012 2085 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/300/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.
2012 2086 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/301/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 1967 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/302/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzin oraz warunków i wysokości stawek procentowych udzielanych bonifikat
2012 1769 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/276/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule, gmina Świebodzin
2012 1642 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Świebodzin.
2012 1643 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/291/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzin oraz warunków i wysokości stawek procentowych udzielanych bonifikat
2012 1645 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2012 1627 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Świebodzin
2012 1464 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/254/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: likwidacji szkoły na terenie Gminy Świebodzin.
2012 1147 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/244/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1146 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/245/12 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1148 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/243/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały wprowadzenia na terenie Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 1150 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/242/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1149 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XX/246/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 963 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 801 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia na teren Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 802 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy osiedla
2012 595 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 380 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2012 264 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 189 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/180/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przekazania do prowadzenia punktów przedszkolnych w miejscowościach Lubinicko i Rusinów.
2012 172 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/165/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2012 rok.
2012 39 2012-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/144/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Świebodzin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 3026 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 2943 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/153/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina – dawniej w obrębie Grodziszcze.
2011 2944 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulic: Kawaleryjska, 30 Stycznia, Walki Młodych, Wałowa, Aleja 700-lecia
2011 2751 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/147/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2011 2750 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin.
2011 2749 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2011 2752 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin.
2011 2755 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin.
2011 2754 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2011 2753 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2011 2413 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie : nadania nazw ulicom
2011 2414 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 2243 2011-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina – dawniej w obrębie Ługów, na północ od obwodnicy Świebodzina
2011 2074 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XI/126/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1982 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/109/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określajacej wysokość stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2011 1983 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2011 1819 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Świebodzinie i Zespole Szkół Ogólnokształcących, Park Chopina 1
2011 1660 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2010 r.
2011 1421 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1422 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Świebodzin.
2011 744 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2011 rok
2011 681 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 412 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 413 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 257 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 127 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określajacej wysokość stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2011 128 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2010 1933 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Schronisku dla Bezdomnych w Świebodzinie
2010 1932 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2010 1931 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 1936 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/651/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 1935 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności – za wyżywienie – ponoszonej przez osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie.
2010 1934 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/641/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2010 1863 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/668/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej opłaty za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin.
2010 1644 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/647/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2010 1643 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/646/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin.
2010 1642 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/645/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2010 1647 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/650/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2010 1646 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/649/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin.
2010 1645 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/648/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2010 1482 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/623/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 1483 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/637/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1299 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/587/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie: sprawiania pogrzebu przez Gminę Świebodzin oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1300 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/605/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin.
2010 967 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/555/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Świebodzin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2010 968 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/557/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie przekształcenia placówki oświatowej na terenie Gminy Świebodzin.
2010 969 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/558/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
2010 848 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/553/2010 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Świebodzin
2010 846 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/551/2010 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Świebodzin
2010 847 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/552/2010 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 837 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/494/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2010 rok.
2010 403 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XL/527/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin.
2010 234 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/511/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 233 2010-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/508/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2010 12 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/497/09 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2009 1981 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/462/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 1982 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/470/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2009 1870 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/480/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2009 1866 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/476/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2009 1868 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/478/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zarządzenia poboru i określenia wzorów formularzy podatku leśnego na obszarze Gminy Świebodzin.
2009 1869 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/479/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin.
2009 1867 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/477/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wzorów formularzy i zarządzenia poboru podatku rolnego na obszarze Gminy Świebodzin
2009 1468 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/447/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 1434 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/438/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Świebodzin
2009 1435 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/439/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1436 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/440/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
2009 1138 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/416/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Klipa"
2009 1064 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276
2009 1065 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/409/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie, w obrębie czwartym, w rejonie ulicy Sobieskiego i Koziej
2009 1070 2009-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/412/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego"
2009 1019 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/405/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania dziań wobec dłużnikó alimentacyjnych
2009 784 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXX/394/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia wysokości dziennje stawki oraz zarzadzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2009 758 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/371/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina
2009 759 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/389/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzeniu stałych obwodów głosowania
2009 760 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/390/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Świebodzin w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 454 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w III obrębie Świebodzina przy ul. Sobieskiego
2009 453 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej
2009 456 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulicy Konarskiego, Strugi Świebodzińskiej, ul. Grzybowej i Alei 700-lecia
2009 455 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i sportowo - rekreacyjnej w Świebodzinie
2009 431 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2009 430 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2009 433 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/367/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2009 432 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/365/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świebodzin