Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 68

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1856 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
2019 1590 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14  marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
2019 1591 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2019 892 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2019 roku
2019 873 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2019 859 2019-03-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 2744 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2013 2800 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ośno Lubuskie
2013 2799 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2013 2802 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2014 rok
2013 2801 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ośno Lubuskie za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 2769 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013 r. - w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2770 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/201/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013 r. - w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2475 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 września 2013 r. nr XXIII/193/2013 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2013 2472 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2471 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ośno Lubuskie na lata 2014-2020
2013 2474 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2013 2473 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Ośnie Lubuskim
2013 2455 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2456 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2013 2457 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2006 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2013 1667 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewid. Trześniów gmina Ośno Lubuskie
2013 1668 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 1469 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2013 1459 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2013 1460 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek – II ETAP
2013 1067 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/168/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2013 1068 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/169/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 729 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2945 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2013rok
2012 2936 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2012 2937 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
2012 2914 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ośno Lubuskie
2012 2911 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2012 2912 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2913 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2548 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim
2012 2547 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2012 2550 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2549 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2177 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Lubień
2012 2178 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Połęcko
2012 2175 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Grabno
2012 2176 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Gronów
2012 2179 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Radachów
2012 2182 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Świniary
2012 2183 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Trześniów
2012 2180 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Sienno
2012 2181 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Smogóry
2012 2111 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek
2012 2004 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2005 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe okręgi wyborcze.
2012 1997 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2013 rok.
2012 1996 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 1998 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 2000 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1999 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2012 1735 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XV/110/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1205 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ośno Lubuskie
2012 1185 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 czerwca 2012r. zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2012 648 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 110 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ośno Lubuskie
2012 109 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ośno Lubuskie
2012 108 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 3033 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ośno Lubuskie na 2012rok
2011 2985 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
2011 2984 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa.