Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 288

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2189 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Drogomin
2019 2188 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Długoszyn
2019 2187 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
2019 2192 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Miechów
2019 2191 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Małuszów
2019 2190 2019-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowo
2019 2173 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
2019 2174 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzebów
2019 2172 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Rychlik
2019 2168 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/144/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
2019 2171 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostrów
2019 2178 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Zarzyń
2019 2179 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów
2019 2177 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Wielowieś
2019 2175 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno Lubuskie
2019 2176 2019-08-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu sołectwa Tursk
2019 1912 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
2019 1909 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/116/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2019 1908 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1911 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze.
2019 1910 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
2019 1568 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr X/83/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
2019 1569 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/108/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 maja 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
2019 1536 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/100/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Tursk
2019 1535 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/98/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzebów
2019 1537 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/101/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Wielowieś
2019 1539 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/103/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów
2019 1538 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/102/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Zarzyń
2019 1534 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr X/97/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Rychlik
2019 1521 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/92/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Drogomin
2019 1522 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/93/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowo
2019 1519 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/90/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
2019 1520 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/91/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Długoszyn
2019 1525 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/96/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Ostrów
2019 1526 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/107/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 1523 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Małuszów
2019 1524 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr X/95/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Miechów
2019 1513 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin oraz granic obwodów tych szkół
2019 1514 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/99/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/45/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno
2019 1515 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/105/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
2019 1254 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego orazpodatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 939 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/79/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2019 940 2019-03-28 Uchwała Uchwała nr VIII/80/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2019 r.
2019 750 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 752 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Sulęcinie
2019 751 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
2019 457 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Miechów
2019 458 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Rychlik
2019 459 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Trzebów
2019 456 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Małuszów
2019 452 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Drogomin
2019 453 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
2019 455 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Grochowo
2019 465 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Ostrów
2019 454 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Długoszyn
2019 462 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Wielowieś
2019 464 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/49/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Żubrów
2019 460 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno
2019 461 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu Sołectwa Tursk
2019 463 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Zarzyń
2019 329 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody
2019 328 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Sulęcin
2019 330 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sulęcin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sulęcin.
2019 332 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/51/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.
2019 331 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Sulęcin
2019 19 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2019 20 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2018 3146 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 3147 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach przedmiotowego programu
2018 2767 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów
2018 2768 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
2018 2511 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr LX/343/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
2018 2320 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LIX/342/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 5 października 2018 r. o uchyleniu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2018 2304 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/334/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
2018 2305 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/338/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
2018 1884 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/327/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2018 1883 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/326/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - publicznej drodze gminnej w miejscowości Ostrów
2018 1886 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/333/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sulęcin
2018 1885 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr LVI/328/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 1574 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/322/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
2018 1320 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LII/319/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 maja 2018 r. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
2018 1175 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/308/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
2018 1176 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/309/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1177 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/311/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Trzemeszno Lubuskie
2018 963 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr L/299/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Sulęcin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2018 964 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr L/300/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2018 r.
2018 965 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr L/301/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Sulęcinie
2018 564 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.
2018 406 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/287/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia ochrony drzew będących pomnikami przyrody
2018 405 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sulęcinie
2018 408 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
2018 407 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/18 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie.
2018 80 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulęcin na lata 2018-2022
2017 2816 2017-12-28 Uchwała Uchwała nr XLV/277/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2017 2601 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2602 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
2017 2219 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 października 2017 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2111 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
2017 2112 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XLI/259/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
2017 1692 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin w rejonie ul. Młynarskiej
2017 1691 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/248/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w rejonie ośrodka „Kormoran”
2017 1690 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin dla terenu położonego w rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów
2017 1573 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Sulęcińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
2017 1368 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 1212 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 862 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów
2017 861 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2017 r.
2017 864 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 863 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Piastowskiej w Sulęcinie
2017 384 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 383 2017-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 371 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 9 miasta i gminy Sulęcin
2017 75 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 grudnia 2016r. o zmianie uchwały w sprawie czasu w jakim przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2016 2778 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
2016 2494 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 2493 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sulęcin i ustalenia ich przebiegu
2016 2496 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sulęcin
2016 2495 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
2016 1977 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/173/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Sulęcin
2016 1976 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Sulęciński Ośrodek Kultury
2016 1484 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1485 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin
2016 1482 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Okopowej w Sulęcinie
2016 1483 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin
2016 1488 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sulęcin na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania
2016 1489 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sulęcin
2016 1486 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1487 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste właścicielom lokali w wyniku realizacji roszczenia
2016 1149 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/138/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń.
2016 981 2016-05-05 Uchwała Uchwała nr XX/127/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 700 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2016 r.
2016 488 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/106/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
2016 485 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/101/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
2016 487 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/104/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin
2016 486 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/102/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2016 133 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XVI/99/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
2015 2721 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2720 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XV/93/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
2015 2388 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XIV/85/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 2288 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2287 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/83/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2289 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/88/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2015 2291 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/90/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin
2015 2290 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/89/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
2015 2284 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
2015 2285 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 2286 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/82/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 1691 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1690 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sulęcin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sulęcin oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich
2015 1689 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1688 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 1687 2015-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1583 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 7 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 1582 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr X/55/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 7 września 2015r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie
2015 1342 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Sulęcin
2015 1335 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 1334 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1080 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1079 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 1078 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/41/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 1060 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin".
2015 501 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 340 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
2014 1952 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/304/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1951 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/303/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1950 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/302/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 1955 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/308/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sulęcin i ustalenia ich przebiegu
2014 1954 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/307/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Sulęcin oraz o zmianie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody
2014 1953 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/305/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
2014 1778 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 1777 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/290/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2014 1414 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/280/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulęcin.
2014 847 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 848 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej utworzonych na terenie miasta i gminy Sulęcin
2014 849 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 9 miasta i gminy Sulęcin
2014 233 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 232 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Sulęciński Ośrodek Kultury
2014 235 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 234 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 85 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2014 86 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2013 2761 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
2013 2506 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 2507 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2504 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2505 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2510 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin, pomiędzy ulicami Poznańska – Jana Paska.
2013 2511 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2508 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulęcin na 2014 rok
2013 2509 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2231 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 października 2013r. w sprawie czasu w jakim przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2013 2127 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/161/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin
2013 2126 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Sulęcina
2013 2129 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w Sulęcinie
2013 2128 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
2013 1659 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w Sulęcinie
2013 1448 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/198/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1256 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2013 1257 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sulęcin.
2013 651 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sulęcin.
2013 102 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 103 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/171/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 100 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
2013 101 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/169/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
2013 106 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/174/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę z sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Sulęcin
2013 107 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 104 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/172/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulęcin w latach 2013-2017
2013 105 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę, w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia – w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej – w Sulęciński Ośrodek Kultury
2012 2564 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2565 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulęcin na 2013 rok
2012 2563 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2561 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2562 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 2566 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
2012 2570 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 2571 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin
2012 2569 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2567 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 2568 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin"
2012 2073 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/136/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin
2012 2088 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Sulęciński Ośrodek Kultury
2012 1806 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/133/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin
2012 1805 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/132/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe okręgi wyborcze.
2012 1808 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/138/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom w miejscowości Ostrów, gmina Sulęcin.
2012 1807 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/135/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie.
2012 1529 2012-08-07 Uchwała Uchwała nr XXI/126/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sulęcin
2012 1321 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/120/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012 1322 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin
2012 1323 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/125/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulęcinie.
2012 1123 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/113/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie.
2012 777 2012-03-30 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2012 roku
2012 441 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/99/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
2012 442 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie gminy Sulęcin
2012 443 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sulęcin i ustalenia ich przebiegu
2012 330 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
2011 3017 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych w mieście Sulęcin
2011 3018 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
2011 2772 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 2771 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2770 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2775 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 2774 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2011 2773 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 2559 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Trzebów
2011 2462 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Małuszów
2011 1934 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 1733 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1734 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu świetlic wiejskich”
2011 1492 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 maja 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżaw na czas dłuższy niż 3 lata
2011 1493 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 949 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słoneczne II” w Sulęcinie
2011 801 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 800 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 803 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 802 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 460 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 461 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sulęcin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2011 231 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011.
2011 141 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 142 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2010 1810 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 1811 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1638 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1637 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2010 1639 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/280/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1641 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 1640 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, wysokości stawek tej opłaty, zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty
2010 1466 2010-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 1151 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży tych lokali
2010 1152 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2010 1153 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny.
2010 970 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin.
2010 971 2010-07-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych gminy Sulęcin
2010 953 2010-07-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110 kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin, w gminie Sulęcin.
2010 844 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/250/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 845 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/251/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia podziału miasta i gminy Sulęcin na obwody głosowania
2010 485 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 181 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń.
2010 87 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Sulęcin przedszkoli
2009 2183 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulęcin
2009 1893 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1892 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2009 1894 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1897 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2009 1896 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego
2009 1895 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, wysokości stawek tej opłaty, zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty
2009 1761 2009-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin, pomiędzy ulicami Poznańska – Jana Paska
2009 346 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej