Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 271

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1887 2019-07-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 1626 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Słubice
2019 1624 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy „Osiedle Grafitowe” dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Kunowice – obręb 8, gm. Słubice
2019 1625 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 – 2022
2019 1623 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1622 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1358 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 1121 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice.
2019 1120 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słubice
2019 1123 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice na rok 2019”.
2019 1122 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2019 777 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Drzecin
2019 769 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Rybocice
2019 771 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Nowy Lubusz
2019 772 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Nowe Biskupice
2019 767 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Świecko
2019 765 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słubice
2019 768 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Stare Biskupice
2019 776 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Golice
2019 770 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Pławidło
2019 766 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice, gmina Słubice.
2019 773 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Lisów
2019 774 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Kunowice
2019 775 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Kunice
2019 342 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
2019 343 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Drzecinie, gmina Słubice
2019 173 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019.
2018 3029 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 3028 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/450/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice
2018 2434 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LVII/450/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice
2018 2222 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/443/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 – 2022
2018 2221 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/442/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słubice
2018 2224 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/447/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami
2018 2223 2018-10-05 Uchwała Uchwała nr LVI/446/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 2 Golice, gmina Słubice
2018 2057 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr LV/429/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 2030 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/433/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia organizacji Punktu przedszkolnego w Golicach.
2018 2029 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/432/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 2028 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/430/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
2018 2033 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/436/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 – 2022
2018 2032 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/435/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia organizacji Punktu przedszkolnego w Świecku
2018 2031 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr LV/434/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia organizacji Punktu przedszkolnego w Kunowicach
2018 1538 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/418/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice
2018 1316 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LII/409/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2018 1317 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LII/405/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016 – 2022
2018 1318 2018-05-29 Uchwała Uchwała nr LII/411/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słubice oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 777 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/387/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach
2018 776 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/386/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2018”.
2018 778 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/391/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach
2018 780 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/382/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 779 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr L/383/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 401 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 402 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/376/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 243 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/365/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.
2018 117 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2018 118 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Słubice dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 26 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLV/353/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2018
2017 2843 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/348/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2017”
2017 2844 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żlobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 2706 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2017 2697 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019.
2017 2245 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/336/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2017 2246 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2115 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek o nr ewid. 66/7 oraz 474/3 w Drzecinie.
2017 2103 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 września 2017 r. uchylająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2017 2099 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do dróg gminnych
2017 1899 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
2017 1620 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2017 1621 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Słubicach przy ulicy 1 Maja.
2017 1313 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Konopnickiej w Słubicach.
2017 1315 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Słubice w miejscowości Kunice
2017 1304 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie sposobu ustalania w komunikacji miejskiej wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
2017 1153 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/260/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2017 1154 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych
2017 979 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
2017 824 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice
2017 733 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2017”.
2017 734 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/Chopina.
2017 721 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Słubicach
2017 720 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 525 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku
2017 462 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2017 461 2017-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2016 2825 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/251/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 2826 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Słubice oraz warunków zwolnień z tych opłat
2016 2755 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2017
2016 2746 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2016 2740 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustanowienia Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice oraz regulaminu w sprawie zasad i trybu ich nadawania.
2016 2738 2016-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nadania wyróżnienia „Mecenas Kultury Słubic”.
2016 2411 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Słubice
2016 2412 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2413 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2016 2208 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 2207 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 2209 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/226/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 2211 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słubice
2016 2210 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 2180 2016-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2016 1984 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/218/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022
2016 1978 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 2 Golice, gmina Słubice
2016 1756 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Daszyńskiego.
2016 1755 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/202/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach
2016 1438 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach
2016 1357 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Jedności Robotniczej
2016 1356 2016-06-30 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1347 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/188/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Słubice instrumentem płatniczym
2016 1346 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 czerwca 2016r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2016 1233 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/181/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 1232 2016-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1228 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/182/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1227 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XX/179/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice
2016 1222 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 1012 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2016”.
2016 1011 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem jest Gmina Słubice.
2016 1010 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Słubice.
2016 1009 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach
2016 969 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice.
2016 968 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym nadawania tytułów "Mecenasa Sportu Słubic" i "Mecenasa Kultury Słubic" stanowiącego załącznik do uchwały Nr   XXX/304/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2016 965 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice.
2016 964 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym nadawania tytułów „Mecenasa Sportu Słubic” i „Mecenasa Kultury Słubic” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/304/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2016 636 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 marca 2016r. o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granice ich obwodów na terenie Gminy Słubice
2016 491 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem jest Gmina Słubice.
2016 490 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem jest Gmina Słubice.
2016 483 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2016 479 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2016 1 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Słubice na rok 2016
2015 2626 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/127/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami
2015 2634 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XV/129/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Słubice
2015 2617 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 2615 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Słubice
2015 2327 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2015 2329 2015-12-04 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2015 1782 2015-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1779 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1778 2015-10-28 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2015 1649 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 września 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych
2015 1601 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 10 września 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Słubice oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1587 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 10 września 2015r. o uchyleniu uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1584 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 1542 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice
2015 1536 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazw nowopowstałych ulic w Słubicach
2015 1535 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Kunowicach, gmina Słubice
2015 1534 2015-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1529 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 1152 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2015 1151 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1027 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2015 835 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 834 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso.
2015 726 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granicach ich obwodów na terenie Gminy Słubice
2015 725 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2015 724 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2015 723 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2015 721 2015-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 248 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2015 247 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice
2015 7 2015-01-02 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015
2014 2160 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 2134 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/468/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2125 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/470/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
2014 2126 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/472/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 2117 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/471/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 2111 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/543/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 1812 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LVII/461/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Słubicach i nadaniu jej statutu
2014 1809 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LVII/460/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1561 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr LVI/448/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Słubice
2014 1551 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LVI/444/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych
2014 1552 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr LVI/446/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Słubice
2014 1351 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice
2014 1332 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/433/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz terenu położonego przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach
2014 1320 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/432/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenów przy ul. Wawrzyniaka.
2014 1220 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/435/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych na cele kulturalne
2014 1219 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/424/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słubice oraz warunków zwolnień z tych opłat
2014 1218 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr LIV/421/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Słubice na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 737 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr LI/398/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
2014 718 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/400/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 717 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/399/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Słubice
2014 719 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/404/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 721 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/409/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny przyległej nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli lokali
2014 720 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/405/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
2014 355 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/392/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 354 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/391/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2013 2851 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014
2013 2852 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2013 2834 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r. o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Słubice
2013 2597 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 2596 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/368/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2598 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2013 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice
2013 2600 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 10 Świecko, gmina Słubice
2013 2599 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Słubicach i nadania jej statutu
2013 2579 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2580 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2013 2581 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2013 2571 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Słubice w roku 2014
2013 2064 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/348/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice, dla terenu przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Słowackiego
2013 1925 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słubicach
2013 1926 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny przyległej nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli lokali
2013 1569 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2013 1567 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice.
2013 1453 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, dla których zarządcą jest Gmina Słubice
2013 1449 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2013 1415 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 maja 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1265 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/318/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słubice
2013 1266 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/315/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1263 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XL/314/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2013 763 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2013 739 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 740 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Słubice.
2013 731 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Słubicach
2013 38 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2013
2012 2944 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2012 2933 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2934 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
2012 2935 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Słubice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2788 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2787 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2790 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2789 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2778 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Słubicach.
2012 2779 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2012 2780 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2772 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2012 2768 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dzieciecym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2012 2748 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/409/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009 r. i uchwały Nr XLIII/429/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2009 r.
2012 2747 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2746 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Słubice w roku 2013
2012 2751 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/32/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 14 lutego 2007r.
2012 2750 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki, terminów płatności oraz zasad ustalania i poboru opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Słubice
2012 2749 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2012 2724 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2012 2116 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 października 2012r. o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice w miejscowości Nowe Biskupice.
2012 1736 2012-10-03 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału gminy Słubice na stałe okręgi wyborcze.
2012 1618 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
2012 1619 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice
2012 1531 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2012r. o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach
2012 1441 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
2012 1318 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 1319 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 1320 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2012 970 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice.
2012 857 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami
2012 858 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dla Gminy Słubice na rok 2012".
2012 856 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach.
2012 855 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2012 327 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/153/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2012
2012 280 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/158/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/194/04 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 czerwca 2004 r. określającej stawki opłaty targowej na terenach otwartych w mieście i gminie Słubice.
2012 281 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowisku przy Placu Przyjaźni w Słubicach
2012 64 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice.
2011 2886 2011-12-18 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2739 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2011 2738 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Słubice w roku 2012.
2011 2741 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 2740 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2011 2309 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2011 2101 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/122/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2011 2100 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/121/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 września 2011r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Drzecinie, gmina Słubice.
2011 2103 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/125/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 września 2011r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – jednostce budżetowej.
2011 2102 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach.
2011 2060 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice.
2011 2004 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.
2011 2005 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1856 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z parków na terenie miasta Słubice
2011 1808 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wałów przeciwpowodziowych w Słubicach, Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku.
2011 1789 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Słubic.
2011 1788 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice.
2011 1791 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.
2011 1790 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych.
2011 1486 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2011 1403 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 maja 2011r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w Uchwale Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXVII/265/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta Słubice.
2011 1375 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 1376 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słubice
2011 1377 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.