Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 313

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2136 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/99/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2137 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2135 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/98/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 5 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2133 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/96/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 3 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2134 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/97/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli od obowiązku realizacji 5 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2141 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2142 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2140 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 2 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
2019 2138 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2139 2019-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
2019 2108 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony pomiędzy ulicami Zielonogórską i Nowosolską do granicy miasta z gminą Otyń).
2019 2061 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (dla terenów położonych przy ulicy Wojska Polskiego, przy ulicy 8-Maja i przy ulicy Zjednoczenia)
2019 2036 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/107/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól - Miasto
2019 2035 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/95/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól - Miasto
2019 2038 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2037 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr XIII/108/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowa Sól – Miasto
2019 1684 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr XI/84/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy osiedlu Armii Krajowej).
2019 1670 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Zielonogórskiej dz. nr 43/31, 43/36, 43/38, 43/35, 43/23, 43/33, 43/29, 43/34 oraz 43/30).
2019 1669 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól - Miasto oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1671 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/83/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12).
2019 1673 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2019 1672 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego północną część Zatorza.
2019 1331 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2019 1332 2019-04-29 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Mickiewicza)
2019 1080 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 1079 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2019 roku.
2019 1082 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Sól - Miasto.
2019 1081 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2019 730 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 398 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
2019 205 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019
2018 2751 2018-12-04 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 2682 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/565/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2018 2681 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/564/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 2680 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/563/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 2683 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/566/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 2686 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/569/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
2018 2685 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/568/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nowa Sól
2018 2684 2018-11-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/567/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
2018 2269 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/546/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Nowa Sól w dziedzinie sportu i kultury
2018 2268 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/545/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Nowa Sól
2018 2271 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/548/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu położonego wzdłuż drogi S3.
2018 2270 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXVIII/547/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2018 1968 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/538/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1967 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/537/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Gminy Nowa Sól – Miasto
2018 1970 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/542/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1969 2018-09-04 Uchwała Uchwała nr LXVII/539/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto.
2018 1659 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr LXIV/529/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
2018 1348 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr LXI/521/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto
2018 1132 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr LX/495/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2018 945 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIX/488/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2018 roku.
2018 946 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIX/490/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji, sportu i kultury
2018 947 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr LIX/491/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 616 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/484/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 263 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/470/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto
2018 262 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/469/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 261 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/468/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 266 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/475/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12).
2018 265 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/474/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Zielonogórskiej dz. nr 43/31, 43/36, 43/38, 43/35, 43/23, 43/33, 43/29, 43/34 oraz 43/30)
2018 264 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr LVI/471/18 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto.
2018 58 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LV/454/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2018
2018 41 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LV/449/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2017 2629 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/431/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 2628 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/430/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
2017 2631 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/439/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Chopina i Góreckiego)
2017 2630 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIII/432/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 2401 2017-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/428/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018r.
2017 2085 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/414/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto.
2017 2084 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/411/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony w południowo – zachodniej części Nowej Soli).
2017 2086 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/416/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 2088 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/418/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 2087 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr L/417/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2017 1865 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/397/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1866 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/400/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport.
2017 1509 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/388/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1508 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/387/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1507 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych
2017 1512 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na zakup i montaż kamer zewnętrznych na budynkach wielorodzinnych.
2017 1511 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/390/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2017 1510 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/389/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2017 1406 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, obejmującego wschodnią część terenu byłego Zakładu Dozamet.
2017 1093 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/362/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto instrumentem płatniczym
2017 768 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/359/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 767 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/357/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2017 766 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/355/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2017 765 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Starostawską, Przemysłową i Staszica, rzeką Czarną Strugą, ulicą Chałubińskiego i ulicą Północną
2017 764 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/353/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Zygmunta Starego).
2017 509 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/332/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2017 510 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/329/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Nowa Sól – Miasto.
2017 511 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/334/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony u zbiegu ulic Piłsudskiego i Żeromskiego)
2017 507 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/328/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto
2017 508 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XLI/331/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2017 roku.
2017 289 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/305/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2017 290 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XL/306/17 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 stycznia 2017 r. W sprawie ustalenia dla Gminy Nowa Sól – Miasto liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2017 122 2017-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2017
2016 2559 2016-12-08 Umowa Umowa nr IE. 032.0038.2016 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 września 2016r. dotycząca realizacji projektu pn. ,,Przyjazna Komunikacja Publiczna – Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
2016 2337 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól - Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 2336 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017r.
2016 2335 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Sól- Miasto na lata 2017- 2021.
2016 2203 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 2202 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 2204 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 2206 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego teren położony w sąsiedztwie dworca PKP, skweru przy ul. Powstańców Śląskich i Wielkopolskich oraz Gimnazjum nr 2
2016 2205 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 1987 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 września 2016r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Soli
2016 1986 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 września 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 1989 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól - Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 1988 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 września 2016r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto
2016 1795 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości
2016 1794 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości
2016 1793 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1792 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1791 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1790 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2016 1789 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych
2016 1788 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2016 1787 2016-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego z elementami zrównoważonej mobilności miejskiej dla sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Nowa Sól - Miasto w gminach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego".
2016 1566 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/218/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2016 1565 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/217/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2016 1564 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXX/212/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2016 1217 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 maja 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2016 roku.
2016 918 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól - Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 770 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/189/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych w południowej części miasta
2016 769 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/186/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w 2016 roku.
2016 768 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/185/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
2016 767 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 766 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr XXV/181/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu
2016 112 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/148/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w Gminie Nowa Sól – Miasto.
2016 85 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/155 /15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2016.
2015 2030 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/139/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2015 2029 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/138/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 2028 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/137/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 2027 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016r.
2015 1904 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/130/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól
2015 1903 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/129/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1902 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/128/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2015 1901 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/127/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 1900 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/126/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
2015 1538 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 1380 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2015 1381 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 1223 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony w zachodniej części Nowej Soli przy os. Armii Krajowej i przy ul. Zawadzkiego Zośki).
2015 1222 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego teren położony przy Al. Wolności.
2015 1216 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto
2015 1217 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w referendum ogólnokrajowym.
2015 771 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2015 620 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/63/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 619 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych
2015 618 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto
2015 617 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/60/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
2015 616 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/58/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 615 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2015 614 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto
2015 402 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (dla terenu przy ul. Chałubińskiego)
2015 385 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto.
2015 384 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.
2015 92 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2015.
2015 13 2015-01-05 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015r.
2014 2171 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/495/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym w Gminie Nowa Sól – Miasto.
2014 2173 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LXV/513/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015r.
2014 2174 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LXV/516/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto
2014 2048 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/499/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sól obejmującego część działki o nr ewidencyjnym 767/54 przy ul. Przyszłości
2014 2042 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/498/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto.
2014 1979 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/503/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 102402F w Nowej Soli nazwanej ul. Aleksandra Fredry
2014 1978 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/494/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 1977 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/493/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2014 1976 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/492/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 1975 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/491/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.
2014 1783 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/484/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8
2014 1782 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/483/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
2014 1781 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/481/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska.
2014 1780 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/478/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól - Miasto.
2014 1779 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr LXIII/477/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym w Gminie Nowa Sól – Miasto
2014 1605 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr LXII/465/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
2014 1606 2014-09-04 Uchwała Uchwała nr LXII/466/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1327 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/454/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2014 1328 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/456/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości
2014 1326 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/453/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól – Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1161 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/445/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sól, obejmującego działki nr 92/4, 93/3, 102/13 i 102/7, położone przy ul. Wesołej
2014 1160 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr LVIII/444/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2014 963 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LVII/438/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nowa Sól – Miasto
2014 868 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LVI/427/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2014 862 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LVI/429/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2014 863 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LVI/430/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom.
2014 864 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LVI/433/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 623 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LIV/410/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2014 363 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr LIII/387/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 67 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr LII/383/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2014
2014 45 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr LII/377/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2013 2632 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/369/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Soli
2013 2633 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sól obejmującego teren położony na wschód od ulicy Wrocławskiej i Głogowskiej
2013 2405 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr L/365/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto.
2013 2406 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr L/367/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014r.
2013 2210 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/352/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 2209 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/351/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 2211 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/353/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2013 2213 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/357/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2013 2212 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2013 2140 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Nowa Sól - Miasto i gminnych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2013 1928 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 1927 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto
2013 1930 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2013 1929 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 1480 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XL/303/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 8 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól - Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1481 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/311/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Nowa Sól.
2013 1240 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2013 1241 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2013 1156 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 587 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2013.
2013 588 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2012 2628 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013r.
2012 2629 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2012 2293 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/238/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 2294 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/237/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 2263 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/243/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nowa Sól - Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2262 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego południową część Zatorza
2012 2261 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 2264 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/242/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nowa Sól - Miasto na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2267 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2012 2266 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/240/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 2265 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/241/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad oraz warunków używania herbu oraz barw Gminy Nowa Sól - Miasto.
2012 1800 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 1799 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowej Soli.
2012 1801 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom.
2012 1803 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1802 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom.
2012 1652 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1563 2012-08-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ulicą Głogowską i torami kolejowymi w kierunku na Kożuchów do granicy z terenami Gminy Nowa Sól.
2012 1511 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2012 1510 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
2012 1514 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Nowa Sól.
2012 1512 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2012-2016.
2012 1467 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli.
2012 1222 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 stycznia 2012r.
2012 1221 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli.
2012 1224 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Nowa Sól.
2012 1223 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 905 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Nowej Soli.
2012 906 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Nowa Sól.
2012 472 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/142/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym w Gminie Nowa Sól – Miasto.
2012 473 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/138/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Nowej Soli.
2012 259 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/134/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, uchwalonego uchwałą Nr LVI/349/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009 r., obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową, Topolową i Wrocławską, w części dotyczącej działek nr 592/8, 592/13 i 592/14.
2011 2955 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/124/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości.
2011 2956 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/135/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012r.
2011 2839 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2011 2838 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 2851 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 2840 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 1935 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2011 1920 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego północną część Zatorza
2011 1919 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2011 1938 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 1937 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.
2011 1936 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1502 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2011 1381 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto oraz określenia granic ich obwodów.
2011 1382 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto oraz określenia granic ich obwodów.
2011 1383 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Nowa Sól - Miasto.
2011 1227 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1223 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2011 1228 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1230 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. zmienajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2011 1229 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 1219 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Nowa Sól na lata 2011 – 2015”
2011 1067 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto.
2011 830 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 840 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Sól - Miasto.
2011 751 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól - Miasto na rok 2011.
2011 309 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 8.
2011 299 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie:opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto.
2011 310 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIX/458/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 312 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej.
2011 311 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011r.
2010 1668 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/459/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 1667 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/458/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 1669 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/464/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 1671 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/470/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2010 1670 2010-11-26 Uchwała Uchwała nr LXIX/465/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
2010 1479 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/439/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej.
2010 1478 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/437/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gmine Nowa Sól - Miasto.
2010 1481 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/449/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na Prezydenta Miasta Nowa Sól
2010 1480 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1066 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/417/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1053 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXIII/401/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2010 1065 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/406/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1067 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/418/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 876 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXII/398/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 877 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr LXII/399/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 749 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LVI/341/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól - Miasto na rok 2010.
2010 701 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LX/383/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP.
2010 595 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/378/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 594 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/377/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 596 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/379/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy.
2010 598 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/381/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2010 597 2010-05-17 Uchwała Uchwała nr LX/380/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam na drogach gminnych.
2010 412 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/370/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2010 315 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr LVI/349/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmujący kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową, Topolową i Wrocławską.
2010 289 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr LVI /345/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu ograniczonego ulicami Kamienną, Zielonogórską, rzeką Czarną Strużką do granicy z Gminą Otyń.
2010 246 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/325/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej
2010 255 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr LVI/347/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego teren ograniczony ulicami: 1-go Maja, Staszica, Wojska Polskiego oraz terenem leśnym
2010 221 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr LVI/343/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu ograniczonego ulicami Zielonogórską, Kamienną i rzeką Czarną Strugą
2010 192 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr LVI/350/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2010 105 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/328/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól.
2010 40 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr LIII/333/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2115 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIV/338/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały o odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
2009 2116 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIV/339/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól - Miasto
2009 2114 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIV/337/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2009 2036 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/313/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2033 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/336/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 1939 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/324/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 1936 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/321/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rpk 2010
2009 1938 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/323/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 1937 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/322/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010