Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 349

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2065 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/180/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Witnica
2019 2064 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/150/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 2066 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/181/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Witnica
2019 2068 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/183/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/177/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Witnica dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica
2019 2067 2019-07-16 Uchwała Uchwała nr XI/182/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2019 1700 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/145/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1701 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/146/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kwalifikowania osób do uczestnictwa i ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Witnicy
2019 1407 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/121/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Witnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 1013 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 747 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 748 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/295/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
2019 377 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Witnica w miejscowości Stare Dzieduszyce
2019 163 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 125 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 126 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Witnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe
2019 127 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
2018 2799 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2018 2798 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2018 2801 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2019 roku
2018 2800 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2019 r.
2018 2534 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVI/558/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Witnica
2018 2533 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVI/557/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Witnica
2018 2536 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVI/564/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Witnickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
2018 2535 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr LXXVI/562/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Witnica
2018 2280 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXXV/547/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Witnica.
2018 2281 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr LXXV/548/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2018 2091 2018-09-14 Uchwała Uchwała nr LXXIV/522/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 1832 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LXXI/513/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego „Witnickie Drogowskazy i Słupy Milowe Cywilizacji”
2018 1735 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/501/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Witnica
2018 1734 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/500/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Białcz
2018 1736 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/502/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2018 1738 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/512/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe
2018 1737 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr LXXI/506/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 1322 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXIX/443/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 1323 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr LXIX/459/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontann miejskich na terenie Miasta i Gminy Witnica
2018 1187 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr LXVIII/430/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Witnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1100 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr LXVII/428/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 1043 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIV/392/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 1044 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIV/393/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 1023 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/391/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/344/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Witnica oraz nadania mu statutu.
2018 1017 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/387/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Witnica na stałe okręgi wyborcze
2018 1018 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/389/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 1019 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr LXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Radosny Maluszek w Witnicy
2018 673 2018-03-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/386/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2018 541 2018-03-08 Uchwała Uchwała nr LXII/381/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
2018 332 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok
2018 219 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LXI/370/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/356/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 218 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LXI/367/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
2018 222 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LXI/375/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Radosny Maluszek w Witnicy
2018 221 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr LXI/373/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Witnica
2018 40 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LX/356/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 39 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr LX/355/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017
2018 28 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr LX/359/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/351/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2018 roku
2017 2612 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/349/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
2017 2611 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/338/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2017 2610 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LVII/328/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
2017 2615 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/353/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/328/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie i uchylenia uchwały Nr LVIII/309/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia programu pt: „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
2017 2614 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/351/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2018 roku
2017 2613 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr LIX/350/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/334/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka „Radosny Maluszek” w Witnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Witnica oraz nadania mu statutu.
2017 2371 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr LVII/334/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie utworzenia Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Witnica oraz nadania mu statutu
2017 2369 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr LVII/331/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2018 roku
2017 2362 2017-11-15 Uchwała Uchwała nr LVII/327/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2017 2162 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LV/315/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Witnica na zadania związane z ochroną środowiska"
2017 2161 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr LIV/299/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy
2017 2131 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr LV/312/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 1900 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr LIV/303/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2017 1901 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr LIV/311/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/288/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2017 1888 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/302/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Użytku Ekologicznego ,,Torfowisko Mosina”
2017 1886 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr LIV/301/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica
2017 1759 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr LIII/297/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr XXIX/150/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Witnica
2017 1646 2017-07-14 Uchwała Uchwała nr LI/294/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia nagrody "Społecznik Roku"
2017 1641 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/295/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
2017 1640 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/293/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Witnica.
2017 1639 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/292/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Witnica.
2017 1638 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/291/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Witnica.
2017 1637 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/290/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Witnica.
2017 1635 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr LI/289/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy na terenie miasta Witnica.
2017 1434 2017-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych dla przewoźników i operatorów, ustalenia zasad i warunków korzystania z tych przystanków i dworców oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica
2017 1211 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Witnica.
2017 1181 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/273/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Witnica.
2017 1024 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1025 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2017 565 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2017 566 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2017 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Witnica
2017 326 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XL/250/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2017 rok.
2017 152 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/244/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Witnica na lata 2017-2021.
2017 97 2017-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/243/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2016 2624 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2017 r.
2016 2551 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dzienny Dom Pobytu "Senior-Wigor" w Witnicy
2016 2483 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2017 r.
2016 2482 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2017 r.
2016 2466 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2016 2467 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości.
2016 2468 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie: pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii.
2016 2224 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/202/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2066 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/181/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2036 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Witnica
2016 2034 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2016 2033 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1693 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2016 1509 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Witnica w miejscowości Dąbroszyn
2016 1508 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych na terenie Gminy Witnica.
2016 1507 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Witnica dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica
2016 1506 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1504 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2016 1016 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Witnica w referendum lokalnym, zarządzonym na dzień 12 czerwca 2016 r.
2016 1015 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 1014 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Witnicy
2016 847 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2016 846 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2016 848 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych dla przewoźników i operatorów, ustalenia zasad i warunków korzystania z tych przystanków i dworców oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica
2016 850 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 849 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2016 811 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2016 794 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 795 2016-04-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012 – 2016
2016 621 2016-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 marca 2016r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Witnica
2016 589 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Witnica
2016 382 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/349/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica na 2015 r.
2016 381 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2016 201 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2016 rok.
2016 126 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2016 124 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2016 76 2016-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Witnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.
2016 67 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Witnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum.
2015 2697 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością Gminy Witnica
2015 2486 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2015 2485 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/349/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2015 r.
2015 2484 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2016 r.
2015 2408 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012 – 2016
2015 2407 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
2015 1970 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2015 1971 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2016 r.
2015 1972 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/102/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 września 2015r. w sprawie sposobu składania deklaracji oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Witnica
2015 1745 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012–2016
2015 1744 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 września 2015r. w sprawie sposobu składania deklaracji oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Witnica
2015 1742 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 1457 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1307 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Witnica dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica
2015 1304 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 1303 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2015 1043 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2015 963 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
2015 660 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2015 657 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012-2016
2015 654 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 653 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Witnica
2015 499 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2015 472 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica
2015 473 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Witnica na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 474 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012-2016
2015 469 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w gminie Witnica
2015 468 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2015 95 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Witnica
2015 79 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr V/18/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2015 rok
2014 2060 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/347/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2014 2061 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/348/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2019
2014 2052 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/350/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2015 r.
2014 2049 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/349/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2015 r.
2014 2037 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/346/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica
2014 2001 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LXII/342/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Witnica
2014 1814 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/341/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 1813 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr LXII/339/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 września 2014r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii
2014 1299 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/329/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/282/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2014 r.
2014 1298 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/327/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2014 1297 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/326/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1296 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/325/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii
2014 1292 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr LX/324/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Witnica
2014 973 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr LIX/319/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolenienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2014 766 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2014 749 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/308/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnianych dla przewoźników i operatorów, ustalenia zasad i warunków korzystania z tych przystanków i dworców oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Witnica.
2014 750 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/310/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy
2014 751 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr LVIII/311/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 652 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LVII/306/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 446 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LVI/302/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 120 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr LV/297/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 30 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr LIV/296/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2014r.
2014 19 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr LIV/286/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
2014 20 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica
2014 10 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr LIV/288/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2013 2876 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LIII/279/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
2013 2754 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII/281/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2705 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/278/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy
2013 2703 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/282/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2014 r.
2013 2704 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/283/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2014 r.
2013 2701 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/284/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2014 roku.
2013 2202 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/271/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
2013 2203 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/274/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 2201 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr LII/270/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 października 2013r. w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii
2013 2138 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr LI/258/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Witnicy
2013 2139 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr LI/257/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy
2013 2123 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/263/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 2121 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/261/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Witnica
2013 2122 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2013 2119 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/259/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2013 2120 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/260/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości
2013 2116 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr LI/256/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Witnicy i nadania statutów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w Witnicy.
2013 1829 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/252/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Witnica.
2013 1828 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/251/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających:  1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;  2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,  3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica
2013 1831 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/254/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Witnica
2013 1830 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr L/253/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.
2013 1601 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
2013 1589 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 1590 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik.
2013 1585 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2013 1446 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/239/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały o szczegółowych warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunkach częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 1441 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XLV/236/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Witnica.
2013 1435 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLV/237/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim w filię Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie
2013 1296 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 1295 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/230/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały.
2013 1012 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim w filię Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie
2013 1011 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie
2013 1014 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/225/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci gminnych publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 1013 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia sieci gminnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Witnica oraz w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 681 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2013 677 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/173/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2012 r.
2013 621 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witnicy.
2013 619 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2013 273 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica:  1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków;  2) wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania,  3) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
2013 274 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.
2013 276 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Witnica
2013 248 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 247 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 249 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 251 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia trybu tworzenia Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica i powoływania jej członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica.
2013 250 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2013 244 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2012 2803 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2012 2802 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2012 2805 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2804 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2687 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2013 r.
2012 2688 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2013 r.
2012 2683 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu tworzenia Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica i powoływania jej członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica.
2012 2682 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.
2012 2685 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2013 roku.
2012 2684 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 2003 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie ustanowienia nagrody „Społecznik Roku”.
2012 1843 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Witnica
2012 1840 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/165/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2012 1841 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/166/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Witnica na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 1833 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Witnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1834 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Witnica na stałe okręgi wyborcze
2012 1331 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/156/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1332 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Witnica
2012 1333 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2012 1138 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Witnica
2012 1022 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Witnica
2012 1023 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Witnica
2012 674 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Witnica na lata 2012-2016
2012 657 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 658 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2012 652 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Witnica.
2012 653 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Witnicy.
2012 498 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 lutego 2012r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 499 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV /135/ 2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 lutego 2012r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu spłaty lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Witnica lub jej jednostkom podległym
2012 328 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2012 r.
2012 284 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2012 283 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy.
2012 282 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Witnica z orgaznizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2012 287 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany dotychczasowych nazw ulic w mieście Witnica
2012 286 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości
2012 285 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
2012 123 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2012 124 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/103/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2012 r.
2011 3005 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/99/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Witnica
2011 3006 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/101/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Witnica
2011 2706 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/103/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2012r.
2011 2705 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/102/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica
2011 2707 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/104/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2012 roku.
2011 2709 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/106/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Witnica poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2708 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/105/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Mista i Gminy Witnica w 2012 r.
2011 2397 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
2011 2398 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2186 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Witnica oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w tym na kolejne okresy następujące po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakresu upoważnień dla Burmistrza do podejmowania decyzji w powyższych sprawach
2011 2187 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Witnica.
2011 1897 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 1793 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Witnica
2011 1792 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.
2011 1795 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii
2011 1794 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Białcz
2011 1735 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2011 981 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 982 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Witnica poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów tych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 837 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie przez mieszkańców gminy.
2011 836 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Witnica.
2011 839 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 838 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Witnica
2011 770 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
2011 506 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 rok.
2011 505 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
2011 508 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013
2011 507 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 236 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LVI/361/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 września 2010r. w sprawie utworzenia w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2011 237 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LVI/365/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 września 2010r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze udzielane w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz zasad odpłatności za te usługi.
2011 233 2011-01-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2011 r.
2011 174 2011-01-20 Uchwała Uchwała nr LVIII/376/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2011 99 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr LVI/363/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Witnicy
2011 100 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr LVI/364/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Witnica
2011 69 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/374/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Witnicy przy ul. Poprzecznej
2011 16 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/380/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr VIII/61/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: 1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2) szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi, 3) trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2011 17 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/381/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica w latach 2007 – 2011.
2011 18 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/387/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie przez mieszkańców gminy.
2010 1895 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/ 6 /2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie Witnica na 2011 r.
2010 1896 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/ 7 /2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/389/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w Gminie Witnica na 2011 r.
2010 1897 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/ 8 /2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Witnica kartą płatniczą
2010 1733 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie Witnica na 2011r.
2010 1734 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/389/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w Gminie Witnica na 2011 r.
2010 1306 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/357/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Witnica
2010 1027 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/339/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1026 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1028 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/345/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1030 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1029 2010-07-30 Uchwała Uchwała nr LIII/346/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1020 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 713 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/324/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 712 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/322/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 714 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/325/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Witnica
2010 715 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/333/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 650 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/311/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego i aktów normatywnych z Radą Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica.
2010 652 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/317/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej w Witnicy
2010 651 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/312/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Witnica.
2010 618 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/306/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Witnica na lata 2010-2014”.
2010 570 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/308/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie geodezyjnym Białcz, gmina Witnica.
2010 439 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2010 rok
2010 152 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica: 1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; 2) wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
2010 44 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2010 39 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010r.
2010 38 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2009 2217 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/279/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie Witnica na 2010 r.
2009 1979 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1978 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Witnica
2009 1857 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie Witnica na 2010r.
2009 1858 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w Gminie Witnica na 2010r.
2009 1485 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 września 2009r. w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych sołectwom Gminy Witnica
2009 1486 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/257/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Witnica oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w tym na kolejne okresy następujące po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakres upoważnień dla Burmistrza do podejmowania decyzji w powyższych sprawach
2009 1487 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/258/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującego w latach 2007 – 2011
2009 1307 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/251/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującym w latach 2007 – 2011.
2009 1084 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, w dniach 31 lipca – 2 sierpnia 2009 r., w związku z imprezą Woodstock w Kostrzynie nad Odrą.
2009 869 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć
2009 676 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy w sprawie:- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi,- trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2009 675 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica: 1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; 2) wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania,3) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
2009 677 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Witnica.
2009 679 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 678 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującym w latach 2007 – 2011.
2009 502 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Witnica
2009 503 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującym w latach 2007-2011
2009 381 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Witnica
2009 382 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującym w latach 2007 – 2011