Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 381

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2124 2019-07-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr IX/1/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
2019 2029 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2019 2030 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki
2019 2027 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2019 2028 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krosno Odrzańskie.
2019 2033 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy „Maleństwa" w Krośnie Odrzańskim
2019 2034 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
2019 2031 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 2032 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim oraz nadania mu statutu.
2019 1499 2019-05-21 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2019 1488 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023.
2019 1489 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
2019 1486 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1487 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 1490 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2019
2019 1493 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
2019 1494 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1491 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
2019 1492 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
2019 1115 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2019 1116 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2019 roku
2019 656 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VI/21/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim
2019 657 2019-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VI/22/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
2019 619 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 618 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 621 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 620 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2019 296 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2019 297 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 298 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 143 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w formie posiłku przez gminę Krosno Odrzańskie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 142 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na świadczenia z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 145 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
2019 144 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2018 3130 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni budynków szkolnych w części zajętej na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
2018 3001 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz nadania mu statutu
2018 2936 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2018 2847 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2018 2846 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 2848 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2850 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 2849 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2018 2732 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LX/476/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2018 2672 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LX/474/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2018 2673 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr LX/475/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023.
2018 2453 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIX/470/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie Odrzańskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz nadania mu statutu
2018 2454 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr LIX/471/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
2018 2343 2018-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LVI/19/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 2344 2018-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LVI/20/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2018 2283 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LVII/465/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Krosno Odrzańskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 2212 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/461/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej
2018 2211 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/457/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2018 2213 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/462/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Łochowice
2018 2215 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/464/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu ulic Polnej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim oraz nadania nowych nazw ulicom
2018 2214 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/463/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Marcinowice
2018 2165 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr LVI/456/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 rok
2018 1977 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/448/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Krosno Odrzańskie
2018 1976 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/447/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Krosno Odrzańskie.
2018 1978 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/449/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach samorządowych, zarządzonych na 21 października 2018 r.
2018 1980 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/451/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
2018 1979 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LIV/450/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2018 1652 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/438/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1651 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/432/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie
2018 1650 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/431/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie trybu postępowania i zasad nadawania tytułu „HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KROSNA ODRZAŃSKIEGO"
2018 1653 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/439/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1656 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/443/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku
2018 1655 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/442/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2022
2018 1654 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LII/440/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
2018 1425 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/422/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie.
2018 1424 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/421/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2018 1426 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/426/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Baczyńskiego w mieście Krosno Odrzańskie
2018 1428 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/428/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną we wsi Marcinowice
2018 1427 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/427/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną we wsi Marcinowice
2018 1423 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/420/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
2018 1275 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr L/415/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleja Solidarności Krośnieńskiej w Krośnie Odrzańskim
2018 1274 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr L/414/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018
2018 1273 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr L/413/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/401/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1119 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/409/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego w obrębie 1 Krosno Odrzańskie.
2018 978 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/391/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017”
2018 979 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/396/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bielów
2018 879 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/395/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2018 roku
2018 878 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/394/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018
2018 877 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2018 880 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/397/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łochowice
2018 883 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/401/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 882 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/400/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 881 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/398/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Marcinowice
2018 423 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/376/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.
2018 424 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
2018 425 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2018 211 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XLV/374/18 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2758 2017-12-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2017 2578 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/356/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
2017 2577 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/355/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2017 2576 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/354/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2017 2599 2017-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLII/18/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 2580 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/358/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2579 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII/357/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017”
2017 2188 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/342/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 2187 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/341/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 2190 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/344/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 2189 2017-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/343/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 1833 2017-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/16/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie
2017 1834 2017-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/17/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2017 1821 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy i przebiegu ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1820 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Murnej w Krośnie Odrzańskim
2017 1823 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
2017 1822 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/334/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2017 1591 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
2017 1590 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy
2017 1592 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/307/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach
2017 1595 2017-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVI/15/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim
2017 1594 2017-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVI/14/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2017 1587 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim
2017 1588 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
2017 1589 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza i Gimnazjum im. Henryka Brodatego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
2017 1380 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Krośnie Odrzańskim
2017 1381 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 1090 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Krosno Odrzańskie instrumentem płatniczym
2017 963 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2017 930 2017-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXIII/13/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2017 918 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/276/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2017
2017 917 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2017 roku
2017 916 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 915 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
2017 515 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2017 514 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2017 516 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 522 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXII/12/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wężyskach
2017 521 2017-03-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXII/11/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2017 304 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok
2016 2752 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/246/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrzańskie
2016 2751 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/243/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie
2016 2754 2016-12-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXX/10/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2016 2753 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXX/247/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno Odrzańskie
2016 2569 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 2176 2016-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 października 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2016 1994 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 1995 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych niektórych nauczycieli
2016 2000 2016-10-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXVI/9/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1832 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/208/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 września 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1757 2016-09-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2016 1744 2016-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXIV/8/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2016 1738 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Zalew” położonego na terenie Nadleśnictwa Krosno z siedzibą w Osiecznicy
2016 1737 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
2016 1736 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2016 1735 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1734 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic ich obwodów.
2016 1733 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXII/187/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2016 1481 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/187/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2016 1419 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/186/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim
2016 1418 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/184/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1420 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/189/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1422 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/191/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1421 2016-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/190/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1234 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uznania za pomniki przyrody dębów szypułkowych i bezszypułkowych oraz sosny pospolitej rosnących na terenie Nadleśnictwa Krosno z siedzibą w Osiecznicy
2016 1202 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/167/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie „Ostoja Skórzyn”
2016 1203 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/169/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Krosno z siedzibą w Osiecznicy o nazwie "Bagna Jeziora Moczydło"
2016 1200 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim
2016 1201 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/166/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
2016 1204 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1207 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 1208 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/175/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki
2016 1205 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/171/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. w sprawie odstąpienia od odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2016 1206 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/172/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2016 912 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/154/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
2016 911 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XIX/153/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2016 832 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w 2016 roku
2016 789 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Krosno Odrzańskie
2016 788 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim
2016 787 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
2016 792 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2016 791 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2016 790 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2016
2016 357 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/133/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim
2016 356 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/128/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2016 355 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/123/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 354 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/122/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 353 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/121/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wężyskach
2016 352 2016-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok
2016 350 2016-02-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XVI/7/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
2015 2677 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 2653 2015-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XII/6/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie.
2015 2660 2015-12-28 Uchwała Uchwała nr XV/116/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2015 2411 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2400 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/102/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2398 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie opłaty targowej, ustalenia jej wysokości, sposobu poboru oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia
2015 2402 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/105/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie.
2015 2401 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/103/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016 - 2019”
2015 1958 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2015 1821 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2015 1747 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 września 2015r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 1506 2015-09-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr X/5/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie.
2015 1505 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/77/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 1504 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1503 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 sierpnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2015 1488 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok
2015 1224 2015-07-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr IX/4/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2015 1221 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie.
2015 1211 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 1203 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 1212 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorców prowądzacych działalność gospodarczą na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2015 1214 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1213 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w referendum ogólnokrajowym.
2015 1076 2015-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VIII/3/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie
2015 1059 2015-06-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr VIII/2/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2015 1056 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 943 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 942 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2015 945 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie
2015 944 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2015 829 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Krośnie Odrzańskim
2015 828 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2015
2015 816 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2015 826 2015-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr IV/1/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2015 803 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 177 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr III/18/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.
2014 2309 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/418/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2014 2116 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/426/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2115 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/424/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie
2014 2122 2014-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LIV/8/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2014 2124 2014-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LIV/10/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2014 2123 2014-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LIV/9/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2105 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/421/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 - 2017.
2014 2104 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/420/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krośnieńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2014 1689 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2014 1672 2014-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LII/7/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2014 1671 2014-09-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LII/6/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2014 1669 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/409/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach samorządowych, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
2014 1668 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/408/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2014 1667 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/403/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2014 1666 2014-09-24 Uchwała Uchwała nr LII/400/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie
2014 1388 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LI/391/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki i wysokości opłaty za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2014 1387 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LI/389/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis.
2014 1386 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LI/388/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2014 1383 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LI/5/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1195 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/377/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi przy Rzecznym Porcie Pasażerskim w Krośnie Odrzańskim
2014 1194 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/376/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2014 1193 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/375/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2014
2014 1192 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/374/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych a także trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.
2014 1191 2014-06-12 Uchwała Uchwała nr L/373/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2014 905 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/369/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 11 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie.
2014 906 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 881 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
2014 882 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2014 531 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w formie posiłku przez gminę Krosno Odrzańskie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 532 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na świadczenia z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 530 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2014 356 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie odstąpienia od odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2014 189 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zasad udzielania świadczeń z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przez gminę Krosno Odrzańskie
2014 190 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego na lata 2014 - 2020 „Pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z gminy Krosno Odrzańskie”.
2014 7 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2014 rok
2013 2553 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2552 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2013 2550 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2565 2013-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLIII/4/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2564 2013-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLIII/3/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2013 2554 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 2549 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2327 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/322/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 2328 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/323/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2013 2054 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/311/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2013 2055 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/313/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2056 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/314/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 września 2013r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIX/298/13  Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 1938 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2013 1939 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 1936 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2013 1937 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2013 1940 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
2013 1943 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krosno Odrzańskie
2013 1944 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2013 1941 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1942 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1645 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
2013 1644 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie
2013 1643 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 1646 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany ustalenia zasad korzystania ze stołówki i wysokości opłaty za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2013 1654 2013-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/2/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Centrum Artystyczno – Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim
2013 1653 2013-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXXVIII/1/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół
2013 1647 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
2013 950 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
2013 951 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Osiecznicy
2013 952 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie
2013 512 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok.
2013 513 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2017
2012 2742 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 2741 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2012 2744 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2012 2743 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 2279 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2280 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2012 2281 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2012 1839 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Krośnieńskiej i ulicy Polnej w obrębie Osiecznica gmina Krosno Odrzańskie.
2012 1790 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 1648 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zniesienia Osiedla Nr 1 oraz Osiedla Nr 2 - będących jednostkami pomocniczymi Gminy       Krosno Odrzańskie.
2012 1480 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2012 1373 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
2012 1374 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim
2012 1202 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 1203 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 987 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2012 986 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2012 796 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku
2012 491 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/152/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2012 rok
2012 483 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w referendum gminnym.
2012 484 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2012 157 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/150/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2012 158 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/153/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim
2012 156 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/149/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2012 155 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/148/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2012 154 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/147/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2012 153 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XIX/146/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2870 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2578 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/127/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim.
2011 2579 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/128/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2011 2576 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
2011 2577 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
2011 2580 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/130/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2011 2583 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/134/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów Gminy Krosno Odrzańskie w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego
2011 2584 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/135 /11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Osiecznicy
2011 2581 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/131/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 2582 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/ 132 /11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2011 2511 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 2203 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2011 2204 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Krosno Odrzańskie
2011 2030 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2011 2031 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2011 2028 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 2029 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr X/53/11 w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2011 2034 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Krośnie Odrzańskim
2011 2035 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
2011 2032 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym
2011 2033 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szklarka Radnicka
2011 1997 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2011 1996 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/81/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2011 1999 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
2011 1998 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
2011 1594 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1593 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy.
2011 1592 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1597 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim
2011 1596 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim
2011 1595 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim
2011 1398 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowj Gminy Krosno Odrzańskie na 2011 rok.
2011 1338 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2011 1337 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2011 1339 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2011 1341 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1340 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2011 979 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/34/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 980 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 7 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2011 772 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/14/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 773 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
2011 266 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 29 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LV/349/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
2011 30 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LV/350/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
2010 1977 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LV/353/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice.
2010 1866 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LV/348/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.
2010 1783 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/341/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krosno Odrzańskie w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1317 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 1072 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LII/323/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2010 1071 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LII/322/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1074 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LII/332/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
2010 1073 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LII/331/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2010 893 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLV/282/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2010 rok
2010 737 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr L/311/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
2010 738 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr L/318/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krosno Odrzańskie w wyborach Prezydenta RP.
2010 550 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
2010 548 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.
2010 547 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/300/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2010 549 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2010 269 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/296/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
2010 92 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/285/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2010 83 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i dla części obrębu Marcinowice.
2010 54 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
2009 1676 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
2009 1677 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2009 1503 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku 1000-lecia w Krośnie Odrzańskim
2009 1504 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. w sprawie utworzenia Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim
2009 1505 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 września 2009r. w sprawie statutu Centrum Artystyczno-Kulturalnego "Zamek" w Krośnie Odrzańskim
2009 1021 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokosci wynagrodzenia za ich pobór