Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 165 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LIX/242/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz – „Międzyrzecki Park Przemysłowy II”
2010 443 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr LXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2010
2010 133 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LXXX/278/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 20 stycznia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 91 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXXII/267/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 58 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
2010 51 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXIII/250/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Międzyrzecz
2009 2031 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXX/259/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 9 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej, zwolnień oraz inkasa tej opłaty
2009 1794 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/249/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2009 1792 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/247/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1793 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr LXIII/248/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2009 1714 2009-11-20 Uchwała Uchwała nr LVII/240/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 21 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1515 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr LIV/236/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 5 października 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzyrzeczu.
2009 1373 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/336/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1282 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
2009 1258 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/221/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 27 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum