Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 293

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2658 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LXVI/406/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 2602 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LXII/395/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nowogród Bobrzański
2018 2566 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LXV/404/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 2430 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/399/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2019 rok
2018 2429 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/398/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok
2018 2431 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/400/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
2018 2433 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/402/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 2432 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr LXIII/401/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym klubie dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 2293 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/391/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2018 2292 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/390/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 2294 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/392/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2018 2296 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/396/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 2295 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr LXII/394/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r
2018 2272 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXII/388/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2018 2273 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXII/389/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański
2018 1947 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/379/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Nowogród Bobrzański w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 1946 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/378/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2018 1945 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/377/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 1950 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/386/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym klubie dziecięcym w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 1949 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/385/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 1948 2018-09-03 Uchwała Uchwała nr LXI/380/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku
2018 1805 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LX/373/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 31 lipca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1617 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIX/365/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2018 1618 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIX/366/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowogród Bobrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 1619 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr LIX/367/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
2018 1535 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/360/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2018 1536 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2018 1111 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LVI/342/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny przy ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2018 1110 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LVI/341/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego teren w obrębie nr 2 w rejonie ul. Nad Bobrem miasta Nowogród Bobrzański
2018 1109 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LVI/340/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim w rejonie ul. Fabrycznej
2018 1116 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu
2018 1115 2018-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2018 1112 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LVI/348/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2018 840 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LV/335/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 841 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr LV/336/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym
2018 600 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIV/325/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 601 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr LIV/329/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański”
2018 318 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LIII/318/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 319 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr LIII/320/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania, kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2018 56 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr LII/306/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2018 rok
2018 6 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr LII/316/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2555 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LI/300/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
2017 2556 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr LI/302/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
2017 2358 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr L/296/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowogród Bobrzański oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 2293 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2018 rok
2017 1981 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie opłat targowych
2017 1982 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 1983 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XLVIII/283/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018r.
2017 1857 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/272/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2017 1858 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański
2017 1859 2017-09-06 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2017 1531 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowogród Bobrzański
2017 1530 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowogród Bobrzański
2017 1532 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/264/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowogród Bobrzański
2017 1534 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1533 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/266/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2017 1386 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLV/258/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
2017 1385 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XLV/252/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębach: Cieszów i Krzywa
2017 1232 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium
2017 1231 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1230 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klasy szóstej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowogród Bobrzański w latach szkolnych 2017/2018 do 2022/2023
2017 825 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/240/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański.
2017 670 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 669 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/212/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem, gminy na lata 2016-2020
2017 467 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2017 466 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański na 2017 rok”
2017 465 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pierzwin
2017 199 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2017 115 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2017 rok
2016 2540 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku leśnego
2016 2541 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości
2016 2539 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku rolnego
2016 2537 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy na 2017 rok
2016 2538 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości
2016 2545 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
2016 2546 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem, gminy na lata 2016-2020
2016 2544 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 2542 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku rolnego
2016 2543 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku leśnego
2016 2281 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2017 rok
2016 2108 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2016 1983 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
2016 1982 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2017 r.
2016 1981 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 1980 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 września 2016r. w sprawie opłat targowych
2016 1711 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2016 1547 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1546 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 1545 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1544 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1543 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2016 1247 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowogród Bobrzański, obręb Klępina
2016 1246 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie nr 2 miasta Nowogród Bobrzański
2016 1243 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/91/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu Współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
2016 1000 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drągowina
2016 670 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwięrzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w 2016r.
2016 514 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Niwiska
2016 515 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Pierzwin
2016 512 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krzywa
2016 513 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łagoda
2016 516 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podgórzyce
2016 519 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Urzuty
2016 520 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wysoka
2016 517 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przybymierz
2016 518 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Skibice
2016 498 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobroszów Mały
2016 499 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobroszów Wielki
2016 497 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieszów
2016 495 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Białowice
2016 496 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bogaczów
2016 503 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kotowice
2016 504 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krzewiny
2016 502 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klępina
2016 500 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Drągowina
2016 501 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kaczenice
2016 464 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXXIV/225/13 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 202 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/32/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 23 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sterków
2016 22 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XXI/99/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/285/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2015 2783 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2016 rok
2015 2294 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku leśnego
2015 2293 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku rolnego
2015 2292 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości
2015 2256 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
2015 2255 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku leśnego
2015 2254 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku rolnego
2015 2253 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości
2015 2252 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 1980 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy na 2016 rok.
2015 1757 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
2015 1756 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 r.
2015 1755 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 1754 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/67/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie opłat targowych
2015 1753 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 października 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy
2015 1545 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr XV/62/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Nowogród Bobrzański w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
2015 1407 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu.
2015 1408 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/60/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu.
2015 1392 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2015 1393 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Nowogród Bobrzański w referendum ogólnokrajowym
2015 1306 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XII/47/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
2015 1301 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
2015 1300 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański obejmującego tereny w obrębie nr 1 miasta Nowogród Bobrzański
2015 1015 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr X/37/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu.
2015 893 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/33/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu
2015 892 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/32/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 891 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr IX/31/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu
2015 561 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 334 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 120 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/08/2014 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2015 rok.
2014 2179 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LVII/344/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy na 2015 rok.
2014 2034 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/349/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
2014 1965 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/349/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie obnizenia zeny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 1964 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/347/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2014 1963 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/346/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowogród Bobrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 1766 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/338/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie opłat targowych
2014 1765 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/337/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 1764 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/336/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2015 r.
2014 1763 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr LVI/335/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 1550 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr LIV/328/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie rozmiaru zniżek godzin i tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli gminy Nowogród Bobrzański
2014 1545 2014-08-25 Uchwała Uchwała nr LIV/329/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie określenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
2014 1335 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII/324/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
2014 1334 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII/323/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2014 1333 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII/322/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 1154 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr LII/318/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2014 1153 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr LII/317/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Nowogród Bobrzański.
2014 1152 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr LII/316/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci w 2014 r.
2014 998 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/312/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2014 924 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr L/308/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 727 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2014 455 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 454 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 – 2018
2014 457 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 456 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 162 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 97 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2014 rok
2013 2663 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
2013 2662 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nowogród Bobrzański za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2013 2664 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2013 2666 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
2013 2665 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat targowych
2013 2323 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/261/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2013 2137 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLI/257/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 października 2013r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Nowogród Bobrzański.
2013 2136 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLI/245/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 4 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Niwiska.
2013 2025 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/252/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu
2013 1974 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 1975 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 września 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r.
2013 1976 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 września 2013r. w sprawie opłat targowych
2013 1813 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1814 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2013 1691 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i granic ich obwodów oraz ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2013 1675 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Nowogród Bobrzański
2013 1676 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański, części obrębu Białowice i części obrębu 2 Nowogród Bobrzański
2013 1349 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 maja 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bogaczowie
2013 1098 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2013 1099 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1100 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1026 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości.
2013 1027 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości
2013 720 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bogaczowie
2013 721 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 722 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 708 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie opłat targowych
2013 709 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2013 322 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 323 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 316 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/189/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok
2013 317 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2013 318 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2012 2503 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański, obręb Bogaczów
2012 2231 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2012 2230 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2232 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2234 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański.
2012 2233 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2012 1937 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2012 1933 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1845 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 września 2012r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz uchylenia uchwały
2012 1676 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 1677 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 września 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 r.
2012 1678 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 września 2012r. w sprawie opłat targowych
2012 1612 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1613 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1614 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2012 1246 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2012 839 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w 2012 r.
2012 684 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skibice, gmina Nowogród Bobrzański
2012 664 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale dotyczącej zasad udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Nowogród Bobrzański
2012 296 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/106/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2012 rok
2012 270 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród Bobrzański.
2012 271 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale o ustaleniu regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pacówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2012 66 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 3001 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych, gimnazjów i granic ich obwodów oraz ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 2693 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku rolnego
2011 2694 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku rolnego
2011 2691 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości.
2011 2692 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości.
2011 2697 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2011 2698 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVI/100/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 2695 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/94/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji dotyczącej podatku leśnego
2011 2696 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku leśnego.
2011 2384 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.
2011 2388 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 2389 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/85/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale w sprawie programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.
2011 2150 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2151 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 r.
2011 2152 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 września 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 1777 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim w rejonie ul. Fabrycznej
2011 1778 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Lipowej.
2011 1666 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański.
2011 1657 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2011 rok
2011 1589 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
2011 1598 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
2011 1334 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2011 920 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 762 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 300 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
2011 135 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjecia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości
2011 134 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 137 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.
2011 136 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości
2011 10 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVII/358/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy.
2011 11 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVII/359/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański
2010 1605 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LVII/363/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
2010 1518 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/352/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nowogród Bobrzański lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1519 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr LVI/353/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański.
2010 1304 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/339/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1303 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/337/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1305 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/338/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września 2010r. w sprawie opłat targowych
2010 1302 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/336/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 r.
2010 1242 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/334/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki i ul. Spokojnej.
2010 1198 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/331/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2010 1199 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/332/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
2010 974 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr LIII/320/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych.
2010 975 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr LIII/321/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowogrodzie Bobrzańskim
2010 873 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr L/314/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach na Prezydenta RP.
2010 872 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr L/311/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w Nowogrodzie Bobrzańskim
2010 871 2010-07-02 Uchwała Uchwała nr Nr L/310/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego drogi gminnej i drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy, na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 854 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr LI/318/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały o ustalenie opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2010 769 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/285/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
2010 768 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2010 rok
2010 404 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej
2010 405 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych
2010 387 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/284/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2010 388 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej.
2009 1851 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2009 1852 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1853 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010r.
2009 1679 2009-11-19 Uchwała Uchwała nr XL/239/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany zapisów w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2009 1506 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/241/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1497 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2009 1508 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/247/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie trybu i szczególowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2009 1507 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XL/243/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłat targowych
2009 1433 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Przedszkolu Samorządowemu w Nowogrodzie Bobrzańskim