Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 217

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1981 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 1461 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla niego sezonu kąpielowego.
2019 1460 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2019 roku
2019 1462 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla niego sezonu kąpielowego.
2019 1464 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 1463 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr IX/46/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 999 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 984 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
2019 338 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/19/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Małomice.
2019 339 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr VI/23/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok.
2019 1 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok
2018 3127 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok.
2018 3128 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2018 3129 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 2788 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych.
2018 2762 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.
2018 2588 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/256/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 2480 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr LVII/254/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 2125 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/251/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice – Miasto
2018 2129 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/252/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik
2018 2132 2018-09-26 Uchwała Uchwała nr LVI/253/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 1870 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LV/248/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2018 1871 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr LV/249/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2018 1842 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr LIV/245/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Małomice w 2018  roku
2018 1782 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/242/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Małomice
2018 1783 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/243/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Małomice
2018 1784 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIV/244/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1658 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LIII/239/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 1482 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/233/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 1452 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Małomice
2018 1430 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/228/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Małomice
2018 1429 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/227/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2018 roku
2018 1432 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/231/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Małomice
2018 1431 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr LI/230/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1165 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr L/223/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 814 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/220/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 818 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/221/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Małomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 437 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/208/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2018 436 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/204/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice – Miasto
2018 394 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/209/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Małomice
2018 393 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/206/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik
2018 396 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/214/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2018 395 2018-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/211/2018 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2017 2837 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/195/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małomice
2017 2836 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/194/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2838 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/199/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice”
2017 2840 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/202/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok
2017 2839 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/200/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 2508 2017-12-01 Uchwała Uchwała nr XLV/191/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 2486 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/190/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2017 2485 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLV/185/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice”
2017 2104 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/183/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej załącznika nr 1 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice obejmującego tereny położone przy ul. Szkolnej, przy ul. Żeromskiego, przy ul. Piastowskiej, przy ul. Kościuszki, przy ul. Słowiańskiej
2017 1943 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 1942 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/182/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2017 1945 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2017 1944 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/180/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Małomice
2017 1856 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLI/178/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017r.
2017 1705 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/175/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2017 1704 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/174/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2017 1703 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/173/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice
2017 1702 2017-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/172/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2017 1503 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/170/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 1299 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2017 1298 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Małomice
2017 1295 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/163/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 1086 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/163/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 1085 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
2017 1000 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/155/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 732 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/154/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 207 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2017 206 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/149/2017 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2017 61 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok
2017 59 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia o charakterze odpłatnym udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach prowadzonych przez Gminę Małomice
2017 58 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/139/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 2581 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/132/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 2556 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2557 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe
2016 2558 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
2016 2198 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/126/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 2192 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/128/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Małomice
2016 2191 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2182 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2016 1807 2016-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2016 1688 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie -Prawo energetyczne
2016 1689 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 1692 2016-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 1471 2016-07-08 Uchwała Uchwała nr XXV/115/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Małomice na 2016 rok
2016 1265 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 953 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2016r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do tych ulg
2016 901 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2016 545 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 546 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 394 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 393 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 248 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
2016 246 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016r.
2015 2772 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok
2015 2768 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok
2015 2328 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok
2015 2006 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok
2015 2005 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami
2015 2004 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/73/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Małomicach Nr XIV/66/2015 z dnia 26 października 2015r.
2015 2003 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XV/72/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2015 1898 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami
2015 1897 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami
2015 1896 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami
2015 1887 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1847 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice”
2015 1846 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2016 roku
2015 1845 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2015 1720 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42.ust. 3 Karty Nauczyciela w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i zmianie uchwały Nr XXXVIII/294/2002 z dnia 26.06.2002 r. w sprawie zasad udzielania zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji dydaktycznych i wychowawczych i opiekuńczych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Małomice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego
2015 1586 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję Kultury - Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania Statutu
2015 1276 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Chichy, Śliwnik Gmina Małomice
2015 1275 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Małomice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1266 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach
2015 1125 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 1124 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 971 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 19 maja 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 859 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 606 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik
2015 605 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta Małomice
2015 218 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 217 2015-02-02 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice
2014 2441 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok
2014 2358 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach
2014 2188 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/259/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2015 roku.
2014 2186 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/256/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2014 1903 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/255/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
2014 1911 2014-10-31 Uchwała Uchwała nr LIV/249/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik
2014 1652 2014-09-19 Uchwała Uchwała nr LII/245/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
2014 1501 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr LI/242/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2014 1234 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr L/239/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym
2014 1205 2014-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/235/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym
2014 858 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 855 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/219/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej w Małomicach
2014 856 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/220/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Małomickiemu Ośrodkowi Kultury w Małomicach
2014 857 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 647 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 648 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 649 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 82 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok
2014 83 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2013 2717 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2014 roku
2013 2387 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/197/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2013 2388 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/198/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 1931 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice, w części dotyczącej terenu położonego przy ul. Kościuszki
2013 1839 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
2013 1568 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2013 1558 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1151 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 1152 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 499 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice
2013 500 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 493 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 262 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetwej Gminy Małomice na 2013 rok.
2012 2907 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice
2012 2908 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 2467 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2404 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2403 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2013 roku.
2012 2402 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2012 2405 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
2012 2408 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2407 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 2406 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2387 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice.
2012 2381 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 1926 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1927 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/124/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 października 2012r. w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1557 2012-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Małomice
2012 1368 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice.
2012 1369 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określania zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
2012 1370 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 399 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetwej Gminy Małomice na 2012 rok.
2012 257 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami.
2012 256 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami.
2012 263 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik.
2012 258 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami.
2012 58 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr Nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 2791 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr/76/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami.
2011 2790 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XV/75/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami.
2011 2789 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XV/74/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami
2011 2794 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr XV/79/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2011 2793 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/78/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2012 roku.
2011 2792 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr NrXV/77/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice.
2011 2196 2011-10-21 Uchwała Uchwała nr Nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 września 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Małomice
2011 2050 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasady usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2051 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 września 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice.
2011 1728 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice.
2011 1237 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
2011 1203 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie : w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2011 768 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia o charakterze odpłatnym udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małomice
2011 769 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 1 lutego 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchmościami stanowiącymi mienie komualne Gminy Małomice
2011 433 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetwej Gminy Małomice na 2011 rok.
2011 119 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany uchawły Nr I/4 /10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podtaku dla Gminy Małomice.
2010 1839 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.
2010 1706 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.
2010 1591 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LII/335/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 19 października 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Małomice
2010 1463 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr LI/333/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1391 2010-10-08 uchwala Uchwala nr L\325\2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję kultury – Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania statutu.
2010 1392 2010-10-08 uchwala Uchwala nr L\326\2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
2010 1393 2010-10-08 uchwala Uchwala nr L\327\2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Małomicach i Stadionu Piłkarskiego w Janowcu.
2010 1373 2010-10-05 Uchwała Uchwała nr XLII/283/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetwej Gminy Małomice na 2010 rok.
2010 1238 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice – teren położony w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej
2010 900 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice
2010 303 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 252 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w samorządową instytucję kultury - Biblioteka Publiczna w Małomicach oraz nadania statutu
2010 253 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/285/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję Kultury - Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania statutu
2009 2037 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/269/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2009 2027 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/279/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/271/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2009 2028 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/280/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/273/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2009 1740 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/271/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2009 1741 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/272/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1742 2009-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2009 1545 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małomice
2009 1546 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 września 2009r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Małomice
2009 1346 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Małomice