Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 328

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2130 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz oraz określenia granic obwodów tych szkół
2019 2131 2019-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
2019 1723 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz pomiędzy ulicą Zachodnią i ulicą Ożoga
2019 1577 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzew z gatunku sosna pospolita Pinus sylvestris uznanych za pomnik przyrody
2019 1578 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1431 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1285 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2019 1284 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2019 1286 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Międzyrzecz
2019 1288 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2019.
2019 1287 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu kąpieliska
2019 1183 2019-04-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2019 997 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty
2019 998 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
2019 689 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 705 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 661 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 662 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
2019 317 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
2019 301 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 3059 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/38/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
2018 3060 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr III/39/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Międzyrzeczu.
2018 2957 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr II/18/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
2018 2641 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr LVII/525/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2018 2349 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr LV/505/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyrzecz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 2325 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LV/503/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2324 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LV/502/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i nadaniu jej statutu
2018 2342 2018-10-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej
2018 2326 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr LV/504/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012", Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej "Kasztelanka" w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego "Głębokie" w Głębokim
2018 2177 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr LV/512/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2018 2022 2018-09-06 Uchwała Uchwała nr LIV/493/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 1786 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIII/485/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2018 1787 2018-07-26 Uchwała Uchwała nr LIII/492/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
2018 1486 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/476/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
2018 1485 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/475/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2018 1488 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/481/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2018 1487 2018-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/477/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz
2018 1341 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/466/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2018 roku uczniom oddziałów klas III i uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
2018 1342 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LI/467/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Międzyrzecz za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 1073 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/450/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzyrzecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 718 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/440/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2018
2018 719 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/446/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 720 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/448/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Międzyrzecz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 453 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/405/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz”
2018 426 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/435/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
2018 371 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLV/424/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2018 372 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XLV/434/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Międzyrzecz
2018 14 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/418/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 2852 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
2017 2484 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/410/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2017 2194 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XLI/397/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 1999 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/380/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu „Międzyrzecz Weteranom”
2017 1993 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/392/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2017 1994 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/393/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Zakaszewskiego w Międzyrzeczu oraz o zmianie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2017 1814 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 1813 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/382/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy pasażowi
2017 1812 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/379/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2017 1819 2017-08-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2017 1816 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Międzyrzecz
2017 1815 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu
2017 1428 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru składanych ofert
2017 1429 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
2017 1430 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/366/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2017 1426 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2017 1425 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego w latach szkolnych 2017/2018 – 2021/2022 uczniom oddziałów klas III i w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019 uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
2017 1424 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/358/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1423 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1422 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/356/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1421 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1420 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Międzyrzecz
2017 1419 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczenia
2017 1418 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/352/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1258 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2017 726 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
2017 725 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/318/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Seniora
2017 727 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, do nowego ustroju szkolnego
2017 729 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
2017 728 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 611 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości położonych na terenie gminy Międzyrzecz
2017 518 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz na rok 2017
2017 213 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/300/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2017 212 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/298/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz
2017 215 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/304/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 214 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXX/301/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 33 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/283/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017
2017 16 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/290/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Bobowicko w Gminie Międzyrzecz
2017 15 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 14 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/286/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Marcinkowskiego, Kwiatowej i Rolnej
2017 19 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/293/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Wyszanowo w Gminie Międzyrzecz
2017 18 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kuźnik w Gminie Międzyrzecz
2017 17 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Bukowiec w Gminie Międzyrzecz
2016 2613 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/276/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Gorzyca w Gminie Międzyrzecz
2016 2612 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/268/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kursko w Gminie Międzyrzecz
2016 2604 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kuligowo w Gminie Międzyrzecz
2016 2603 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Nietoperek w Gminie Międzyrzecz
2016 2602 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/275/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kalsko w Gminie Międzyrzecz
2016 2601 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Szumiąca w Gminie Międzyrzecz
2016 2600 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/273/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Święty Wojciech w Gminie Międzyrzecz
2016 2599 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/272/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Pniewo w Gminie Międzyrzecz
2016 2598 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/271/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kaława w Gminie Międzyrzecz
2016 2597 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Żółwin w Gminie Międzyrzecz
2016 2596 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/269/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Wysoka w Gminie Międzyrzecz
2016 2595 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/267/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Kęszyca Leśna w Gminie Międzyrzecz
2016 2594 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie statutu Sołectwa Pieski w Gminie Międzyrzecz
2016 2497 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2017-2021
2016 2437 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2016 2133 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – „Osiedle Zachodnie”
2016 2088 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
2016 2087 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz
2016 2090 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 2089 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu domków 1-rodzinnych zlokalizowanemu w części wschodniej miasta Międzyrzecza przylegającemu do ul. Poznańskiej
2016 2086 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2016 2085 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/238/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2016 2084 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1823 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/224/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 września 2016r. w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk wielofunkcyjnych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
2016 1824 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XXV/225/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1697 2016-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedla Nad Obrą” i ulicy Poznańskiej
2016 1294 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz
2016 1293 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
2016 1292 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania
2016 1156 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz sposobu składania deklaracji
2016 1155 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/198/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2016 1154 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/197/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2016 1153 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1152 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2016 1151 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XXII/191/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
2016 906 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XXI/173/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego
2016 608 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2016 593 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/168/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 592 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/167/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 591 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/161/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
2016 590 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/159/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 marca 2016r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 261 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz, wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2015 2771 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XVII/141/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016
2015 2765 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XVII/145/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyrzecz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2248 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/132/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 2247 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/125/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2249 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/133/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2015 2251 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/136/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzyrzecz
2015 2250 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/134/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2015 1785 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/119/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 1784 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/118/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 1783 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/117/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
2015 1595 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/101/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 1594 2015-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/100/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 15 września 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinków drogi stanowiącej uprzednio drogę krajową nr 3 w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz
2015 1397 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/84/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 1399 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/85/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 1220 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do zarządzania gminnym zasobem lokalowym
2015 980 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie statutu sołectwa Jagielnik Gminy Międzyrzecz
2015 979 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 650 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2015 649 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
2015 648 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 365 2015-02-25 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz
2015 359 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 358 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 357 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
2015 157 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
2014 1917 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1916 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/420/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2014 1915 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/418/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1213 F na terenie gminy Międzyrzecz
2014 1914 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/415/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie podziału Sołectwa Święty Wojciech i utworzenia Sołectwa Jagielnik oraz o zmianie niektórych uchwał
2014 1767 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLV/406/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zakończenia organizacji gminnej instytucji kultury Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji, zmiany nazwy i nadania jej statutu
2014 1755 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/409/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 1751 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/402 /14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz
2014 1750 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/401/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
2014 1749 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/400/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku.
2014 1754 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/407/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 1753 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/404/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz
2014 1752 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014r. sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
2014 1530 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/394/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Międzyrzecz
2014 1529 2014-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/393/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
2014 1373 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Międzyrzecza
2014 1269 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/378/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Gminie Międzyrzecz
2014 1268 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/377/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i Gminy Międzyrzecz
2014 1267 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/373/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 - 2016
2014 1272 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/389/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz
2014 1271 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/388/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
2014 1270 2014-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinków drogi stanowiącej uprzednio drogę krajową nr 3, w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz
2014 1117 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/364/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 maja 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2014 1016 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2014 1015 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego
2014 1010 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/357/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
2014 1019 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 1018 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2014 1017 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2014 742 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/342/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 741 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/341/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 743 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/343/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+
2014 748 2014-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
2014 744 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/346/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 514 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 513 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 516 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 515 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2013 2885 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 2732 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
2013 2733 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
2013 2490 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Międzyrzecz na rok 2014
2013 2491 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 2232 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/295/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2233 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu.
2013 2234 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2013r. w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz
2013 1578 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 1368 2013-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/250/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sposobów realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2013 1216 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1217 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/255/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1218 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Międzyrzecz
2013 903 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 902 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 - 2016
2013 905 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 904 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2013 631 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego
2013 630 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 633 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 632 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 12 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji
2013 13 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 14 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
2012 2394 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 2395 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/195/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 2392 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 2393 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2398 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji
2012 2399 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Międzyrzecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2396 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2012 2397 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2012 2087 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Międzyrzeczu
2012 2058 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2057 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2060 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.
2012 2059 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
2012 1968 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1969 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 1713 2012-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze.
2012 1475 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr XX/145/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie
2012 1335 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzecki Park Przemysłowy I"
2012 1287 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 771 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
2012 576 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XVII/126/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2012 170 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/113/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012
2011 2911 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2912 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 - 2016
2011 2913 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego
2011 2795 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2796 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2797 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 2373 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2372 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 2374 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 2376 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/89/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2375 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 2128 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2129 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2011 2130 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2006 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
2011 2007 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 1696 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2011 1697 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
2011 1351 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1352 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2011 1262 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu
2011 1263 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2007 - 2011
2011 973 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej, kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”, Stadionu Miejskiego im. dr Adama Szantruczka, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim.
2011 972 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2011 975 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI//35/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
2011 974 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Międzyrzecz świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
2011 627 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 564 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011
2011 377 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 376 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 grudnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 380 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 379 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 165 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LIX/242/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”
2011 59 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr CXXXIX/378/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
2011 60 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr CXXXIX/379/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 64 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr CXL/381/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1741 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr CXXXVII/370/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie i połączenia jej z jednostką budżetową o nazwie Pływalnia Miejska KASZTELANKA w Międzyrzeczu oraz wydzielenia z likwidowanego zakładu części mienia celem utworzenia muzeum.
2010 1740 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr CXXXVII/369/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
2010 1743 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr CXXXVIII/372/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1742 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr CXXXVII/371/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie
2010 1652 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr CXXXVI/368/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 3 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2010 1566 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr CXXXIII/363/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2010 1567 2010-11-08 Uchwała Uchwała nr CXXXIII/364/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2010 1499 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/356/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1498 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/355/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1497 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/354/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.
2010 1502 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/359/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1501 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/358/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1500 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr CXXX/357/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 6 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1405 2010-10-08 uchwala Uchwala nr CXXVII/351/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2010 1228 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr CXIX/338/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
2010 988 2010-07-23 Uchwała Uchwała nr CXI/323/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2010 895 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XCV/298/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 16 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Międzyrzecz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań publicznych innych aniżeli należących do sfery pożytku publicznego, sposobu rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania
2010 843 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr CI/310/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym na terenie Gminy Międzyrzecz, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 851 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr CII/312/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
2010 648 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XCIV/297/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
2010 443 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr LXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2010
2010 334 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/287/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 8 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
2010 304 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/290/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Międzyrzecz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań publicznych innych aniżeli należących do sfery pożytku publicznego, sposobu rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 275 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr XCI/293/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 1 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy
2010 133 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LXXX/278/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 20 stycznia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 131 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LXVI/254/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu - Komisarza Rządowego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
2010 130 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LXV/252/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu - Komisarza Rządowego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 134 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/285/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 lutego 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
2010 91 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXXII/267/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 51 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXIII/250/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Międzyrzecz
2010 58 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
2009 2031 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXX/259/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 9 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej, zwolnień oraz inkasa tej opłaty
2009 1792 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/247/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1793 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/248/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2009 1794 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/249/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2009 1714 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr LVII/240/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 21 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1515 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/236/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 5 października 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzyrzeczu.
2009 1373 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/336/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1282 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
2009 1258 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/221/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 27 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
2009 1114 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2009 1115 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 1009 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1010 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Międzyrzecza przed upływem kadencji
2009 1020 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/09 z dnia 9 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Międzyrzecza przed upływem kadencji
2009 751 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/195/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 752 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/197/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
2009 753 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/198/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku
2009 651 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie "Osiedlanad Obrą"
2009 602 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Bronkowo" położonego w Bobowicku, gmina Międzyrzecz
2009 603 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzecki Park Przemysłowy I"