Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 122

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1699 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/192/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2019 1483 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 1482 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2019 1485 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 1484 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Świebodzińskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 1077 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie.
2019 728 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 206 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr IV/35/2019 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku.
2019 181 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/24/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 Powiatu Świebodzińskiego.
2018 3148 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 roku.
2018 3119 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2019r.
2018 3120 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2019
2018 2121 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr XLI/289/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Świebodzińskiego
2018 2068 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/282/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Świebodzińskiego
2018 1513 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Powiatu Świebodzińskiego
2018 1343 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1204F relacji Smardzewo - Karczyn - Łęgowo - Krężoły, na odcinku Smardzewo (skrzyżowanie z DW nr 303) - granica powiatu świebodzińskiego, kategorii drogi powiatowej
2018 1344 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2018 1126 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2018 1114 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2018r.
2018 335 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/2018 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Świebodzińskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Świebodzińskim.
2018 113 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Powiatu Świebodzińskiego.
2017 2786 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2018r.
2017 2787 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2018
2017 2788 2017-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku.
2017 2344 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Powiatu Świebodzińskiego
2017 1972 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1211F
2017 1827 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Powiatu Świebodzińskiego.
2017 1296 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2017 1294 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie i Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.
2017 762 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego do nowego ustroju szkolnego.
2017 751 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie i Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.
2017 255 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2017 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku.
2017 70 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Powiatu Świebodzińskiego.
2016 2772 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2017r.
2016 2760 2016-12-27 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2016 2144 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego.
2016 2145 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2017.
2016 1999 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XX/112/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku.
2016 1724 2016-08-30 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2016 423 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Jeziory kategorii drogi powiatowej
2016 204 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2016 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2016r.
2016 107 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Powiatu Świebodzińskiego.
2015 2770 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2016.
2015 2717 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. o zmianie Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
2015 1813 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
2015 1157 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 1000 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 851 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 692 2015-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2015r.
2015 186 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Świebodzińskiego.
2015 87 2015-01-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
2014 1966 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2015.
2014 1956 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Świebodzińskiego.
2014 948 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
2014 533 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2014r.
2014 174 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Powiatu Świebodzińskiego.
2013 2862 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2013 2861 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2014r.
2013 2864 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2014.
2013 2863 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendium sportowego.
2013 2228 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów szkół (zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Powiat Świebodziński.
2013 2226 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
2013 2227 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2013 1994 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1233 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2013 1222 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Świebodzinie wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie.
2013 1223 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Świebodzinie wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
2013 1224 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Świebodzinie wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
2013 930 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie i Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.
2013 694 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2013r.
2013 343 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 Powiatu Świebodzińskiego.
2012 2894 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2013.
2012 2546 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku.
2012 1663 2012-09-17 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 1588 2012-08-22 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
2012 1484 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Filii w Łagowie ul. 1 lutego 2 organizacyjnie podporządkowanej Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Świebodzinie ul. Żaków 3
2012 1277 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2012r.
2012 1278 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2012 1250 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego w Świebodzinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie.
2012 1066 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 609 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/120/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 610 2012-03-06 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2012r.
2012 425 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/116/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 458 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/105/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendium sportowego.
2012 414 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/103/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Powiatu Świebodzińskiego.
2011 2311 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/92/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2011 2310 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 2313 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2011 2312 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku.
2011 2075 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/81 /11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1550 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoly Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Świebodzinie
2011 1551 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Świebodzinie
2011 1552 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych przy Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym im. dr L. Wierusza w Świebodzinie
2011 1255 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 1256 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 938 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 939 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 402 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 Powiatu Świebodzińskiego
2011 389 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/29/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2011r.
2011 271 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku.
2011 272 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/16/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 273 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr II/17/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 86 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/306/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 października 2010r. w sparwie szczegółowych zasad, sposobu trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Powiatu Świebodzińskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny.
2011 87 2011-01-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/313/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie.
2010 1354 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLIV/295/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2010 1355 2010-09-30 uchwala Uchwala nr Nr XLIV/296/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów szkół (zespołów szkół) dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego.
2010 1041 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLII/290/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych im.W. Biernawskiego w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76a.
2010 718 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLI/278/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 626 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XL/269/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 522 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 Powiatu Świebodzińskiego.
2010 203 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej
2010 204 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
2010 205 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Świebodzińskiego.
2010 103 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2010r.
2009 1998 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych im. Witolda Biernawskiego i Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie
2009 1999 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów sportowych uczniom szkół (zespołom szkół), dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego
2009 1374 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stnowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 687 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2009 686 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2009 689 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Świebodzińskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Świebodzińskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2009 688 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
2009 293 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów szkół (zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego