Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 205

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2059 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Kożuchów
2019 2060 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/144/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kożuchów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 1643 2019-06-05 Uchwała Uchwała nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2019
2019 1434 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr X/111/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kożuchów w roku 2019
2019 1329 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/110/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów
2019 1289 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr X/109/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 729 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Kożuchowa do ustalania opłat za korzystanie z toalety publicznej stanowiącej własność Gminy Kożuchów
2019 676 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2019 roku
2019 677 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Centrum Obsługi Pasażerów przy ul. Traugutta w Kożuchowie stanowiącej własność Gminy Kożuchów
2019 490 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Książ Śląski
2019 489 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dziadoszyce z przysiółkiem Zawada
2019 491 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lasocin
2019 493 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Górny
2019 492 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Dolny
2019 484 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bielice
2019 483 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Broniszów
2019 485 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/31/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bulin
2019 487 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czciradz
2019 486 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Cisów
2019 500 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Solniki
2019 499 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sokołów
2019 501 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Studzieniec
2019 488 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drwalewice
2019 502 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stypułów z przysiółkiem Kierzkowice
2019 495 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Podbrzezie Dolne
2019 494 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/40/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Średni
2019 496 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Podbrzezie Górne
2019 498 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Słocina
2019 497 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Radwanów
2019 426 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
2019 394 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kożuchów
2019 395 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2018 3031 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3030 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3033 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 3032 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 2933 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy w 2019 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2018 2934 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kożuchów
2018 2498 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LXI/503/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Kożuchowie oraz nadania jej statutu
2018 2499 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LXI/504/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2018 2265 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/491/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
2018 2266 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LX/492/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2018 2013 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/483/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
2018 2014 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIX/487/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Kożuchów
2018 1599 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/478/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kożuchów
2018 1600 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/480/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2018 1402 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVII/458/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kożuchów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 1403 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr LVII/469/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie przeznaczonego do kąpieli
2018 1135 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LVI/452/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Kożuchów
2018 1136 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LVI/455/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie
2018 893 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/444/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 892 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/443/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 895 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/448/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2018 roku
2018 894 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr LV/447/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2018 581 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LIV/432/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie działki ozn. nr ewid. 178/2 poł. w obrębie Studzieniec gmina Kożuchów
2018 582 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LIV/433/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 583 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LIV/434/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2018 241 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LII/424/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Kożuchów
2018 242 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr LII/429/18 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 2851 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr LI/417/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Kożuchów
2017 2504 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/407/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy w 2018 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2017 2028 2017-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/392/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej
2017 1864 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLV/388/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kożuchów
2017 1850 2017-09-05 Uchwała Uchwała nr XLV/389/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury „ZAMEK” w Kożuchowie
2017 1543 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Podbrzeziu Dolnym
2017 1542 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 1545 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Kożuchowie
2017 1544 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy znajdującej się w Kożuchowie
2017 1098 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XLI/349/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 827 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/334/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2017 roku
2017 826 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/333/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 829 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/342/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 828 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/335/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie” i nadania jej statutu
2017 543 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2017 544 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/17 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kożuchów
2017 20 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/311/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2017 21 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/315/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2016 2639 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kożuchów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2016 2638 2016-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kożuchów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 2481 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie Programu współpracy w 2017 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2016 2135 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2016 2131 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/289/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2016 1748 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Kożuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 1747 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kożuchów
2016 1750 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1749 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 1662 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXX/251/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1426 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2016 1199 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym w Kożuchowie”
2016 1173 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Kożuchów
2016 1172 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 1171 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2016 868 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2016 roku
2016 579 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/196/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2016 409 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 408 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kożuchów, dokumentów niezbędnych do potwierdzania ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów
2016 407 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 277 2016-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na lata 2016-2020
2016 257 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/16 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2016 44 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/171/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2015 2733 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/163/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji)
2015 2734 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/175/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2262 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/161/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kożuchów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 2259 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/155/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2015 2258 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/153/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej, zasad jej pobierania oraz wyznaczenia inkasenta
2015 2261 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/157/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie Programu współpracy w 2016 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2015 2260 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/156/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2015 1988 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XX/151/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „ZAMEK” w Kożuchowie
2015 1841 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/147/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2015 1840 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/139/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1839 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/138/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożuchów
2015 1838 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/137/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kożuchów w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
2015 1662 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/118/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1661 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/117/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2015 1660 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/113/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 1051F relacji Kożuchów - Lelechów - Ługi w miejscowości Podbrzezie Dolne.
2015 1663 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/119/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1666 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/123/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie" i nadania jej statutu
2015 1665 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/122/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie
2015 1664 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr XVII/121/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie
2015 1463 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr XV/102/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg gminnych
2015 1462 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1461 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1460 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XV/97/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bielice
2015 1459 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lasocin
2015 1273 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów likwidacji zbiorników na nieczystości płynne na terenie Gminy Kożuchów.
2015 1272 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 1271 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów
2015 1270 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2015 1269 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Bielic i Lasocina w zakresie projektów statutów sołectw
2015 1025 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice
2015 1024 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 873 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia trybu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice w przedmiocie podziału Sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice
2015 872 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 1043F relacji Stypułów - Przyborze w miejscowości Stypułów.
2015 871 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 640 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2015 639 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kożuchów
2015 371 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 370 2015-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kożuchów.
2015 261 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2015 rok.
2015 244 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kożuchów na lata 2015-2019
2015 240 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta i gminy Kożuchów
2014 2386 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kożuchów na rok 2015
2014 1933 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXV/375/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu współpracy w 2015 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2014 1932 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXV/374/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1760 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LXIV/367/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr XLVIII/252/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kożuchów w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
2014 1575 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr LXIII/359/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2014 1546 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/325/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1547 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/326/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1262 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LXI/353/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 czerwca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe
2014 1261 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr LXI/344/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1156 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr LX/338/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kożuchów w ramach pomocy de minimis
2014 528 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr LVII/324/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kożuchów
2014 305 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/310/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 304 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/309/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 303 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/308/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 308 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/315/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2014 307 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/314/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).
2014 306 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/312/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2014 71 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr LIV/293/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2014 rok
2013 2874 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LIV/298/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta i gminy Kożuchów
2013 2520 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/284/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kożuchów na rok 2014
2013 2521 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/287/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy w 2014 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2013 2522 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr LIII/288/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2013 2241 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/280/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2013 2242 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/281/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2013 2243 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr LII/282/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta i gminy Kożuchów
2013 2110 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr LI/275/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta i gminy Kożuchów
2013 1887 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 269 /13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, zasad pobierania opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta.
2013 1888 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/ 270 /13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2013 1604 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/ 251/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2013 1605 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kożuchów w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
2013 1606 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/254/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2013 1598 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/260/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, zasad pobierania opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta.
2013 1515 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kożuchów.
2013 1454 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2013 1190 2013-04-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/231/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kożuchów
2013 672 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/218/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2013 673 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/219/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 398 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/215/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kożuchów.
2013 399 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2013 rok.
2012 2910 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/205/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kożuchów w ramach pomocy de minimis.
2012 2439 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2012 2440 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2012 2441 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kożuchów na rok 2013
2012 2072 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Radwanów w gminie Kożuchów.
2012 2035 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2012 2036 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożuchów.
2012 1854 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2012 1718 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1719 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1624 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1625 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2012 1626 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Kożuchów
2012 1622 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych bonifikaty
2012 1584 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kożuchów
2012 1585 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kożuchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 1586 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2012 1407 2012-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.40.2012 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Kożuchowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za rok 2011.
2012 1189 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/148/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1182 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom
2012 893 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kożuchów w obrębach Stypułów i Cisów
2012 765 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2012r.
2012 766 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 600 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą.
2012 377 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kożuchów